Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC

Ing. Marie Petrovová

V současné době zastává pozici Managing Directora  v jedné z největších vzdělávacích společností  a zároveň je spolumajitelkou společnosti Osvobozená domácnost.

Absolvovala podniko-hospodářskou fakultu VŠE. Už při studiích  pracovala ve zpravodajské a ekonomické  redakci tehdejšího Československého rozhlasu, po rozdělení ČSFR pak pokračovala jako redaktorka a moderátorka na stanici Radiožurnál.

V letech 2000-2011 působila v Komerční bance, jako tisková mluvčí a po většinu této doby řídila externí a interní komunikaci banky, několik let také sponzoring a odpovídala za koordinaci komunikace skupiny KB. V Komerční bance měla možnost podílet se na komunikaci v rámci procesu privatizace a s tím související změny firemní kultury.

Začátek milénia znamenal v bankovnictví řadu inovací, které už dnes považujeme za standard (například internetové bankovnictví)  a tedy i mnoho zajímavých příležitostí pro komunikaci s veřejností i se zaměstnanci.

V roce 2011 přestoupila na pozici Communication Leader v GE Money Bank. Jednou z komunikačně nejúspěšnějších akcí, které její tým realizoval, bylo zavádění bezkontaktního placení.

Poté, co opustila bankovní svět a spolu-založila malou společnost zaměřenou na služby, musela - zejména v oblasti komunikace -hledat nové cesty a nová řešení.

Témata lektora

PR a média
Member
Czech Chamber of Commerce
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou
BCC British Chamber of Commerce Czech Republic
Partnerství
Universita Hradec Králové
MC Master
Pedagogical University of Cracow
IADL
Magistrát hlavního města Praha