Doc. JUDr. Olga Sovová, Ph. D.

| olga.sovova@spml.cz
Docentka v oboru bezpečnostní management a kriminalistika. Vyučuje na Katedře veřejné správy Policejní akademie České republiky v Praze.

Specializuje se na správní právo procesní, disciplinární odpovědnost regulovaných povolání a veřejnoprávní otázky zdravotnického práva.  Je spoluzakladatelkou Centra zdravotnického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy (2007), kde externě vyučuje a spolupracuje též s katedrou trestního práva. Doc. Sovová byla v letech 2011-2017 zástupkyní ředitele a poté statutární zástupkyní ředitelky Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové.

V současné době na této Univerzitě působí jako akademická pracovnice Ústavu sociální práce Filosofické fakulty. Zabývá se interdisciplinárními a právními otázkami sociální práce. Je autorkou českých i zahraničních publikací v oblasti ochrany veřejných práv pacientů, disciplinární a profesní odpovědnosti zdravotnických a sociálních pracovníků a veřejnoprávní odpovědnosti poskytovatelů zdravotní péče. Doc. Sovová je rovněž advokátkou a zapsanou rozhodkyní pro spotřebitelské spory.

Je členkou Unie rodinných advokátů a místopředsedkyní Asociace na ochranu ekonomických zájmů Evropské unie v České republice. Pravidelně přednáší též na akcích určených veřejnosti pro popularizaci odborných otázek v oboru zdravotnického práva.

Témata

Právo - občanské
Právo – obchodní
Právo – pracovní

Kurzy

MBA Executive

26. 09. 2020 – 22.01.2022