PhDr. Petra Bendová, Ph.D.

| petra.bendova@spml.cz
Problematice osob se specifickými potřebami se věnuji již od roku 2003. Ať je jedná o děti či dospělé, moji snahou je aplikovat podporující přístup s využitím vlastního potenciálu „všech zúčastněných“. Bohaté zkušenosti ze školských zařízení i akademické sféry mně pomáhají sdílet dobrou praxi při výuce modulu „Prakticky o inkluzi“.

Témata

Inkluze

Kurzy

Virtuální MBA – Management ve školství

11. 04. 2023 – 20.06.2024