arm. gen. Ing. Jiří Šedivý

Od roku 1998 byl náčelníkem Generálního štábu AČR. Kromě personální práce bylo jeho hlavní náplní provést v  armádě takové změny, aby se stala armádou splňující požadavky ke vstupu do NATO. V prosinci roku 2002 odešel do zálohy v hodnosti armádního generála. V srpnu 2003 založil vlastní konzultační společnost Generals s. r. o. Je vedoucím katedry bezpečnostních studií CEVRO Institut.

Témata

Krizový management

Kurzy