Mgr. Lucie Křivánková, Ph.D.

| lucie.krivankova@spml.cz
Jako sociální pracovník v neziskové organizaci působila tři roky jak v přímé práci s klientem, tak jako realizátor a koordinátor několika projektů. Již v té době se věnovala vzdělávání odborných pracovníků z řad sociálních pracovníků a pedagogů s akcentem na sociální prevenci. Několik let pracuje na Univerzitě Hradec Králové jako člen Ústavu sociálních studií. Mimo samotné výuky se zaměřením na sociologii, filozofii a etiku je členkou dvou týmů realizujících specifický výzkum. V rámci doktorského studijního programu oboru sociologie na Filozofické fakultě Karlovy univerzity se věnuje převážně analýze online dat se zaměřením na tematiku subkultur a postmoderní doby. Pracuje též jako lektor na  Karlově univerzitě. Je členkou pracovního týmu Center for Ubiquitous Computing (UBICOMP, Univerzita v Oulu, Finsko), kde se s kolegy věnuje analýze nelegálních sociálních sítí.

Témata

Metodologie

Kurzy

MBA Executive

21. 10. 2023 – 25.02.2025