Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC

CSR - společenská zodpovědnost firem

pro nás není jen prázdným pojmem. Frází. Cestou k lepšímu PR. Bereme ji vážně.

Oxford Nuwakot Academy

se nachází vzdušnou čarou pouze 47 km od hlavního města Káthmándú. Přesto sem nevede žádná dálnice a cesta jeepem zabere až  7 hodin, místy velmi těžkým terénem.  Přestože v  této škole probíhá výuka několika předmětů v  Angličtině a je v  regionu považována za prestižní, nedá se ani zdaleka srovnávat se školami Evropského typu. Největším překvapením při výuce zeměpisu byl globus z  Polska, kde se Praha nacházela až nad Varšavou a Rusko hraničilo přímo s  Německem.  To jsme samozřejmě nemohli nechat jen tak a studenti obdrželi správné mapy, aby měli reálnou představu o světe.  

Schree Panchakanya Higher Secondary School

byla při ničivém zemětřesení v  roce 2015 srovnána se zemí a o možnost vzdělání tak přišlo téměř 1000 dětí. Nachází se v  údolí, kde během tří dnů zemřelo přes 40 tisíc lidí.  Do školy dochází pěšky z okolních  vesnic vzdálených i 20km.  Během 5-ti let se podařilo díky darům znovu postavit dvoupatrovou budovu, zavést do školy internet, vybavit jednu učebnu základní výpočetní technikou a dodat moderní učebnice Angličtiny. Tuto školu náš tým navštěvuje každý rok a jsme rádi, že můžeme  kromě materiální pomoci sdílet i zkušenosti z  oblasti vzdělávání. Překvapilo nás, že jedním z předmětů na základní škole jsou tzv. "kupecké počty", tedy základy finanční gramotnosti a ekonomie. 

Disabled service Association

je první organizací v  Nepálu, která pomáhá mentálně a tělesně postiženým dětem. Nachází se asi 20km od hlavního města, ve vesnici Kokhana.  Je zcela závislá na sponzorech ze soukromé sféry, neboť místní vláda zatím tyto projekty nepodporuje. V  objektu organizace je i škola a každému z  dětí se dostává vzdělání, které mu umožňuje jeho postižení. Škola vybudovala učebnu pro muzikoterapii, knihovnu pro nevidomé atd. 

Member
Czech Chamber of Commerce
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou
BCC British Chamber of Commerce Czech Republic
Partnerství
Universita Hradec Králové
MC Master
Pedagogical University of Cracow
IADL