Kompetenční pohovory

Kompetenční pohovory

Efektivní psychodiagnostický nástroj pro ověření úrovně dovedností a osobnostních předpokladů pro konkrétní práci/pozici. 
Je vhodný jak pro nábor nových zaměstnanců, tak pro ověření dovedností či schopností stávajících zaměstnanců v rámci talent managementu. Nadřízení získají konkrétní informace o motivaci, dovednostech, osobnostních předpokladech a rozvojových potřebách jednotlivců i celých týmů. Jednotlivci získají otevřenou zpětnou vazbu o svých schopnostech, dovednostech, osobních předpokladech a odsouhlasíme si jejich rozvojové potřeby. 
 
Kromě „hard“ kompetencí (například konkrétní manažerské či obchodní dovednosti) se zaměřujeme zejména na: 
  • Schopnost vytvářet vztahy a pracovat v týmu
  • Schopnost práce s empatií uvnitř týmu i směrem k zákazníkům
  • Schopnost aktivního naslouchání a vyvozování správných závěrů
  • Zvlá­dá­ní zá­tě­žo­vých si­tu­a­cí 
  • Odolnost vůči zátěži
  • Ochota a schopnost rozhodovat se

Ob­sah je vždy upra­ven na zá­kla­dě po­ža­dav­ků zadavatele a konkrétního cíle pohovoru.