Ing. Marie Petrovová

| marie.petrovova@spml.cz
V současné době zastává pozici Managing Directora  v jedné z největších vzdělávacích společností  a zároveň je spolumajitelkou společnosti Osvobozená domácnost.

Absolvovala podniko-hospodářskou fakultu VŠE. Už při studiích  pracovala ve zpravodajské a ekonomické  redakci tehdejšího Československého rozhlasu, po rozdělení ČSFR pak pokračovala jako redaktorka a moderátorka na stanici Radiožurnál.

V letech 2000-2011 působila v Komerční bance, jako tisková mluvčí a po většinu této doby řídila externí a interní komunikaci banky, několik let také sponzoring a odpovídala za koordinaci komunikace skupiny KB. V Komerční bance měla možnost podílet se na komunikaci v rámci procesu privatizace a s tím související změny firemní kultury.

Začátek milénia znamenal v bankovnictví řadu inovací, které už dnes považujeme za standard (například internetové bankovnictví)  a tedy i mnoho zajímavých příležitostí pro komunikaci s veřejností i se zaměstnanci.

V roce 2011 přestoupila na pozici Communication Leader v GE Money Bank. Jednou z komunikačně nejúspěšnějších akcí, které její tým realizoval, bylo zavádění bezkontaktního placení.

Poté, co opustila bankovní svět a spolu-založila malou společnost zaměřenou na služby, musela – zejména v oblasti komunikace -hledat nové cesty a nová řešení.

Ing. Marie Petrovová

Témata

PR a média

Kurzy

Krizové řízení – MBA program

22. 09. 2022 – 13.10.2023

MBA Executive

28. 05. 2022 – 09.09.2023

MCS – Master of Communication Science

15. 11. 2022 – 06.12.2023

MSc. – Manažerská psychologie

19. 10. 2022 – 19.12.2023