Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC

Hybridní MBA – Management ve školství 11

19. 02. 2024 - 06. 05. 2025
Místo konání:
Virtuální prostor; úvodní a závěrečné setkání proběhne prezenčně
Studium je ukončeno diplomem Mezinárodně uznávaný profesní titul MBA. Studium probíhá pod záštitou Britské obchodní komory.
Cena pro nové účastníky 60000
Rádi zodpovíme Vaše dotazy k nabízenému studiu. Napište nám na info@spml.cz.

Získejte mezinárodní profesní titul MBA pod záštitou Britské obchodní komory

STUDIUM MBA EIM (EDUCATIONAL INSTITUTIONS MANAGEMENT)

Master of Business Administration (zkratka MBA) je mezinárodně uznávaným profesním titulem. Jedná se o postgraduální vzdělání, které studentům přináší poznatky a nejnovější trendy ze světa moderního managementu a řízení vzdělávacích institucí. Velkou roli při rozšiřování a obohacování znalostí hraje nejenom povinný obsahový rámec, ale i lektorský tým, který znalosti a zkušenosti předává. Nezanedbatelný vliv má i sdílení dobré praxe mezi studenty samotnými (networking).

MBA EIM

Studijní obor je určen zejména pro pracovníky středního a vyššího managementu vzdělávacích organizací, nebo pro aspiranty na tyto pozice. Výuka probíhá v češtině, kombinovanou formou – tedy účastí na předepsaných přednáškách (1–2× v měsíci) , dále absolvováním povinných konzultací a samostatné práci. Lektorský tým tvoří výhradně profesionálové s prokazatelnou praxí, nejméně 15 let v daném oboru. Titul u nás nelze pouze zakoupit, je nutné ho získat studiem.

CÍL STUDIA

Cílem je osvojení praktických dovedností, které bud student schopen okamžitě uplatnit ve své praxi, rozvoj pokročilého manažerského uvažování, schopnosti přispívat kreativními/novými způsoby k řešení stávajících situací v praxi studentů. Po celou dobu studia pracují účastníci na svém vlastním projektu. 

PRŮBĚH STUDIA

Studijní setkání se konají jednou až dvakrát měsíčně ve virtuálním prostředí, kromě úvodního a závěrečného setkání, která se budou konat prezenčně v Pardubicích. Jsou vedena formou přednášek/workshopů/tréninků, rozvržených do 3 semestrů.

POSTUPOVÉ PRÁCE A ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA MBA

Ověření dosažené úrovně vzdělání v jednotlivých předmětech probíhá formou zpracování písemné závěrečné práce (s důrazem na její praktické využití) v předepsaném rozsahu, a následné diskuse k závěrečné práci. Student v ní musí prokázat nejen znalosti v oboru, ale i schopnost uvažovat v souvislostech a připravenost obhájit výsledky své práce před odbornou zkušební komisí. Po úspěšné obhajobě bude studentovi udělen profesní titul Master of Business Administration (MBA).

Vzdělávací modulLektor/kaTermín
Úvod do studia (prezenčně v Pardubicích)
– seznámení se se studijní radou, představení účastníků, očekávání od studia, obsah studia, náležitosti závěrečné práce
studijní rada19. 2. 2024
Moderní trendy v edukaciJana Klekar, BA (hons)5. 3. 2024
Vedení a motivace týmu, týmová spolupráce pedagogického sboruIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA20. 3. 2024
Well-being žáků a pedagogických pracovníkůMgr. Jana Vožechová, Ph.D., MBA16. 4. 2024
Ma­nage­ment human skillsPaedDr. Pa­vel Ko­tek, MBA6. 5. 2024
Právo občanské a pracovnídoc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.12. 6. 2024
Role ředitele/pedagoga v prevenci rizikového chování mládežePhDr. Jo­sef Ka­sal, Ph.D., MBA10. 9. 2024
Moderní trendy v prezentačních dovednostechIng. Petr Janda, MBA3. 10. 2024
Techniky a metody ve strategickém řízeníIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA4. 11. 2024
Závěrečná prá­ce – individuální podpora při zpracování ZPPaedDr. Pavel Kotek, MBA
Ing. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA
5. 12. 2024
Management a leadershipMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA9. 1. 2025
Mar­ke­ting, mé­dia a PRBc. Martina Hyndráková, MBA28. 1. 2025
Manažerský aplikační workshopPaedDr. Pavel Kotek, MBA
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA
19. 2. 2025
Ob­ha­jo­ba závěrečné prá­ce (prezenčně v Pardubicích)studijní rada6. 5. 2025

Lektoři

Ing. Petr Janda, MBA
Petr patří mezi TOP 30 osobností českého IT. Je považován za průkopníka inovativních manažerských přístupů. Sám o sobě říká: ...
Bc. Martina Hyndráková, MBA
Mojí doménou jsou především marketing, design thinking, PR a online. Jsem inspirátor, zrcadlo, tlumočník, analytik, gramodeska i postrkující šťoura. ...
Jana Klekar, BA (hons)
Mým cílem je inspirovat ostatní k tomu, aby byli nejlepšími verzemi sami sebe. Věřím, že každý může docílit profesních a osobních ...
Mgr. Jana Vožechová, Ph.D., MBA
Dlouhodobě se věnuji problematice řízení neziskových organizací pečujících o ohrožené děti a jejich rodiny. Cenné manažerské zkušenosti jsem získala různých pozicích ...
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA – vicepresident pro strategii a MBA
„Dobrý strategický plán je základem každé úspěšné firmy nebo projektu. Společně projdeme úskalí plánování, identifikujeme rizika i možné zkratky ...
doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
Právu se věnuji přes 30 let a spolupracuji s mnoha místními i zahraničními institucemi. Na základě dlouholeté praxe Vás bezpečně Vás provedu ...
PaedDr. Pavel Kotek, MBA - ředitel Společnosti pro management a leadership
„Management může být vzrušujícím dobrodružstvím, nebo tragédií: rozdíl spočívá ve vášni a hlubokém porozumění ostatním lidem a umění dostat ...
Member
Czech Chamber of Commerce
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou
BCC British Chamber of Commerce Czech Republic
Partnerství
Universita Hradec Králové
MC Master
Pedagogical University of Cracow
IADL