PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA

| jk@spml.cz

Více než 20 let se věnuje vzdělávání v oblasti efektivní komunikace, manažerské a obchodní etiky. Též se věnuje výzkumu vlivu sociálního prostředí na chování. Úzce spolupracuje se zahraničními univerzitami. V roce 2003 zahájil spolupráci s Univerzitou Hradec Králové, kde vyučuje zejména sociologii, etiku, komunikaci.

Je garantem projektu Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje. Současně je považován na specialistu na oblast diváckého násilí na stadionech a aktivně se podílí na výzkumu v této oblasti.

ČLENSTVÍ

občanském hnutí ProFotbalFans zaměřeném na prevenci fotbalového diváckého násilí.

VZDĚLÁNÍ

Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, obor kulturologie 1992, titul Mgr.

Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, rigorosní zkouška 2007, titul PhDr.

DLOUHODOBÉ KURZY A VÝCVIKY:

2007- PCA institut, Výcvik v PCA poradenství a psychoterapii, 770 hodin

akreditace Psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti JEP

2007- Doplňkové pedagogické studium, Univerzita Hradec Králové,

2005 – Rozvoj komunikativních dovedností

2004 – Selfmanagement a osobní prezentace,

Témata

Etika
Strategické řízení
Stress management

Kurzy

MSc. – Manažerská psychologie

09. 05. 2023 – 28.05.2024

MBA Executive

21. 10. 2023 – 25.02.2025

Virtuální MBA – Management ve školství

11. 04. 2023 – 20.06.2024