Kontakt

Místo výuky

Penzion a Restaurant Birdie
Hlaváčova 392, 530 02 Pardubice

Mobil pension: +420 777 931 170
Mobil restaurace: +420 777 771 708

E-mail: penzionbirdie@gmail.com
E-mail: restauracebirdie@gmail.com

web: www.birdie.cz

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ – MBA

Ing. Mgr. Hana Ja­ní­ko­vá, MBA,
Dotazy a informace: mba@spml.cz

VÝUKA MBA –  PARDUBICE 

 

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ 

Mgr. Martin Knytl, MCS
Dotazy a informace: martin.knytl@spml.cz

SÍDLO KANCELÁŘE
PRAHA

adresa:
Štěpánská 704/61 (Pasáž Lucerna), 116 02 Praha 1

kontaktní osoba:
Pavel Kotek, jednatel společnosti
Tel.: +420 775 145 999
e-mail: info@spml.cz

FAKTURAČNÍ ADRESA

Společnost pro management a leadership, s.r.o.
Špa­nie­lo­va 1303/​​72, 163 00 Pra­ha
DIČ: CZ24664421, IČ:24664421
Sta­tu­tár­ní or­gán: Pa­vel Ko­tek
Spo­leč­nost je za­psá­na v ob­chod­ní rejstří­ku,
ve­de­ném Měst­ským sou­dem v Pra­ze od­díl C, vlož­ka 164444

SLOVENSKO – NITRA
KANCELÁŘE

adresa:
Ďur­čan­ské­ho 6, 949 01 Nit­ra

kon­takt­ní oso­ba:
PhD.Vla­dí­mi­ra Čavo­jo­vá,
tel.: +421 905 335 946
e-mail: info@spml.cz