Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC

MBA Executive Leadership 7

13. 01. 2024 - 11. 03. 2025
Místo konání:
Pardubice
Příhláška ke studiu
Studium je ukončeno diplomem Mezinárodně uznávaný titul MBA

Cena studia bez DPH: 112 000 Kč

Společnost pro management a leadership je na trhu již 13 let, a proto přináší pro rok 2023 speciální cenu studia MBA Executive.

Cena pro nové účastníky 112.000
Rádi zodpovíme Vaše dotazy k nabízenému studiu. Napište nám na info@spml.cz.

STUDIUM MBA - zaměřeno na Vaší praxi

Jediné studium MBA v ČR pod záštitou Britské obchodní komory Vám umožní posunout vaší firmu i Vás osobně na novou úroveň úspěchu. Naše MBA studium nabízí mnohem více než jen titul – přináší neocenitelné zkušenosti, praktické dovednosti a nezbytné znalosti, které budou mít vliv na váš osobní i profesní rozvoj. Připravte se na budoucnost.

Co nás odlišuje? Malá studijní skupina s maximálně 10 účastníky vytváří intenzivní a interaktivní prostředí pro sdílení zkušeností, nápadů a perspektiv. Tento formát umožňuje hlubokou koncentraci na každého jednotlivce a jeho potřeby.

Dále je to praktický přístup. Během celého studia nejsou studenti jen pasivními posluchači – pracují na vlastních projektech, které jsou zasazeny přímo do reálného prostředí. Tato kombinace teorie a praxe je klíčem k okamžitému uplatnění nově nabytých dovedností ve vaší praxi.  Po celou dobu studia pracují studenti na svém vlastním projektu. 

Začlenění do našeho programu vás nejen posune v oblasti strategie, managementu a inovací, využívání umělé inteligence, ale také vám umožní vytvořit cenné profesní kontakty. Tato síť spojení s ostatními majiteli a řediteli organizací, kteří se s vámi budou učit a růst, může vést k budoucí spolupráci a dalším příležitostem.

Nyní je čas, abyste se rozhodli investovat do svého vlastního rozvoje a budoucnosti vaší firmy. Nechte se inspirovat, učte se od praktiků, kteří mají ve svých oborech zvučné jméno, přineste do svého podnikání novou energii a perspektivu.

Co získáte studiem MBA u nás? Zkušenosti a znalosti, schopnost podívat se na Vaší firmu z různých pohledů, kontakty a sebejistotu.  Po celou dobu studia budete pracovat na svém vlastnímu projektu, který využijete ve své praxi. V rámci formálního zakončení Vám bude udělen profesní titul MBA (Master of Business Administration)

Kdo se může stát naším studentem

Uvědomujete si, že manažeři pracují s lidmi. Vnímáte, že management není výhradně technickou disciplínou, ale také uměním. Chcete se více dozvědět nejen o manažerských postupech, ale také o tom, jak tyto postupy citlivě ve Vaší praxi využívat s ohledem na Váš tým, vaší vizi  a zvolenou strategii.

Vážíte si poctivého vzdělání. Chcete smysluplně pracovat na ladění Vašeho manažerského stylu za podpory špičkových odborníků s prokazatelnými výsledky ve svých oborech. Baví Vás sdílet znalosti a zkušenosti s ostatními. Vnímáte přínos osobních setkání s jinými manažery a jste ochotni dívat se na Vaší praxi i z jiných úhlů pohledu. Proto Vás oproti čtení skript láká sdílení dobré praxe, diskuse s kolegy i lektory a ladění Vašeho osobního manažerského stylu.

Výuka probíhá v češtině, kombinovanou formou – tedy účastí na workshopech (1 víkend v měsíci), dále absolvováním konzultací a samostatné práci. Lektorský tým tvoří výhradně profesionálové s prokazatelnou praxí, nejméně 15 let v daném oboru. Titul u nás nelze zakoupit, je nutné ho získat studiem.

PRŮBĚH STUDIA

Studijní setkání v Pardubicích se konají jednou měsíčně ve dvou dnech. Jsou vedena formou přednášek/workshopů/tréninků, rozvržených do 16 měsíců. Cílem je osvojení praktických dovedností, které bud student schopen okamžitě uplatnit v praxi, rozvoj pokročilého manažerského uvažování, schopnosti přispívat kreativními/novými způsoby k řešení stávajících situací v praxi studentů a podílet se na rozvoji zvolené oblasti na základě tvůrčích a etických principů.

