Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC

Mgr. Lucie Křivánková, Ph.D.

Jako sociální pracovník v neziskové organizaci působila tři roky jak v přímé práci s klientem, tak jako realizátor a koordinátor několika projektů. Již v té době se věnovala vzdělávání odborných pracovníků z řad sociálních pracovníků a pedagogů s akcentem na sociální prevenci. Několik let pracuje na Univerzitě Hradec Králové jako člen Ústavu sociálních studií. Mimo samotné výuky se zaměřením na sociologii, filozofii a etiku je členkou dvou týmů realizujících specifický výzkum. V rámci doktorského studijního programu oboru sociologie na Filozofické fakultě Karlovy univerzity se věnuje převážně analýze online dat se zaměřením na tematiku subkultur a postmoderní doby. Pracuje též jako lektor na Metropolitní univerzitě v Praze a na Karlově univerzitě. Je členkou pracovního týmu Center for Ubiquitous Computing (UBICOMP, Univerzita v Oulu, Finsko), kde se s kolegy věnuje analýze nelegálních sociálních sítí.

Témata lektora

Metodologie
Member
Czech Chamber of Commerce
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou
BCC British Chamber of Commerce Czech Republic
Partnerství
Universita Hradec Králové
MC Master
Pedagogical University of Cracow
IADL