Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC

Hybridní MBA - Management neziskových organizací 18

23. 04. 2024 - 10. 09. 2025
Místo konání:
Virtuální prostor; úvodní a závěrečné setkání proběhne prezenčně
Studium je ukončeno diplomem Mezinárodně uznávaný titul MBA
Cena pro nové účastníky 65000
Rádi zodpovíme Vaše dotazy k nabízenému studiu. Napište nám na info@spml.cz.

STUDIUM MBA – NNO (Non profitable Non govermental organisations)

Jediné studium MBA v ČR pod záštitou Britské obchodní komory Vám umožní posunout vaší organizaci i Vás osobně na novou úroveň úspěchu. Naše MBA studium nabízí mnohem více než jen titul – přináší neocenitelné zkušenosti, praktické dovednosti a nezbytné znalosti, které budou mít vliv na váš osobní i profesní rozvoj.

Co nás odlišuje? Malá studijní skupina s maximálně 10 účastníky vytváří intenzivní a interaktivní prostředí pro sdílení zkušeností, nápadů a perspektiv. Tento formát umožňuje hlubokou koncentraci na každého jednotlivce a jeho potřeby.

Dále je to praktický přístup. Během celého studia nejsou studenti jen pasivními posluchači – pracují na vlastních projektech, které jsou zasazeny přímo do reálného prostředí NNO. Tato kombinace teorie a praxe je klíčem k okamžitému uplatnění nově nabytých dovedností ve vaší praxi.  Po celou dobu studia pracují studenti na svém vlastním projektu.

Začlenění do našeho programu vás nejen posune v oblasti strategie, managementu a inovací, ale také vám umožní vytvořit cenné profesní kontakty. Tato síť spojení s ostatními majiteli a řediteli organizací, kteří se s vámi budou učit a růst, může vést k budoucí spolupráci a dalším příležitostem.

Nyní je čas, abyste se rozhodli investovat do svého vlastního rozvoje a budoucnosti vaší firmy. Nechte se inspirovat, učte se od těch nejlepších a přineste do svého podnikání novou energii a perspektivu.

MBA NNO

Studijní obor je určen zejména pro pracovníky středního a vyššího managementu nevládních neziskových organizací, nebo pro aspiranty na tyto pozice. Výuka probíhá v češtině, kombinovanou formou – tedy účastí na předepsaných přednáškách (1–2× v měsíci), dále absolvováním povinných konzultací a samostatné práci. Lektorský tým tvoří výhradně profesionálové s prokazatelnou praxí, nejméně 15 let v daném oboru.

PRŮBĚH STUDIA

Úvodní a závěrečné setkání proběhnou prezenčně v Pardubicích, zatímco vzdělávací moduly probíhají ve virtuálním prostředí ZOOM jednou až dvakrát měsíčně. Jsou vedena formou přednášek/workshopů/tréninků, rozvržených do 3 semestrů. Cílem je osvojení praktických dovedností, které bud student schopen okamžitě uplatnit v praxi, rozvoj pokročilého manažerského uvažování, schopnosti přispívat kreativními/novými způsoby k řešení stávajících situací v praxi studentů a podílet se na rozvoji zvolené oblasti na základě principů fronetického leadershipu.

POSTUPOVÉ PRÁCE A ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA MBA

Ověření dosažené úrovně vzdělání v jednotlivých předmětech probíhá formou zpracování písemné závěrečné práce (s důrazem na její praktické využití) v předepsaném rozsahu, a následné diskuse k závěrečné práci. Student v ní musí prokázat nejen znalosti v oboru, ale i schopnost uvažovat v souvislostech a připravenost obhájit výsledky své práce před odbornou zkušební komisí. Po úspěšné obhajobě bude studentovi udělen profesní titul Master of Business Administration (MBA).

Vzdělávací modulLektor/kaTermín
Úvod do studia (prezenčně v Pardubicích)
– seznámení se se studijní radou, představení účastníků, očekávání od studia, obsah studia, náležitosti závěrečné práce
studijní rada23. 4. 2024
Personální řízení v praxi NNOIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA15. 5. 2024
Techniky a metody ve strategickém řízení v NNOIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA10. 6. 2024
Ma­nage­ment human skillsPaedDr. Pa­vel Ko­tek, MBA
PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA
3. 9. 2024
Kritické myšlení jako nástroj pro manažerské rozhodováníIng. Marian Kováč, MS7. 10. 2024
Management a leadershipPaedDr. Pa­vel Ko­tek, MBA6. 11. 2024
Právo občanské a pracovní v praxi NNOdoc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.5. 12. 2024
SQSS v praxi vedoucích pracovníkůIng. Mgr. Hana Janiková, MBA21. 1. 2025
Osobní efektivita manažerůIng. Petr Janda, MBA4. 3. 2025
Závěrečná práce – individuální podpora při zpracování ZPIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA
PaedDr. Pa­vel Ko­tek, MBA
31. 3. 2025
Efektivní zpracování a řízení "měkkých" projektů v NNOMgr. Jana Vožechová, Ph.D., MBA15. 4. 2025
Mar­ke­ting, mé­dia a PR v NNOBc. Martina Hyndráková, MBA14. 5. 2025
Manažerský aplikační workshopIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA
PaedDr. Pa­vel Ko­tek, MBA
4. 6. 2025
Ob­ha­jo­ba závěrečné prá­ce (prezenčně v Pardubicích)studijní rada10. 9. 2025

Lektoři

Ing. Marian Kováč, MS
Pro klienty jsem kupoval a prodával firmy, pro banky vymáhal dluhy, pro Slovenskou centrální banku dělal po revoluci první rating a emisi ...
Ing. Petr Janda, MBA
Petr patří mezi TOP 30 osobností českého IT. Je považován za průkopníka inovativních manažerských přístupů. Sám o sobě říká: ...
Bc. Martina Hyndráková, MBA
Mojí doménou jsou především marketing, design thinking, PR a online. Jsem inspirátor, zrcadlo, tlumočník, analytik, gramodeska i postrkující šťoura. ...
Mgr. Jana Vožechová, Ph.D., MBA
Dlouhodobě se věnuji problematice řízení neziskových organizací pečujících o ohrožené děti a jejich rodiny. Cenné manažerské zkušenosti jsem získala různých pozicích ...
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA – vicepresident pro strategii a MBA
„Dobrý strategický plán je základem každé úspěšné firmy nebo projektu. Společně projdeme úskalí plánování, identifikujeme rizika i možné zkratky ...
PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA – předseda studijní rady
„Přes dvacet let se věnuji umění komunikace v různých sociálních kontextech a sbírám zkušenosti z celého světa. Společně budeme ...
doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
Právu se věnuji přes 30 let a spolupracuji s mnoha místními i zahraničními institucemi. Na základě dlouholeté praxe Vás bezpečně Vás provedu ...
PaedDr. Pavel Kotek, MBA - ředitel Společnosti pro management a leadership
„Management může být vzrušujícím dobrodružstvím, nebo tragédií: rozdíl spočívá ve vášni a hlubokém porozumění ostatním lidem a umění dostat ...
Member
Czech Chamber of Commerce
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou
BCC British Chamber of Commerce Czech Republic
Partnerství
Universita Hradec Králové
MC Master
Pedagogical University of Cracow
IADL