POSTUPOVÉ PRÁCE A ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA MBA

Jsme praktici. Z vybraných modulů student zpracuje zápočtovou práci zaměřenou na svoji konkrétní praxi. Lektor následně poskytne zpětnou vazbu s důrazem na dobré myšlenky, postřehy a také možná rizika. Na konci studia student zpracuje závěrečnou práci (téma si volí sám, schvaluje studijní rada). Student v ní musí prokázat nejen znalosti v oboru, ale i schopnost uvažovat v souvislostech a připravenost obhájit výsledky své práce před odbornou zkušební komisí.

Po úspěšné obhajobě bude studentovi udělen profesní titul Master of Business Administration (MBA).

Vzdělávací modulLektor/kaTermín
Zahájení studiastudijní rada13. 1. 2024
Management human skillsMgr. Pavel Kotek, MBA
PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA
13.–14. 1. 2024
Stra­te­gic­ké myšleníMgr. Pavel Kotek, MBA10.–11. 2. 2024
Mediální tréninkIng. Marie Petrovová16.–17. 3. 2024
Moderní trendy v marketingu
Bc. Martina Hyndráková, MBA6.–7. 4. 2024
Management a leadershipMgr. Pavel Kotek, MBA11.–12. 5. 2024
Moderní trendy v HRIng. Gabriela Kahounová15. 6. 2024
Customer Experience ManagementJana Klekar, BA (hons)16. 6. 2024
Umění kritického myšleníIng. Marian Kováč, MS7. 9. 2024
Umělá inteligence v manažerské praxiIng. Jan Vácha, MBA8. 9. 2024
Finanční řízení pro manažeryBc. Pavel Strnádek, AA.5.–6. 10. 2024
Osobní efektivita manažerůIng. Petr Janda, MBA2.–3. 11. 2024
Vliv mezinárodních vztahů na business v ČRPaedDr. Hynek Kmoníček7. 12. 2024
Závěrečné práce – individuální podporaMgr. Pavel Kotek, MBA8. 12. 2024
Obhajoba závěrečné prácestudijní rada8. 3. 2025
Slavnostní ukončení studiastudijní rada11. 3. 2025

Lektoři

Ing. Marian Kováč, MS
Pro klienty jsem kupoval a prodával firmy, pro banky vymáhal dluhy, pro Slovenskou centrální banku dělal po revoluci první rating a emisi ...
PaedDr. Hynek Kmoníček
v roli diplomata a velvyslance se účastním zásadních jednání týkajících se nejen České republiky. Naučím Vás porozumět zprávám ...
Ing. Marie Petrovová
“ Vztahům s veřejností (PR) se věnuji téměř dvacet let. Našimi společnými tématy budou efektivní komunikace s novináři, profesionální ...
Ing. Petr Janda, MBA
Petr patří mezi TOP 30 osobností českého IT. Je považován za průkopníka inovativních manažerských přístupů. Sám o sobě říká: ...
Ing. Gabriela Kahounová
Zajímá Vás, jak a kde hledat kvalitní lidí a jak si ověřit jejich schopnosti?  Jak přilákat nejlepší lidi na trhu a sestavit profesionální ...
Bc. Pavel Strnádek, AA.
Po studiích v USA a po krátkém učitelském angažmá jsem prošel řadou pozic od výkonných až po mezinárodní manažerské, a to hlavně ve finančním ...
Jana Klekar, BA (hons)
Mým cílem je inspirovat ostatní k tomu, aby byli nejlepšími verzemi sami sebe. Věřím, že každý může docílit profesních a osobních ...
Ing. Jan Vácha, MBA
Marketingový stratég a CEO reklamní agentury se specializací na digitální reklamu a integraci umělé inteligence. 15 let zkušeností na straně klienta ...
PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA – předseda studijní rady
„Přes dvacet let se věnuji umění komunikace v různých sociálních kontextech a sbírám zkušenosti z celého světa. Společně budeme ...
Mgr. Pavel Kotek, MBA - ředitel Společnosti pro management a leadership
„Management může být vzrušujícím dobrodružstvím, nebo tragédií: rozdíl spočívá ve vášni a hlubokém porozumění ostatním lidem a umění dostat ...

Máte zájem o studium? Přihlašte se!
      

  Member
  Czech Chamber of Commerce
  Manažerská studia poskytujeme pod záštitou
  BCC British Chamber of Commerce Czech Republic
  Partnerství
  Universita Hradec Králové
  MC Master
  Pedagogical University of Cracow
  IADL