Všestranně zaměřený vědecký pracovník s praxí v oblasti sociální a kognitivní psychologie a psychologického poradenství. Věnuje se zejména níže uvedeným oblastem: Psychologie tvořivosti, Psychologie osobnosti a Sociální psychologie, experimentální psychologie. V rámci projektu „Slovenský učiteľ pre Európu“ se věnovala Diagnostice tvořivosti

2007- PCA institut, Výcvik v PCA poradenství a psychoterapii, 770 hodin

akreditace Psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti JEP