Mgr. Martin Klimakovský

Řešení a řízení mimořádných událostí je pevnou součástí Martinova profesionálního života už přes 30 let. Řada z těchto situací nepříznivě ovlivnila životy tisíců lidí (povodně 1997, 2002, 2013), jiné přinesly díky profesionalitě realizačních týmů tisícům lidí radost (oslava 115. výročí Harley Davidson v Praze)

Témata

Krizový management

Kurzy