Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC

Studium DBA - ročník 2020-2022

11. 06. 2020 - 24. 06. 2022
Místo konání:
Praha nebo Pardubice, TBA
Studium je ukončeno diplomem Mezinárodní profesní titul DBA
Cena pro nové účastníky
Rádi zodpovíme Vaše dotazy k nabízenému studiu. Napište nám na info@spml.cz.

Získejte mezinárodní profesní titul DBA pod záštitou Britské obchodní komory

Studium DBA

Doctor of Business Administration (zkratka DBA) je mezinárodně uznávaným profesním titulem a zároveň nejvyšším stupněm manažerského vzdělání.
Jedná se o postgraduální vzdělání, které studentům přináší poznatky a nejnovější trendy ze světa moderního managementu a řízení. Velkou roli při rozšiřování a obohacování znalostí hraje nejenom povinný obsahový rámec, ale i lektorský tým, který znalosti a zkušenosti předává. Nezanedbatelný vliv má i sdílení dobré praxe mezi studenty samotnými (networking).

DBA – Strategický leadership

Nabízíme unikátní a prakticky pojaté studium, které probíhá jako jedninné v ČR pod záštitou Britské obchodní komory.  Program studia vznikal na základě dlouhodobých konzultací s kanadskou McMaster University a předními evropskými odborníky v oblasti řízení organizací.  Výuka probíhá v češtině, kombinovanou formou - tedy účastí na předepsaných přednáškách, dále absolvováním povinných stáží a samostatné práci. Lektorský tým tvoří výhradně profesionálové s prokazatelnou praxí, nejméně 15 let v daném oboru. Titul u nás nelze pouze zakoupit, je nutné ho získat studiem. lektorů.

Cíl studia

Studijní setkání jsou  vedena formou přednášek/workshopů/tréninků, rozvržených do téměř dvou let, aby měli studenti prostor pro aplikaci získaných znalostí do vlastní praxe. Cílem je osvojení praktických dovedností, které bud student schopen okamžitě uplatnit v praxi, rozvoj pokročilého manažerského uvažování, schopnosti přispívat kreativními/novými způsoby k řešení stávajících situací v praxi studentů a podílet se na rozvoji zvolené oblasti na základě etických principů.

Postupové práce a závěrečná zkouška

Ověření dosažené úrovně vzdělání  probíhá formou zpracování písemné disertační práce (s důrazem na její praktické využití) v předepsaném rozsahu, a následné diskuse (obhajoby). Student v ní musí prokázat nejen znalosti v oboru, ale i schopnost uvažovat v souvislostech a připravenost obhájit výsledky své práce před odbornou zkušební komisí. Po úspěšné obhajobě bude studentovi udělen profesní titul Doctor of Business Administration (DBA).

Publikování disertační práce

Disertační práce bude publikována ve vydavatelství SPML, vč. příslušného ISBN ( v případě souhlasu studenta).

*Společnost pro management a leadership si vyhrazuje právo na změnu lektorů.

Lektoři

Member
Czech Chamber of Commerce
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou
BCC British Chamber of Commerce Czech Republic
Partnerství
Universita Hradec Králové
MC Master
Pedagogical University of Cracow
IADL
Magistrát hlavního města Praha