Kontakt

Sportbar a penzion Zelená Žába, Hronovická 929, 530 02 Pardubice

Kontakt penzion: +420 777 086 017
Kontakt sportbar: +420 466 616 016

E-mail: info@zelenazaba.cz, Web: www.zelenazaba.cz

MÍSTO VÝUKY: PRAHA

Studium MBA, zaměřené na krizové řízení, je ohledem na jeho praktické zaměření možné pouze prezenční formou.
Výuka probíhá v zázemí orgánů krizového řízení hl. m. Prahy.
Ubytování individuálně.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ – MBA

Ing. Mgr. Hana Ja­niko­vá, MBA
Dotazy a informace: mba@spml.cz

PaedDr. Martin Knytl, MCS
Dotazy a informace: martin.knytl@spml.cz

SÍDLO KANCELÁŘE
PRAHA

adresa:
Štěpánská 704/61 (Pasáž Lucerna)
116 02 Praha 1

kontaktní osoba:
Pavel Kotek, jednatel společnosti
Tel.: +420 775 145 999
e-mail: info@spml.cz

FAKTURAČNÍ ADRESA

Společnost pro management a leadership, s.r.o.
Špa­nie­lo­va 1303/​​72, 163 00 Pra­ha
DIČ: CZ24664421, IČ: 24664421
Sta­tu­tár­ní or­gán: Pa­vel Ko­tek
Spo­leč­nost je za­psá­na v ob­chod­ní rejstří­ku,
ve­de­ném Měst­ským sou­dem v Pra­ze od­díl C, vlož­ka 164444