Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC

Bc. Lenka Davidová, DiS.

20 let spolupracovala v neziskovém sektoru s lidmi v hlubokých krizových a traumatických situacích. Přes 11 let pak poskytuje psychoterapie ve své soukromé praxi, kde se zaměřuje skrze psychoterapeutické, šamanské techniky nebo energetické transformační konstelace zejména na uvolňování hlubokých traumat, bloků, krizí či nefunkčních programů v rovině osobní, partnerské, pracovní nebo podnikatelské. Jejím cílem je nalézt a využít maximální energetický potenciál v těchto rovinách. Pracuje s dospívajícími, dospělými, páry. Pro podnikatele nebo vedoucí pracovníky pak nabízí speciální program „Energetické podnikání“ zaměřený na maximální energetický rozvoj jejich pozice nebo firmy. Kromě psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciální analýza absolvovala dlouhodobé výcviky zaměřené na terapii traumat, krizové intervence, transformačních energetických konstelací a řadu dalších vzdělávání, které využívá při své práci. Více info na www.lenkadavidova.cz

Témata lektora

Krizová intervence
Member
Czech Chamber of Commerce
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou
BCC British Chamber of Commerce Czech Republic
Partnerství
Universita Hradec Králové
MC Master
Pedagogical University of Cracow
IADL