Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC

PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA

Více než 20 let se věnuje vzdělávání v oblasti efektivní komunikace, manažerské a obchodní etiky. Též se věnuje výzkumu vlivu sociálního prostředí na chování. Úzce spolupracuje se zahraničními univerzitami. V roce 2003 zahájil spolupráci s Univerzitou Hradec Králové, kde vyučuje zejména sociologii, etiku, komunikaci.

Je garantem projektu Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje. Současně je považován na specialistu na oblast diváckého násilí na stadionech a aktivně se podílí na výzkumu v této oblasti.

ČLENSTVÍ

občanském hnutí ProFotbalFans zaměřeném na prevenci fotbalového diváckého násilí.

VZDĚLÁNÍ

Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, obor kulturologie 1992, titul Mgr.

Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, rigorosní zkouška 2007, titul PhDr.

DLOUHODOBÉ KURZY A VÝCVIKY:

2007- PCA institut, Výcvik v PCA poradenství a psychoterapii, 770 hodin

akreditace Psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti JEP

2007- Doplňkové pedagogické studium, Univerzita Hradec Králové,

2005 - Rozvoj komunikativních dovedností

2004 - Selfmanagement a osobní prezentace,

Member
Czech Chamber of Commerce
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou
BCC British Chamber of Commerce Czech Republic
Partnerství
Universita Hradec Králové
MC Master
Pedagogical University of Cracow
IADL