MCS – Master of Communication Science

21. 10. 2019 – 28.09.2020
Místo konání: Pardubice
Kurs je uzavřen certifikátem: Profesní titul MCS udělený pod záštitou Britské obchodní komory
Cena pro nové účastníky: 70.000 Kč

STUDIUM MCS – Master of Communication Science

Jedná se o postgraduální vzdělání, které studentům přináší poznatky a nejnovější trendy ze světa komunikace. Velkou roli při rozšiřování a obohacování znalostí hraje nejenom povinný obsahový rámec, ale i lektorský tým, který znalosti a zkušenosti předává. Nezanedbatelný vliv má i sdílení dobré praxe mezi studenty samotnými (networking).

PRO KOHO JE OBOR URČEN

Studijní obor je určen zejména pro pracovníky středního a vyššího managementu, nebo pro aspiranty na tyto pozice, kteří si uvědomují, že zvládnutí komunikace na vysoké úrovni je základem nejen pro efektivní řízení organizace, ale i spokojenější osobní život.  

PRŮBĚH STUDIA

Studijní setkání v Pardubicích se konají jednou měsíčně. Jsou vedena formou přednášek/workshopů/tréninků, rozvržených do 12 měsíců. Výuka probíhá v češtině, kombinovanou formou – tedy účastí na předepsaných přednáškách (1x v měsíci). Lektorský tým tvoří výhradně profesionálové s prokazatelnou praxí, nejméně 15 let v daném oboru. Titul u nás nelze pouze zakoupit, je nutné ho získat studiem.Cílem je osvojení praktických dovedností, které bud student schopen okamžitě uplatnit v praxi, rozvoj pokročilých komunikačních dovedností.  Dále  schopnost spřispívat kreativními/novými způsoby k řešení stávajících situací v praxi studentů.

OBHAJOBA

Ověření dosažené úrovně vzdělání v jednotlivých předmětech probíhá formou záverečné diskuse s důrazem na uplatnění získaných znalostí a dovedností v konkrétní praxi studenta. 

 

PředmětLektorTermín
Zahájení studia a slavnostní večeřeStudijní rada Společnosti pro management a leadership 21. 10. 2019
Mistrovství ve vyjednáváníMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA
Ing. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA
21. - 22. 10. 2019
Mediální tréninkIng. Marie Petrovová12. - 13. 11. 2019
Delegování a řízení poradMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA
Ing. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA
20. - 21. 1. 2020
Prezentační dovednostiIng. Petr Janda, MBA4. 3. 2020
Manažerský koučinkMgr. Mrtina Hyndráková, MBA21. - 22. 4. 2020
Umění rétorikyDoc. Jan Přeučil, MA19. 5. 2020
Videotrénink interakcíMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA
Ing. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA
8. 6. 2020
Ob­ha­jo­ba studijní rada a případně další lektoři14. 9. 2020
Předání diplomů - udělení titulu MCSstudijní rada 28. 9. 2020

Lektoři

Ing. Petr Janda, MBA

Ing. Petr Janda, MBA

Petr patří mezi TOP 30 osobností českého IT. Je považován za průkopníka inovativních manažerských přístupů. Sám o sobě říká: „Vrcholovému managementu se věnuji …

| petr.janda@spml.cz
Ing. Marie Petrovová

Ing. Marie Petrovová

“ Vztahům s veřejností (PR) se věnuji téměř dvacet let. Našimi společnými tématy budou efektivní komunikace s novináři, profesionální a autentické vystupování p …

| marie.petrovova@spml.cz
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA -Vicepresident pro strategii a MBA

Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA -Vicepresident pro strategii a MBA

„Dobrý strategický plán je základem každé úspěšné firmy nebo projektu. Společně projdeme úskalí plánování, identifikujeme rizika i možné zkratky při praktickém …

| hana.janikova@spml.cz
Mgr. Martina Hyndráková, MBA

Mgr. Martina Hyndráková, MBA

Mojí doménou jsou především marketing, design thinking, PR a online. Jsem inspirátor, zrcadlo, tlumočník, analytik, gramodeska i postrkující šťoura. Pomáhám lid …

| martina.hyndrakova@spml.cz
Mgr. Pavel Kotek, MBA – CEO & Senior Consultant

Mgr. Pavel Kotek, MBA – CEO & Senior Consultant

„Management může být vzrušujícím dobrodružstvím, nebo tragédií: rozdíl spočívá ve vášni a hlubokém porozumění ostatním lidem a umění dostat z nich to nejlepší v …

| pavel.kotek@spml.cz

MÁTE ZÁJEM O STUDIUM? PŘIHLAŠTE SE!