Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC

MSc. – Manažerská psychologie 2

27. 03. 2023 - 15. 04. 2024
Místo konání:
Pardubice
Studium je ukončeno diplomem Mezinárodně uznávaný titul MSc. (Master of Science)
Cena pro nové účastníky 70000
Maximální kapacita vypsaného termínu je 20 studentů.
Rádi zodpovíme Vaše dotazy k nabízenému studiu. Napište nám na info@spml.cz.

STUDIUM MSc. – Manažerská psychologie

Co získáte díky nepraktičtějšímu studiu  Manažerské psychologie v ČR?

Studium reflektuje skutečné aktuální potřeby manažerů. Jako jediné v ČR probíhá pod záštitou Britské obchodní komory. V tomto unikátním studijním programu získáte dovednosti potřebné jak pro profesní tak osobní život a prestižní, celosvětově uznávaný profesní titul Master of Science.

Co můžete konkrétní očekávat? Schopnost podívat se na základě nejnovějších vědeckých poznatků a praktických zkušeností špičkových lektorů na Váš tým i na sebe odlišným způsobem. Schopnost lépe se rozhodovat na základě porozumění principům behaviorální ekonomie a jejich aplikací ve vašem profesním i soukromém životě. Nacházet unikátní způsoby řešení jak standardních, tak neobvyklých situací. Také cenné kontakty a sebejistotu při jednání s různými typy osobností. Osvojíte si schopnost porozumět ostatním lidem i sobě, zejména v náročných situacích na základě nejnovějších poznatků v oblasti aplikované psychologie osobnosti, a následně volit vhodné komunikační či vyjednávací strategie. Být mnohem přesvědčivější při argumentaci s lidmi zastávající opačné názory. Řídit smysluplně případné konflikty, rozvíjet své kolegy na základě jejich talentů, lépe porozumět propojení emoční a racionální složky osobnosti a využívat těchto poznatků v praxi. V neposlední řadě schopnost posilovat svoji psychologickou odolnost a pomáhat svým kolegům atd. V rámci formálního zakončení Vám bude udělen profesní titul MSc. (Master of Science). Master of Science je mezinárodně uznávaným profesním titulem.

Jsme dlouhodobě jediným poskytovatelem MBA a MSc. programů v ČR, které probíhají pod záštitou Britské obchodní komory. Jedná se o postgraduální vzdělání, které studentům umožňuje ladění vlastního manažerského stylu za podpory špičkových odborníků s dlouhodobou praxí a jasně prokazatelnými výsledky. Současně si studenti osvojují nové dovednosti na základě nejnovějších trendů ze světa moderního managementu a řízení. Velkou roli při rozšiřování a obohacování znalostí hraje nejenom povinný obsahový rámec, ale i lektorský tým, který znalosti a zkušenosti předává. Nezanedbatelný vliv má i sdílení dobré praxe mezi studenty samotnými (networking).

PRŮBĚH STUDIA

Studijní setkání v Pardubicích se konají zhruba dvakrát měsíčně. Jsou vedena formou přednášek/workshopů/tréninků, rozvržených do 12–14 měsíců. Cílem je osvojení praktických dovedností, které bud student schopen okamžitě uplatnit v praxi, rozvoj pokročilého manažerského uvažování, schopnosti přispívat kreativními/novými způsoby k řešení stávajících situací v praxi studentů a podílet se na rozvoji zvolené oblasti na základě tvůrčích a etických principů.

POSTUPOVÉ PRÁCE A ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Jsme praktici a chceme, abyste si nové dovednosti co nejrychleji osvojili a zkoušeli v praxi. Lektor Vám během studia  poskytne zpětnou vazbu s důrazem na dobré myšlenky, postřehy a také možná rizika. Na konci studia student prochází praktickou zkouškou (téma si volí sám, schvaluje studijní rada). Student v ní musí prokázat nejen znalosti v oboru, ale i schopnost uvažovat v souvislostech a připravenost obhájit výsledky své práce před odbornou zkušební komisí.

Po úspěšné obhajobě bude studentovi udělen profesní titul Master of Science (MSc.)

Vzdělávací modulLektor/kaTermín
Zahájení studiastudijní rada27. 3. 2023
Psychologie osobnostiMgr. Bc. Markéta Kotková, DiS.27. 3. 2023
Management osobní změnyIng. Petr Janda, MBA13. 4. 2023
Krizová intervenceBc. Lenka Davidová, DiS.17.–18. 5. 2023
Neurolingvistika pro manažeryIng. Marie Petrovová19. 6. 2023
Emoční a sociální inteligence v praxiMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA
PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA
18.–19. 9. 2023
Psychologie rozhodováníIng. Marian Kováč, MS11. 10. 2023
Klíč k životní moudrostiPhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA
PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
7. 11. 2023
Psychologie zdravíPhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.4. 12. 2023
MediaceJana Klekar, BA (hons)15. 1. 2024
Motivační rozhovoryMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA16. 1. 2024
Interkulturní psychologieMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA7. 2. 2024
Závěrečná sebeprezentacestudijní rada3. 4. 2024
Slavnostní předání diplomůstudijní rada15. 4. 2024

Lektoři

Ing. Marian Kováč, MS
Pro klienty jsem kupoval a prodával firmy, pro banky vymáhal dluhy, pro Slovenskou centrální banku dělal po revoluci první rating a emisi ...
Ing. Marie Petrovová
“ Vztahům s veřejností (PR) se věnuji téměř dvacet let. Našimi společnými tématy budou efektivní komunikace s novináři, profesionální ...
Ing. Petr Janda, MBA
Petr patří mezi TOP 30 osobností českého IT. Je považován za průkopníka inovativních manažerských přístupů. Sám o sobě říká: ...
PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Co doopravdy znamená logicky myslet a jak aplikovat logiku  na Vaše konkrétní manažerská rozhodnutí.  Umíte se rozhodovat správně?
Jana Klekar, BA (hons)
Mým cílem je inspirovat ostatní k tomu, aby byli nejlepšími verzemi sami sebe. Věřím, že každý může docílit profesních a osobních ...
Bc. Lenka Davidová, DiS.
20 let spolupracovala v neziskovém sektoru s lidmi v hlubokých krizových a traumatických situacích. Přes 11 let pak poskytuje psychoterapie ve své soukromé ...
Mgr. Bc. Markéta Kotková, DiS.
Psychologie osobnosti pro Vás nebude jen nudnou teorií, ale velmi praktickou disciplínou, kterou můžete využít v pracovním i soukromém životě. Naučíte ...
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA – vicepresident pro strategii a MBA
„Dobrý strategický plán je základem každé úspěšné firmy nebo projektu. Společně projdeme úskalí plánování, identifikujeme rizika i možné zkratky ...
PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA – předseda studijní rady
„Přes dvacet let se věnuji umění komunikace v různých sociálních kontextech a sbírám zkušenosti z celého světa. Společně budeme ...
PaedDr. Pavel Kotek, MBA - ředitel Společnosti pro management a leadership
„Management může být vzrušujícím dobrodružstvím, nebo tragédií: rozdíl spočívá ve vášni a hlubokém porozumění ostatním lidem a umění dostat ...
Member
Czech Chamber of Commerce
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou
BCC British Chamber of Commerce Czech Republic
Partnerství
Universita Hradec Králové
MC Master
Pedagogical University of Cracow
IADL