Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC

Hybridní DBA Executive Leadership

11. 09. 2024 - 12. 01. 2026
Místo konání:
Pardubice a virtuální prostor ZOOM
Příhláška ke studiu
Studium je ukončeno diplomem Mezinárodní profesní titul DBA

Cena pro absolventy MBA v SPML: 95 000 Kč

Cena pro nové účastníky 105000
Rádi zodpovíme Vaše dotazy k nabízenému studiu. Napište nám na info@spml.cz.

Získejte mezinárodní profesní titul DBA pod záštitou Britské obchodní komory

Studium DBA

Doctor of Business Administration (zkratka DBA) je mezinárodně uznávaným profesním titulem a zároveň nejvyšším stupněm manažerského vzdělání.
Jedná se o postgraduální vzdělání, které studentům přináší poznatky a nejnovější trendy ze světa moderního managementu a řízení. Velkou roli při rozšiřování a obohacování znalostí hraje nejenom povinný obsahový rámec, ale i lektorský tým, který znalosti a zkušenosti předává. Nezanedbatelný vliv má i sdílení dobré praxe mezi studenty samotnými (networking).

DBA – Strategický leadership

Nabízíme unikátní a prakticky pojaté studium, které probíhá jako jedninné v ČR pod záštitou Britské obchodní komory.  Program studia vznikal na základě dlouhodobých konzultací s kanadskou McMaster University a předními evropskými odborníky v oblasti řízení organizací.  Výuka probíhá v češtině, kombinovanou formou - tedy účastí na předepsaných přednáškách, dále absolvováním povinných stáží a samostatné práci. Lektorský tým tvoří výhradně profesionálové s prokazatelnou praxí, nejméně 15 let v daném oboru. Titul u nás nelze pouze zakoupit, je nutné ho získat studiem.

Cíl studia

Studijní setkání jsou  vedena formou přednášek/workshopů/tréninků, rozvržených do téměř dvou let, aby měli studenti prostor pro aplikaci získaných znalostí do vlastní praxe. Cílem je osvojení praktických dovedností, které bud student schopen okamžitě uplatnit v praxi, rozvoj pokročilého manažerského uvažování, schopnosti přispívat kreativními/novými způsoby k řešení stávajících situací v praxi studentů a podílet se na rozvoji zvolené oblasti na základě etických principů.

Postupové práce a závěrečná zkouška

Ověření dosažené úrovně vzdělání  probíhá formou zpracování písemné závěrečné práce (s důrazem na její praktické využití) v předepsaném rozsahu, a následné diskuse (obhajoby). Student v ní musí prokázat nejen znalosti v oboru, ale i schopnost uvažovat v souvislostech a připravenost obhájit výsledky své práce před odbornou zkušební komisí. Po úspěšné obhajobě bude studentovi udělen profesní titul Doctor of Business Administration (DBA).

Publikování závěrečné práce

Závěrečná práce bude publikována ve vydavatelství SPML, vč. příslušného ISBN (v případě souhlasu účastníka).

*Společnost pro management a leadership si vyhrazuje právo na změnu lektorů.

Hybridní DBA

Vzdělávací modulLektor/kaTermín výukyForma výuky
Zahájení studia DBA & seznamovací večeřeStudijní rada11. 9. 2024prezenčně v Pardubicích
Moderní trendy v leadershipuPaedDr. Pavel Kotek, MBA
Mgr. Martina Hejduková
11. 9. 2024prezenčně v Pardubicích
Kompetenční modelování v praxiPaedDr. Pavel Kotek, MBA9. 10. 2024prezenčně v Pardubicích
Management rozhodováníIng. Marian Kováč, MS5. 11. 2024online
Management osobního rozvojeIng. Petr Janda, MBA2. 12. 2024online
Manažerská logikaPhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.9. 1. 2025prezenčně v Pardubicích
Efektivní nastavení firemních procesůMgr. Jana Vožechová, Ph.D., MBA3. 2. 2025online
Řízení rizikDr. Ing. Miroslav Focht, MBA13. 3. 2025prezenčně v Pardubicích
Koučování a mentoringIng. Mgr. Hana Janiková, MBA7. 4. 2025prezenčně v Pardubicích
Budování zdravé organizační kulturyPaedDr. Pavel Kotek, MBA13. 5. 2025online
Inovativní myšleníBc. Martina Hyndráková, MBA11. 6. 2025prezenčně v Pardubicích
Umělá inteligence v manažerské praxiIng. Štěpán Čábelka, Ph.D.16. 9. 2025prezenčně v Pardubicích
Aplikační workshop k závěrečné práciPaedDr. Pavel Kotek, MBA
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA
6. 10. 2025online
Obhajoba závěrečné práce včetně předání diplomuStudijní rada12. 1. 2026prezenčně v Pardubicích

Lektoři

Ing. Marian Kováč, MS
Pro klienty jsem kupoval a prodával firmy, pro banky vymáhal dluhy, pro Slovenskou centrální banku dělal po revoluci první rating a emisi ...
Ing. Petr Janda, MBA
Petr patří mezi TOP 30 osobností českého IT. Je považován za průkopníka inovativních manažerských přístupů. Sám o sobě říká: ...
PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Co doopravdy znamená logicky myslet a jak aplikovat logiku  na Vaše konkrétní manažerská rozhodnutí.  Umíte se rozhodovat správně?
Dr. Ing. Miroslav Focht, MBA
Retired President EMEA IMI plc, executive coach. Při práci pro firmy v USA, Anglii a dalších zemích jsem se naučil pokoře ...
Bc. Martina Hyndráková, MBA
Mojí doménou jsou především marketing, design thinking, PR a online. Jsem inspirátor, zrcadlo, tlumočník, analytik, gramodeska i postrkující šťoura. ...
Mgr. Jana Vožechová, Ph.D., MBA
Dlouhodobě se věnuji problematice řízení neziskových organizací pečujících o ohrožené děti a jejich rodiny. Cenné manažerské zkušenosti jsem získala různých pozicích ...
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA – vicepresident pro strategii a MBA
„Dobrý strategický plán je základem každé úspěšné firmy nebo projektu. Společně projdeme úskalí plánování, identifikujeme rizika i možné zkratky ...
PaedDr. Pavel Kotek, MBA - ředitel Společnosti pro management a leadership
„Management může být vzrušujícím dobrodružstvím, nebo tragédií: rozdíl spočívá ve vášni a hlubokém porozumění ostatním lidem a umění dostat ...

Máte zájem o studium? Přihlašte se!
      

  Member
  Czech Chamber of Commerce
  Manažerská studia poskytujeme pod záštitou
  BCC British Chamber of Commerce Czech Republic
  Partnerství
  Universita Hradec Králové
  MC Master
  Pedagogical University of Cracow
  IADL