Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC

Virtuální MBA - Management neziskových organizací 14

08. 11. 2022 - 06. 11. 2023
Místo konání:
Virtuální prostor
Studium je ukončeno diplomem Mezinárodně platný titul MBA
Cena pro nové účastníky 60000
Rádi zodpovíme Vaše dotazy k nabízenému studiu. Napište nám na info@spml.cz.

STUDIUM MBA – NNO (Non profitable Non govermental organisations)

Master of Business Administration (zkratka MBA) je mezinárodně uznávaným profesním titulem. Jedná se o postgraduální vzdělání, které studentům přináší poznatky a nejnovější trendy ze světa moderního managementu a řízení. Velkou roli při rozšiřování a obohacování znalostí hraje nejenom povinný obsahový rámec, ale i lektorský tým, který znalosti a zkušenosti předává. Nezanedbatelný vliv má i sdílení dobré praxe mezi studenty samotnými (networking).

MBA NNO

Studijní obor je určen zejména pro pracovníky středního a vyššího managementu nevládních neziskových organizací, nebo pro aspiranty na tyto pozice. Výuka probíhá v češtině, kombinovanou formou – tedy účastí na předepsaných přednáškách (1–2× v měsíci) , dále absolvováním povinných konzultací a samostatné práci. Lektorský tým tvoří výhradně profesionálové s prokazatelnou praxí, nejméně 15 let v daném oboru. Titul u nás nelze pouze zakoupit, je nutné ho získat studiem.

PRŮBĚH STUDIA

Studijní setkání ve virtuálním prostředí ZOOM se konají jednou až dvakrát měsíčně. Jsou vedena formou přednášek/workshopů/tréninků, rozvržených do 3 semestrů. Cílem je osvojení praktických dovedností, které bud student schopen okamžitě uplatnit v praxi, rozvoj pokročilého manažerského uvažování, schopnosti přispívat kreativními/novými způsoby k řešení stávajících situací v praxi studentů a podílet se na rozvoji zvolené oblasti na základě principů fronetického leadershipu.

POSTUPOVÉ PRÁCE A ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA MBA

Ověření dosažené úrovně vzdělání v jednotlivých předmětech probíhá formou zpracování písemné závěrečné práce (s důrazem na její praktické využití) v předepsaném rozsahu, a následné diskuse k závěrečné práci. Student v ní musí prokázat nejen znalosti v oboru, ale i schopnost uvažovat v souvislostech a připravenost obhájit výsledky své práce před odbornou zkušební komisí. Po úspěšné obhajobě bude studentovi udělen profesní titul Master of Business Administration (MBA).

Vzdělávací modulLektor/kaTermín
Personální řízení v praxi NNOIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA8. 11. 2022
Management a leadershipMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA14. 12. 2022
Techniky a metody ve strategickém řízení v NNOIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA11. 1. 2023
Ma­nage­ment human skillsMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA
PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA
23. 1. 2023
SQSS v praxi vedoucích pracovníkůIng. Mgr. Hana Janiková, MBA9. 2. 2023
Efektivní zpracování a řízení "měkkých" projektů v NNOMgr. Jana Vožechová, Ph.D., MBA7. 3. 2023
Mar­ke­ting, mé­dia a PR v NNOBc. Martina Hyndráková, MBA30. 3. 2023
Kritické myšlení jako nástroj pro manažerské rozhodováníIng. Marian Kováč, MS18. 4. 2023
Právo občanské a pracovní v praxi NNOdoc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.4. 5. 2023
Osobní efektivita manažerůIng. Petr Janda, MBA22. 5. 2023
Závěrečná práce – individuální podpora při zpracování ZPIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA
Mgr. Pa­vel Ko­tek, MBA
20. 6. 2023
Manažerský aplikační workshopIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA
Mgr. Pa­vel Ko­tek, MBA
20. 9. 2023
Obhajoba závěrečné prácestudijní rada6. 11. 2023

Lektoři

Ing. Marian Kováč, MS
Pro klienty jsem kupoval a prodával firmy, pro banky vymáhal dluhy, pro Slovenskou centrální banku dělal po revoluci první rating a emisi ...
Ing. Petr Janda, MBA
Petr patří mezi TOP 30 osobností českého IT. Je považován za průkopníka inovativních manažerských přístupů. Sám o sobě říká: ...
Bc. Martina Hyndráková, MBA
Mojí doménou jsou především marketing, design thinking, PR a online. Jsem inspirátor, zrcadlo, tlumočník, analytik, gramodeska i postrkující šťoura. ...
Mgr. Jana Vožechová, Ph.D., MBA
Dlouhodobě se věnuji problematice řízení neziskových organizací pečujících o ohrožené děti a jejich rodiny. Cenné manažerské zkušenosti jsem získala různých pozicích ...
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA – vicepresident pro strategii a MBA
„Dobrý strategický plán je základem každé úspěšné firmy nebo projektu. Společně projdeme úskalí plánování, identifikujeme rizika i možné zkratky ...
PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA – předseda studijní rady
„Přes dvacet let se věnuji umění komunikace v různých sociálních kontextech a sbírám zkušenosti z celého světa. Společně budeme ...
doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
Právu se věnuji přes 30 let a spolupracuji s mnoha místními i zahraničními institucemi. Na základě dlouholeté praxe Vás bezpečně Vás provedu ...
PaedDr. Pavel Kotek, MBA - ředitel Společnosti pro management a leadership
„Management může být vzrušujícím dobrodružstvím, nebo tragédií: rozdíl spočívá ve vášni a hlubokém porozumění ostatním lidem a umění dostat ...
Member
Czech Chamber of Commerce
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou
BCC British Chamber of Commerce Czech Republic
Partnerství
Universita Hradec Králové
MC Master
Pedagogical University of Cracow
IADL