Etický audit

Etický audit je celosvětově uplatňovaný, moderní, manažersko-analytický nástroj podporující efektivní řízení organizací na základě správného nastavení a dodržování etických pravidel.

Transparentnost

budete srozumitelní pro všechny cílové skupiny včetně Vašich zaměstnanců.

Morálka

snížíte počet a rozsah morálních konfliktů ve Vaší organizaci, které mohou mít velmi negativní dopad na Vaši pověst.

Sociální klima

Vaši zaměstnanci se budou v organizaci cítit bezpečněji a spokojenější.

Zpětná vazba

získáte objektivní zpětnou vazbu od zkušených nezávislých auditorů, jak je Vámi uplatňovaný manažerský styl vnímaný Vašimi zaměstnanci.

Prestiž

díky profesionálnímu uplatňování etických principů v praxi obtíže certifikát o absolvování etického auditu od mezinárodně uznávané instituce Společnost pro management a leadership.

Efektivita

zefektivníte operativní a manažerské procesy a provážete je s etickými principy.

Management

budete mít velmi dobrý přehled a nástroj pro moderní řízení Vaší organizace na základě nejnovějších mezinárodních poznatků z oblasti etiky.

Prevence

díky konkrétním doporučením snížíte rizikové chování zaměstnanců ve své organizaci.

Postup etického auditu:

1. Vyplnění autoevaluačního dotazníku a následná analýza členy auditorského týmu.

2. Online supervizní setkání s manažerským týmem.

3. Online supervizní setkání s vybranými zaměstnanci organizace.

4. Online setkání se členy manažerského týmu organizace, diskuze nad zjištěnými závěry.

5. Zpracování závěrečného protokolu auditorským týmem včetně doporučení ke změnám.

6. Předání certifikátu o absolvování etického auditu s platností na 2 roky.

V případě, že budou zjištěny během auditu zásadní nedostatky v oblasti uplatňování etických principů, bude certifikát udělen až na základě jejich odstranění.

Cena etického auditu: 45.000,- Kč

Máte-li zájem o etický audit Vaší organizace, či potřebujete více informací, zanechte nám prosím níže Vaše kontakty. Budeme Vás co nejrychleji kontaktovat. Děkujeme.