Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC

RNDr. Helena Křepelková, CSc.

RNDr. Helena Křepelková, CSc., ředitelka poradenské firmy Dr. Helena Křepelková, registrovaná ochranná známka Associated Consultants a jednatelka společnosti EMC Servis s.r.o.

RNDr. Křepelková, CSc. Je jedním ze zakládajících členů České marketingové společnosti, kde je také certifikovaným mezinárodním poradcem.

Dále je dlouholetým členem České společnosti pro jakost, expertem TUV SUD CZECH pro služby a logistiku, certifikujícím auditorem pro DEKRA Testing and Certification.

Je členem British Chamber of Commerce v ČR.

Od počátku 90. let pracovala jako lektor a regionální manager pro Východní Evropu v projektu Know-how fondu. Projekt garantovala významná instituce City and Guilds, London a byl zaměřen na managerské techniky, včetně strategického managementu a jeho ekonomických, obchodních i dalších specifických složek, jakými je environment, kvalita, bezpečnost práce i informací. V rámci tohoto projektu, který trval až do počátku nového milénia, přeložila z angličtiny do češtiny a doplnila lokálně aktuálními případovými studiemi více než 20 učebnic, garantovala spolu s ruskými rodilými mluvčími překlad do ruštiny.

V 90. letech se věnovala 5 let práci ve velkých průmyslových podnicích (MEZ-Siemens, Unex). Pro certifikaci podle různých variant platných systémových norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO/TS 16949 připravila několik stovek středních i malých organizací, s mnohými nadále spolupracuje při rozvoji a dalším zlepšování procesů a mangerské techniky.

V rámci zlepšování kvality zdravotní péče připravila k certifikaci podle základní normy ISO 9001 a doplňujících norem pro zdravotnická zařízení, laboratoře a pomůcky několik organizací (nemocnice Šumperk a Jeseník, IVF centra v Olomouci a Praze).

Při lektorské práci spolupracuje se školami a vzdělávacími agenturami v ČR, Velké Británii, Rumunsku a Bulharsku, Ukrajině, Rusku a Kazachstánu.

Za spolupráci s Ukrajinou obdržela cenu Zlatého Merkura. Působí jako poradce v programech Čistá voda v Rusku a Kazachstánu.

Member
Czech Chamber of Commerce
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou
BCC British Chamber of Commerce Czech Republic
Partnerství
Universita Hradec Králové
MC Master
Pedagogical University of Cracow
IADL