JSME TU PRO MANAŽERY, KTEŘÍ NA SOBĚ PRACUJÍ

Všude tam, kde lidé řídí lidi, vznikají desítky nepředvídatelných situací a my je musíme být připraveni řešit na věcné i emoční úrovni současně. Skutečně dobrý šéf je ideálním spojením leadera, manažera a moudrého zenového starce. Řada z nás ale stanula ve vedoucí roli ve třiceti letech, často dříve.

Příliv nových poznatků, technik a přístupů se nikdy nezastaví. Většina manažerů chápe, že míjet jejich proud bez povšimnutí patří do kategorie manažerských hazardních her. Jak se ale udržet „in“ v záplavě každodenní operativy? Jak se zbavit profesní slepoty?  >> celý článek

MBA JE HLUBOKOU SONDOU DO MANAŽERSKÉ PRAXE

Master of Business Administration (zkratka MBA) je mezinárodně uznávaným profesním titulem. MBA je typem postgraduálního vzdělání, které studentům přináší poznatky a nejnovější trendy ze světa moderního managementu a řízení. Velkou roli při rozšiřování a obohacování znalostí hraje nejenom pevně daný obsahový rámec, ale i lektorský tým, který znalosti a zkušenosti předává. Nezanedbatelný vliv má i sdílení dobré praxe mezi studenty samotnými (networking).

Pro náš tým je diplom MBA deklarací ročního vloženého úsilí i skutečného osvojení předávaných znalostí a postupů. Studijní skupiny pro MBA proto nestavíme náhodně. Úvodní pohovor nám umožní zařadit studenta do skupiny, který mu nejvíce přinese nejenom látkou předanou lektory, ale i oborovým sdílením mezi účastníky. Studium je prezenční. Každý víkend je hloubkovou sondou do některé z oblastí managementu firmy. Celkový obraz studentům umožní získat potřebný nadhled, pochopit souvislosti a podklady ke skutečně kvalifikovaném rozhodování o budoucnosti celků, které řídí.

Prostředí i komunikační jazyk hrají při výuce velkou roli. Proto nabízíme studium i zkoušky v češtině. Kvalitní a zkušený lektorský tým vás vede rokem studia krok za krokem. Trváme na kvalitě i formě postupových prací, ale zaměřujeme je výhradně na Vaši reálnou praxi. Po celou dobu studia jsou Vám lektoři skutečně k dispozici a můžete s nimi konzultovat vaše konkrétní situace.

Příjemné neformální zázemí pardubického výukového centra pomáhá odpoutat se od běžného pracovního shonu a soustředit se naplno na výuku. Studijní podklady jsou připraveny v tištěné i online podobě. >> vše o studiu MBA

AKREDITACE
PARTNERSTVÍ

logo_msmt

logo_bcc

logo_universityOfCracow
logo_universitaHradecKralove

logo_iadl

OSVĚDČENÍ

ag25_miniatura

KONZULTAČNÍ SPOLUPRÁCE

Mimo manažerského vzdělávání poskytujeme i kom­plet­ní mar­ke­tingo­vou a ob­chod­ní pod­po­ru, Dokážeme efektivně zanalyzovat trhy, připravit pro ně produkt, nastartovat distribuční síť, zpracovat právní podklady nebo ekonomické analýzy a najít správ­né lidi do řídících a obchodních pozic.

Pracujeme pro zahraniční subjekty při startu jejich regionálních zastoupení v Čechách, ale i na Slovensku. Řadě renomovaných manažerů poskytujeme individuální konzultace. >> podrobnosti 

APLIKAČNÍ TRÉNINKY

Připravujeme přímo pro konkrétní společnost, projekt nebo tým. Cílem je zlepšování dovedností, potřebných pro každodenní práci v obchodním, marketingovém nebo projektovém týmu. Cíle i rozsah tréninků definuje klient. Při práci kombinujeme účinné pedagogické a psychologické metody.  >> podrobnosti

RÉTORIKA A VEŘEJNÝ PROJEV

Vý­cvik pro­bí­há v ma­lých pra­cov­ních sku­pi­nách (ma­xi­mál­ně 10 čle­nů), pří­pad­ně for­mou in­di­vi­du­ál­ní­ho tré­nin­ku. >>podrobnosti

INDIVIDUÁLNÍ KOUČOVÁNÍ

Prv­ní kon­zul­ta­ce v dél­ce 60 min je poskytována zdar­ma. Na této prv­ní kon­zul­ta­ci si upřes­ňujeme po­tře­by a cíle klienta. Další setkání, obvykle s rozestupem 3 – 4 týdnů, se věnují práci na dohodnutém zadání. Při práci používáme řadu inspiračních a motivačních technik spolu s tradičními psychologickými postupy. Hledáme a rozvíjíme talenty v každém z nás.

Koučing je osvědčeným receptem na první stádia vyhoření – často dokáže únavu včas identifikovat a odvrátit, nebo pojmenovat potřebu změny. Pomáhá překonat složitá změnová období nebo rozhodovací paralýzu.  >> podrobnosti