Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC

MSc. – Manažerská psychologie 6

29. 04. 2024 - 21. 05. 2025
Místo konání:
Pardubice
Studium je ukončeno diplomem Mezinárodně uznávaný titul MSc. (Master of Science)
Cena pro nové účastníky 70000
Maximální kapacita vypsaného termínu je 20 studentů.
Rádi zodpovíme Vaše dotazy k nabízenému studiu. Napište nám na info@spml.cz.

STUDIUM MSc. – Manažerská psychologie

Co získáte díky nepraktičtějšímu studiu  Manažerské psychologie v ČR?

Studium reflektuje skutečné aktuální potřeby manažerů. Jako jediné v ČR probíhá pod záštitou Britské obchodní komory. V tomto unikátním studijním programu získáte dovednosti potřebné jak pro profesní tak osobní život a prestižní, celosvětově uznávaný profesní titul Master of Science.

Co můžete konkrétní očekávat? Schopnost podívat se na základě nejnovějších vědeckých poznatků a praktických zkušeností špičkových lektorů na Váš tým i na sebe odlišným způsobem. Schopnost lépe se rozhodovat na základě porozumění principům behaviorální ekonomie a jejich aplikací ve vašem profesním i soukromém životě. Nacházet unikátní způsoby řešení jak standardních, tak neobvyklých situací. Také cenné kontakty a sebejistotu při jednání s různými typy osobností. Osvojíte si schopnost porozumět ostatním lidem i sobě, zejména v náročných situacích na základě nejnovějších poznatků v oblasti aplikované psychologie osobnosti, a následně volit vhodné komunikační či vyjednávací strategie. Být mnohem přesvědčivější při argumentaci s lidmi zastávající opačné názory. Řídit smysluplně případné konflikty, rozvíjet své kolegy na základě jejich talentů, lépe porozumět propojení emoční a racionální složky osobnosti a využívat těchto poznatků v praxi. V neposlední řadě schopnost posilovat svoji psychologickou odolnost a pomáhat svým kolegům atd. V rámci formálního zakončení Vám bude udělen profesní titul MSc. (Master of Science). Master of Science je mezinárodně uznávaným profesním titulem.

Jsme dlouhodobě jediným poskytovatelem MBA a MSc. programů v ČR, které probíhají pod záštitou Britské obchodní komory. Jedná se o postgraduální vzdělání, které studentům umožňuje ladění vlastního manažerského stylu za podpory špičkových odborníků s dlouhodobou praxí a jasně prokazatelnými výsledky. Současně si studenti osvojují nové dovednosti na základě nejnovějších trendů ze světa moderního managementu a řízení. Velkou roli při rozšiřování a obohacování znalostí hraje nejenom povinný obsahový rámec, ale i lektorský tým, který znalosti a zkušenosti předává. Nezanedbatelný vliv má i sdílení dobré praxe mezi studenty samotnými (networking).

Kdo se může stát naším studentem

Uvědomujete si, že manažeři pracují s lidmi. Vnímáte, že management není výhradně technickou disciplínou. Chcete se více dozvědět nejen o manažerských postupech, ale také o tom, jak tyto postupy citlivě ve Vaší praxi využívat s ohledem na Váš tým a zvolenou strategii.

Vážíte si poctivého vzdělání. Chcete smysluplně pracovat na ladění Vašeho manažerského stylu za podpory špičkových odborníků s prokazatelnými výsledky ve svých oborech.  Baví Vás sdílet znalosti a zkušenosti s ostatními. Vnímáte přínos osobních setkání s jinými manažery a jste ochotni dívat se na Vaší praxi i z jiných úhlů pohledu. Proto Vás oproti čtení skript láká sdílení dobré praxe, diskuse s kolegy i lektory a ladění Vašeho osobního manažerského stylu.

Výuka probíhá v češtině, kombinovanou formou – tedy účastí na workshopech (2× v měsíci), dále absolvováním konzultací a samostatné práci. Lektorský tým tvoří výhradně profesionálové s prokazatelnou praxí, nejméně 15 let v daném oboru. Titul u nás nelze zakoupit, je nutné ho získat studiem.

PRŮBĚH STUDIA

Studijní setkání v Pardubicích se konají zhruba dvakrát měsíčně. Jsou vedena formou přednášek/workshopů/tréninků, rozvržených do 12–14 měsíců. Cílem je osvojení praktických dovedností, které bud student schopen okamžitě uplatnit v praxi, rozvoj pokročilého manažerského uvažování, schopnosti přispívat kreativními/novými způsoby k řešení stávajících situací v praxi studentů a podílet se na rozvoji zvolené oblasti na základě tvůrčích a etických principů.

