Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC

MBA Executive Leadership 2024

07. 09. 2024 - 21. 10. 2025
Místo konání:
Pardubice
Příhláška ke studiu
Studium je ukončeno diplomem Mezinárodně uznávaný titul MBA

Cena studia bez DPH: 112 000 Kč

Společnost pro management a leadership je na trhu již 14 let, a proto přináší pro rok 2024 speciální cenu studia MBA Executive.

Cena pro nové účastníky 112.000
Rádi zodpovíme Vaše dotazy k nabízenému studiu. Napište nám na info@spml.cz.

STUDIUM MBA - zaměřeno na Vaší praxi

Jediné studium MBA v ČR pod záštitou Britské obchodní komory Vám umožní posunout vaší firmu i Vás osobně na novou úroveň úspěchu. Naše MBA studium nabízí mnohem více než jen titul – přináší neocenitelné zkušenosti, praktické dovednosti a nezbytné znalosti, které budou mít vliv na váš osobní i profesní rozvoj. Připravte se na budoucnost.

Co nás odlišuje? Malá studijní skupina s maximálně 10 účastníky vytváří intenzivní a interaktivní prostředí pro sdílení zkušeností, nápadů a perspektiv. Tento formát umožňuje hlubokou koncentraci na každého jednotlivce a jeho potřeby.

Dále je to praktický přístup. Během celého studia nejsou studenti jen pasivními posluchači – pracují na vlastních projektech, které jsou zasazeny přímo do reálného prostředí. Tato kombinace teorie a praxe je klíčem k okamžitému uplatnění nově nabytých dovedností ve vaší praxi.  Po celou dobu studia pracují studenti na svém vlastním projektu. 

Začlenění do našeho programu vás nejen posune v oblasti strategie, managementu a inovací, využívání umělé inteligence, ale také vám umožní vytvořit cenné profesní kontakty. Tato síť spojení s ostatními majiteli a řediteli organizací, kteří se s vámi budou učit a růst, může vést k budoucí spolupráci a dalším příležitostem.

Nyní je čas, abyste se rozhodli investovat do svého vlastního rozvoje a budoucnosti vaší firmy. Nechte se inspirovat, učte se od praktiků, kteří mají ve svých oborech zvučné jméno, přineste do svého podnikání novou energii a perspektivu.

Co získáte studiem MBA u nás? Zkušenosti a znalosti, schopnost podívat se na Vaší firmu z různých pohledů, kontakty a sebejistotu.  Po celou dobu studia budete pracovat na svém vlastnímu projektu, který využijete ve své praxi. V rámci formálního zakončení Vám bude udělen profesní titul MBA (Master of Business Administration)

Kdo se může stát naším studentem

Uvědomujete si, že manažeři pracují s lidmi. Vnímáte, že management není výhradně technickou disciplínou, ale také uměním. Chcete se více dozvědět nejen o manažerských postupech, ale také o tom, jak tyto postupy citlivě ve Vaší praxi využívat s ohledem na Váš tým, vaší vizi  a zvolenou strategii.

Vážíte si poctivého vzdělání. Chcete smysluplně pracovat na ladění Vašeho manažerského stylu za podpory špičkových odborníků s prokazatelnými výsledky ve svých oborech. Baví Vás sdílet znalosti a zkušenosti s ostatními. Vnímáte přínos osobních setkání s jinými manažery a jste ochotni dívat se na Vaší praxi i z jiných úhlů pohledu. Proto Vás oproti čtení skript láká sdílení dobré praxe, diskuse s kolegy i lektory a ladění Vašeho osobního manažerského stylu.

Výuka probíhá v češtině, kombinovanou formou – tedy účastí na workshopech (1 víkend v měsíci), dále absolvováním konzultací a samostatné práci. Lektorský tým tvoří výhradně profesionálové s prokazatelnou praxí, nejméně 15 let v daném oboru. Titul u nás nelze zakoupit, je nutné ho získat studiem.

PRŮBĚH STUDIA

Studijní setkání v Pardubicích se konají jednou měsíčně ve dvou dnech. Jsou vedena formou přednášek/workshopů/tréninků, rozvržených do 16 měsíců. Cílem je osvojení praktických dovedností, které bud student schopen okamžitě uplatnit v praxi, rozvoj pokročilého manažerského uvažování, schopnosti přispívat kreativními/novými způsoby k řešení stávajících situací v praxi studentů a podílet se na rozvoji zvolené oblasti na základě tvůrčích a etických principů.

