Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC

arm. gen. Ing. Jiří Šedivý

Od roku 1998 byl náčelníkem Generálního štábu AČR. Kromě personální práce bylo jeho hlavní náplní provést v  armádě takové změny, aby se stala armádou splňující požadavky ke vstupu do NATO. V prosinci roku 2002 odešel do zálohy v hodnosti armádního generála. V srpnu 2003 založil vlastní konzultační společnost Generals s. r. o. Je vedoucím katedry bezpečnostních studií CEVRO Institut.

Témata lektora

Krizový management
Member
Czech Chamber of Commerce
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou
BCC British Chamber of Commerce Czech Republic
Partnerství
Universita Hradec Králové
MC Master
Pedagogical University of Cracow
IADL