Dlouhodobě řídí strategické projekty pro významné společnosti v komerční i neziskové sféře. Má bohaté zkušenosti s úspěšným řízením projektů, které jsou financovány z evropských dotací, z veřejných zdrojů a taktéž z grantových projektů. Díky výše uvedeným projektům má možnost sestavovat specializované týmy a osobně je dlouhodobě řídit, je tedy i zdatnou manažerkou.

Je zkušenou lektorkou řady témat ze sociální oblasti (osobnost a sociálně psychologické kompetence vedoucího pracovníka, účinné vedení týmu, efektivní řízení, manažerské minimum, time management, efektivní komunikace, řešení konfliktních situací apod.), k mnoha z nim zpracovala publikaci. Spolupracuje též s Univerzitou Pardubice, kde lektoruje na Fakultě zdravotnických studií.

Pracovala jako konzultantka pro Magistrát města Pardubice i jako výzkumná pracovnice v sociálních průzkumech a analýzách DSO Holicka a Královéhradeckého kraje.

Svoje dovednosti zúročila i jako odborný konzultant, poradce a metodik v registrovaných sociálních službách v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.

VZDĚLÁNÍ

  • 2010 – 2013 Brno International Business School – Strategické řízení pro top – manažery (MBA)
  • 2007 – 2009 Univerzita Hradec Králové, Specializace v pedagogice – Sociální pedagogika (Mgr.)
  • 2007 – 2009 ČZU Praha, Hospodářská politika a správa – Veřejná správa a regionální rozvoj (Ing.)
  • 2004 – 2007 Univerzita Hradec Králové, Specializace v pedagogice – Sociální komunikace ve státní správě (Bc.)

ABSOLVOVANÉ KURZY

  • 2013 – Lektorské a manažerské dovednosti
  • 2008 – 20012 – 250 hodin vzdělávání týkajících se sociální oblasti a řízení organizací