POSTUPOVÉ PRÁCE A ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA MBA

Jsme praktici. Z vybraných modulů student zpracuje zápočtovou práci zaměřenou na svoji konkrétní praxi. Lektor následně poskytne zpětnou vazbu s důrazem na dobré myšlenky, postřehy a také možná rizika. Na konci studia student zpracuje závěrečnou práci (téma si volí sám, schvaluje studijní rada). Student v ní musí prokázat nejen znalosti v oboru, ale i schopnost uvažovat v souvislostech a připravenost obhájit výsledky své práce před odbornou zkušební komisí.

Po úspěšné obhajobě bude studentovi udělen profesní titul Master of Business Administration (MBA).

Vzdělávací modulLektor/kaTermín
Zahájení studiaStudijní rada7. 9. 2024
Umění kritického myšleníIng. Marian Kováč, MS7. 9. 2024
Umělá inteligence v manažerské praxiIng. Jan Vácha, MBA8. 9. 2024
Finanční řízení pro manažeryBc. Pavel Strnádek, AA.5.–6. 10. 2024
Osobní efektivita manažerůIng. Petr Janda, MBA2.–3. 11. 2024
Management human skillsPaedDr. Pavel Kotek, MBA
PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA
7.–8. 12. 2024
Management a leadershipPaedDr. Pavel Kotek, MBA18.–19. 1. 2025
Moderní trendy v HRIng. Gabriela Kahounová22. 2. 2025
Customer Experience ManagementJana Klekar, BA (hons)23. 2. 2025
Mediální tréninkIng. Marie Petrovová15.–16. 3. 2025
Stra­te­gic­ké myšleníPaedDr. Pavel Kotek, MBA12.–13. 4. 2025
Moderní trendy v marketingu
Bc. Martina Hyndráková, MBA24.–25. 5. 2025
Vliv mezinárodních vztahů na business v ČRPaedDr. Hynek Kmoníček14. 6. 2025
Závěrečné práce – individuální podporaPaedDr. Pavel Kotek, MBA15. 6. 2025
Obhajoba závěrečné práceStudijní rada11. 10. 2025
Slavnostní ukončení studiaStudijní rada21. 10. 2025

Lektoři

Ing. Marian Kováč, MS
Pro klienty jsem kupoval a prodával firmy, pro banky vymáhal dluhy, pro Slovenskou centrální banku dělal po revoluci první rating a emisi ...
PaedDr. Hynek Kmoníček
v roli diplomata a velvyslance se účastním zásadních jednání týkajících se nejen České republiky. Naučím Vás porozumět zprávám ...
Ing. Marie Petrovová
“ Vztahům s veřejností (PR) se věnuji téměř dvacet let. Našimi společnými tématy budou efektivní komunikace s novináři, profesionální ...
Ing. Petr Janda, MBA
Petr patří mezi TOP 30 osobností českého IT. Je považován za průkopníka inovativních manažerských přístupů. Sám o sobě říká: ...
Ing. Gabriela Kahounová
Zajímá Vás, jak a kde hledat kvalitní lidí a jak si ověřit jejich schopnosti?  Jak přilákat nejlepší lidi na trhu a sestavit profesionální ...
Bc. Pavel Strnádek, AA.
Po studiích v USA a po krátkém učitelském angažmá jsem prošel řadou pozic od výkonných až po mezinárodní manažerské, a to hlavně ve finančním ...
Jana Klekar, BA (hons)
Mým cílem je inspirovat ostatní k tomu, aby byli nejlepšími verzemi sami sebe. Věřím, že každý může docílit profesních a osobních ...
Ing. Jan Vácha, MBA
Marketingový stratég a CEO reklamní agentury se specializací na digitální reklamu a integraci umělé inteligence. 15 let zkušeností na straně klienta ...
PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA – předseda studijní rady
„Přes dvacet let se věnuji umění komunikace v různých sociálních kontextech a sbírám zkušenosti z celého světa. Společně budeme ...
PaedDr. Pavel Kotek, MBA - ředitel Společnosti pro management a leadership
„Management může být vzrušujícím dobrodružstvím, nebo tragédií: rozdíl spočívá ve vášni a hlubokém porozumění ostatním lidem a umění dostat ...

Máte zájem o studium? Přihlašte se!
      

  Member
  Czech Chamber of Commerce
  Manažerská studia poskytujeme pod záštitou
  BCC British Chamber of Commerce Czech Republic
  Partnerství
  Universita Hradec Králové
  MC Master
  Pedagogical University of Cracow
  IADL