Na­ším po­slá­ním je vý­cho­va pro­fe­si­o­nál­ních lídrů, schop­ných efek­tiv­ně vést spo­leč­nos­ti ve všech pod­ni­ka­tel­ských od­vět­vích. Připravujeme krátkodobé i dlouhodobé vzdělávací programy (studium MBA, DBA), individuální výcviky, workshopy, konzultace a koučing. Stavíme na týmu profesionálních lektorů s prokazatelnými zkušenostmi.

Všude tam, kde lidé řídí lidi, vznikají desítky nepředvídatelných situací a my je musíme být připraveni řešit na věcné i emoční úrovni současně. Skutečně dobrý šéf je ideálním spojením leadera, manažera a moudrého zenového starce. Řada z nás ale stanula ve vedoucí roli ve třiceti letech, často dříve.

Zastavit se často znamená skončit

Příliv nových poznatků, technik a přístupů se nikdy nezastaví. Většina manažerů chápe, že míjet jejich proud bez povšimnutí patří do kategorie manažerských hazardních her. Jak se ale udržet „in“ v záplavě každodenní operativy? Jak se zbavit profesní slepoty, která do jednoho roku v oboru postihuje každého bez rozdílu?

Řada manažerů již nestíhá číst, vnímat množství pouček a doporučení, protože jsme tak zahlceni množstvím textových informací, že se proti nim mozek i paměť bouří. Na tuto „strunu“ hrají různé e-learningové kurzy. Je to však cesta? E-learning si konečně našel své místo ve vzdělávacích aktivitách všude tam, kde je třeba předat uzavřený celek statických informací a následně otestovat jeho znalost (používání softwaru, školení BOZP a jiné).  E-learning se ukázal se ale jako nevhodný pro předávání soft skills, spojených s řízením týmů, projektů nebo firem.

Vyučujeme i sdílíme.

Tradiční formy prezenčních kurzů proto slaví zasloužený comeback. Od původní frontální výuky, doprovázené občasným vstupem z publika, se ale jejich obsah posouvá směrem k workshopům. Sdílení mezi účastníky má podle zpětné vazby studentů téměř stejnou hodnotu jako vstupy odborníků. A velké nároky klade tento přístup na lektora. Přesahové znalosti oboru už zdaleka nestačí.

Společnost pro management a leadership se věnuje krátkodobým i dlouhodobým vzdělávacím programům pro manažery, kteří na sobě chtějí pracovat trvale. Společně hledáme funkční a efektivní scénáře ve všech oborech a oblastech firemního života. Pokud to dává smysl, nabízíme Vám formy vzdělání ukončené zkouškou a titulem, který potvrdí dosažené vzdělání v životopisu.

Výchovu pro­fe­si­o­nál­ních lídrů, schop­ných efek­tiv­ně vést spo­leč­nos­ti ve všech pod­ni­ka­tel­ských od­vět­vích, vnímáme jako poslání.

AKREDITACE
PARTNERSTVÍ

logo_msmt

logo_bcc

logo_universityOfCracow
logo_universitaHradecKralove

logo_iadl

OSVĚDČENÍ

ag25_miniatura