Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC

PhDr. Petra Bendová, Ph.D.

Problematice osob se specifickými potřebami se věnuji již od roku 2003. Ať je jedná o děti či dospělé, moji snahou je aplikovat podporující přístup s využitím vlastního potenciálu "všech zúčastněných". Bohaté zkušenosti ze školských zařízení i akademické sféry mně pomáhají sdílet dobrou praxi při výuce modulu "Prakticky o inkluzi".

Témata lektora

Inkluze
Member
Czech Chamber of Commerce
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou
BCC British Chamber of Commerce Czech Republic
Partnerství
Universita Hradec Králové
MC Master
Pedagogical University of Cracow
IADL