POSTUPOVÉ PRÁCE A ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Jsme praktici a chceme, abyste si nové dovednosti co nejrychleji osvojili a zkoušeli v praxi. Lektor Vám během studia  poskytne zpětnou vazbu s důrazem na dobré myšlenky, postřehy a také možná rizika. Na konci studia student prochází praktickou zkouškou (téma si volí sám, schvaluje studijní rada). Student v ní musí prokázat nejen znalosti v oboru, ale i schopnost uvažovat v souvislostech a připravenost obhájit výsledky své práce před odbornou zkušební komisí.

Po úspěšné obhajobě bude studentovi udělen profesní titul Master of Science (MSc.)

Vzdělávací modulLektor/kaTermín
Zahájení studiastudijní rada29. 4. 2024
Psychologie osobnosti v praxiMgr. Bc. Markéta Kotková, DiS.29. 4. 2024
Emoční a sociální inteligence v praxiPaedDr. Pa­vel Ko­tek, MBA
PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA
13.–14. 5. 2024
Management osobní změnyIng. Petr Janda, MBA11. 6. 2024
Aplikovaná filozofie životaPhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA
PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
9. 9. 2024
Neurolingvistika pro manažeryIng. Marie Petrovová10. 10. 2024
Well-being u manažerůMgr. Jana Vožechová, Ph.D., MBA11. 11. 2024
Psychologie rozhodováníIng. Marian Kováč, MS9. 12. 2024
Vyjednávání s náročnými osobnostmiMgr. Hana Kvasničková6. 1. 2025
Facilitace v manažerské praxiIng. Mgr. Hana Janiková, MBA30. 1. 2025
Motivační rozhovoryPaedDr. Pa­vel Ko­tek, MBA4. 3. 2025
Interkulturní psychologiePaedDr. Pa­vel Ko­tek, MBA3. 4. 2025
Závěrečná sebeprezentacestudijní rada12. 5. 2025
Slavnostní předání diplomůstudijní rada21. 5. 2025

Lektoři

Ing. Marian Kováč, MS
Pro klienty jsem kupoval a prodával firmy, pro banky vymáhal dluhy, pro Slovenskou centrální banku dělal po revoluci první rating a emisi ...
Ing. Marie Petrovová
“ Vztahům s veřejností (PR) se věnuji téměř dvacet let. Našimi společnými tématy budou efektivní komunikace s novináři, profesionální ...
Ing. Petr Janda, MBA
Petr patří mezi TOP 30 osobností českého IT. Je považován za průkopníka inovativních manažerských přístupů. Sám o sobě říká: ...
PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Co doopravdy znamená logicky myslet a jak aplikovat logiku  na Vaše konkrétní manažerská rozhodnutí.  Umíte se rozhodovat správně?
Jana Klekar, BA (hons)
Mým cílem je inspirovat ostatní k tomu, aby byli nejlepšími verzemi sami sebe. Věřím, že každý může docílit profesních a osobních ...
Mgr. Jana Vožechová, Ph.D., MBA
Dlouhodobě se věnuji problematice řízení neziskových organizací pečujících o ohrožené děti a jejich rodiny. Cenné manažerské zkušenosti jsem získala různých pozicích ...
Mgr. Bc. Markéta Kotková, DiS.
Psychologie osobnosti pro Vás nebude jen nudnou teorií, ale velmi praktickou disciplínou, kterou můžete využít v pracovním i soukromém životě. Naučíte ...
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA – vicepresident pro strategii a MBA
„Dobrý strategický plán je základem každé úspěšné firmy nebo projektu. Společně projdeme úskalí plánování, identifikujeme rizika i možné zkratky ...
PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA – předseda studijní rady
„Přes dvacet let se věnuji umění komunikace v různých sociálních kontextech a sbírám zkušenosti z celého světa. Společně budeme ...
PaedDr. Pavel Kotek, MBA - ředitel Společnosti pro management a leadership
„Management může být vzrušujícím dobrodružstvím, nebo tragédií: rozdíl spočívá ve vášni a hlubokém porozumění ostatním lidem a umění dostat ...
Member
Czech Chamber of Commerce
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou
BCC British Chamber of Commerce Czech Republic
Partnerství
Universita Hradec Králové
MC Master
Pedagogical University of Cracow
IADL