Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC

Etický audit

Etický audit je celosvětově uplatňovaný, moderní, manažersko-analytický nástroj podporující efektivní řízení organizací na základě správného nastavení a dodržování etických pravidel.

Transparentnost

budete srozumitelní pro všechny cílové skupiny včetně Vašich zaměstnanců.

Morálka

snížíte počet a rozsah morálních konfliktů ve Vaší organizaci, které mohou mít velmi negativní dopad na Vaši pověst.

Sociální klima

Vaši zaměstnanci se budou v organizaci cítit bezpečněji a spokojenější.

Zpětná vazba

získáte objektivní zpětnou vazbu od zkušených nezávislých auditorů, jak je Vámi uplatňovaný manažerský styl vnímaný Vašimi zaměstnanci.

Prestiž

díky profesionálnímu uplatňování etických principů v praxi obtíže certifikát o absolvování etického auditu od mezinárodně uznávané instituce Společnost pro management a leadership.

Efektivita

zefektivníte operativní a manažerské procesy a provážete je s etickými principy.

Management

budete mít velmi dobrý přehled a nástroj pro moderní řízení Vaší organizace na základě nejnovějších mezinárodních poznatků z oblasti etiky.

Prevence

díky konkrétním doporučením snížíte rizikové chování zaměstnanců ve své organizaci.

Postup etického auditu:

1.

Vyplnění autoevaluačního dotazníku a následná analýza členy auditorského týmu.

2.

Online supervizní setkání s manažerským týmem.

3.

Online supervizní setkání s vybranými zaměstnanci organizace.

4.

Online setkání se členy manažerského týmu organizace, diskuze nad zjištěnými závěry.

5.

Zpracování závěrečného protokolu auditorským týmem včetně doporučení ke změnám.

6.

Předání certifikátu o absolvování etického auditu s platností na 2 roky.
Etický Audit Certifikát SPML
V případě, že budou zjištěny během auditu zásadní nedostatky v oblasti uplatňování etických principů, bude certifikát udělen až na základě jejich odstranění.
Cena etického auditu:
45.000,- Kč
Mám zájem o etický audit
Máte-li zájem o etický audit Vaší organizace, či potřebujete více informací, zanechte nám prosím níže Vaše kontakty. Budeme Vás co nejrychleji kontaktovat. Děkujeme.

   

  Member
  Czech Chamber of Commerce
  Manažerská studia poskytujeme pod záštitou
  BCC British Chamber of Commerce Czech Republic
  Partnerství
  Universita Hradec Králové
  MC Master
  Pedagogical University of Cracow
  IADL