Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC

Kompetenční pohovory

Efektivní psychodiagnostický nástroj pro ověření úrovně dovedností a osobnostních předpokladů pro konkrétní pracovní pozici.

Efektivní psychodiagnostický nástroj pro ověření úrovně dovedností a osobnostních předpokladů pro konkrétní práci/pozici.
Je vhodný jak pro nábor nových zaměstnanců, tak pro ověření dovedností či schopností stávajících zaměstnanců v rámci talent managementu. Nadřízení získají konkrétní informace o motivaci, dovednostech, osobnostních předpokladech a rozvojových potřebách jednotlivců i celých týmů. Jednotlivci získají otevřenou zpětnou vazbu o svých schopnostech, dovednostech, osobních předpokladech a odsouhlasíme si jejich rozvojové potřeby.
Schopnost vytvářet vztahy a pracovat v týmu
Schopnost práce s empatií uvnitř týmu i směrem k zákazníkům
Schopnost aktivního naslouchání a vyvozování správných závěrů
Zvlá­dá­ní zá­tě­žo­vých si­tu­a­cí
Odolnost vůči zátěži
Ochota a schopnost rozhodovat se
Ob­sah je vždy upra­ven na zá­kla­dě po­ža­dav­ků zadavatele a konkrétního cíle pohovoru.
Kompetenční pohovory SPML
Member
Czech Chamber of Commerce
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou
BCC British Chamber of Commerce Czech Republic
Partnerství
Universita Hradec Králové
MC Master
Pedagogical University of Cracow
IADL