Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC

Virtuální MBA – Management ve školství 9

05. 10. 2022 - 13. 12. 2023
Místo konání:
Virtuální prostor
Studium je ukončeno diplomem Mezinárodně uznávaný profesní titul MBA
Studium probíhá pod záštitou Britské obchodní komory

Cena pro nové účastníky 60.000
Rádi zodpovíme Vaše dotazy k nabízenému studiu. Napište nám na info@spml.cz.

Získejte mezinárodní profesní titul MBA pod záštitou Britské obchodní komory

STUDIUM MBA EIM (EDUCATIONAL INSTITUTIONS MANAGEMENT)

Jediné studium MBA v ČR pod záštitou Britské obchodní komory Vám umožní posunout vaší organizaci i Vás osobně na novou úroveň úspěchu. Naše MBA studium nabízí mnohem více než jen titul – přináší neocenitelné zkušenosti, praktické dovednosti a nezbytné znalosti, které budou mít vliv na váš osobní i profesní rozvoj.

Co nás odlišuje? Malá studijní skupina s maximálně 10 účastníky vytváří intenzivní a interaktivní prostředí pro sdílení zkušeností, nápadů a perspektiv. Tento formát umožňuje hlubokou koncentraci na každého jednotlivce a jeho potřeby.

Dále je to praktický přístup. Během celého studia nejsou studenti jen pasivními posluchači – pracují na vlastních projektech, které jsou zasazeny přímo do reálného školního prostředí. Tato kombinace teorie a praxe je klíčem k okamžitému uplatnění nově nabytých dovedností ve vaší praxi.  Po celou dobu studia pracují studenti na svém vlastním projektu.

Začlenění do našeho programu vás nejen posune v oblasti strategie, managementu a inovací, ale také vám umožní vytvořit cenné profesní kontakty. Tato síť spojení s ostatními majiteli a řediteli organizací, kteří se s vámi budou učit a růst, může vést k budoucí spolupráci a dalším příležitostem.

Nyní je čas, abyste se rozhodli investovat do svého vlastního rozvoje a budoucnosti vaší firmy. Nechte se inspirovat, učte se od těch nejlepších a přineste do svého podnikání novou energii a perspektivu.

MBA EIM

Studijní obor je určen zejména pro pracovníky středního a vyššího managementu vzdělávacích organizací, nebo pro aspiranty na tyto pozice. Výuka probíhá v češtině, kombinovanou formou – tedy účastí na předepsaných přednáškách (1–2× v měsíci) , dále absolvováním povinných konzultací a samostatné práci. Lektorský tým tvoří výhradně profesionálové s prokazatelnou praxí, nejméně 15 let v daném oboru. Titul u nás nelze pouze zakoupit, je nutné ho získat studiem.

CÍL STUDIA

Cílem je osvojení praktických dovedností, které bud student schopen okamžitě uplatnit ve své praxi, rozvoj pokročilého manažerského uvažování, schopnosti přispívat kreativními/novými způsoby k řešení stávajících situací v praxi studentů. Po celou dobu studia pracují účastníci na svém vlastním projektu. 

PRŮBĚH STUDIA

Studijní setkání se konají jednou až dvakrát měsíčně ve virtuálním prostředí. Jsou vedena formou přednášek/workshopů/tréninků, rozvržených do 3 semestrů.

POSTUPOVÉ PRÁCE A ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA MBA

Ověření dosažené úrovně vzdělání v jednotlivých předmětech probíhá formou zpracování písemné závěrečné práce (s důrazem na její praktické využití) v předepsaném rozsahu, a následné diskuse k závěrečné práci. Student v ní musí prokázat nejen znalosti v oboru, ale i schopnost uvažovat v souvislostech a připravenost obhájit výsledky své práce před odbornou zkušební komisí. Po úspěšné obhajobě bude studentovi udělen profesní titul Master of Business Administration (MBA).

Vzdělávací modulLektor/kaTermín
Zahájení studiastudijní rada5. 10. 2022
Ma­nage­ment human skillsMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA5. 10. 2022
Vedení a motivace týmu, týmová spolupráce pedagogického sboruIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA7. 11. 2022
Moderní směry v edukaciPhDr. Jo­sef Ka­sal, Ph.D., MBA6. 12. 2022
Techniky a metody ve strategickém řízeníIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA12. 1. 2023
Prakticky o inkluzi – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebamiPhDr. Petra Bendová, Ph.D.2. 2. 2023
Management a leadershipMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA6. 3. 2023
Role ředitele/pedagoga v prevenci rizikového chování mládežePhDr. Jo­sef Ka­sal, Ph.D., MBA4. 4. 2023
Právo občanské a pracovnídoc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.26. 4. 2023
Mar­ke­ting, mé­dia a PRBc. Martina Hyndráková, MBA9. 5. 2023
Moderní trendy v prezentačních dovednostechIng. Petr Janda, MBA31. 5. 2023
Aplikační workshop zaměřený na nejzásadnější témata řešená ve školním prostředíMgr. Pavel Kotek, MBA
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA
11. 9. 2023
Závěrečná prá­ce – individuální podpora při zpracování ZPMgr. Pavel Kotek, MBA
Ing. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA
3. 10. 2023
Ob­ha­jo­ba závěrečné prá­ce studijní rada13. 12. 2023

Lektoři

Bc. Martina Hyndráková, MBA
Mojí doménou jsou především marketing, design thinking, PR a online. Jsem inspirátor, zrcadlo, tlumočník, analytik, gramodeska i postrkující šťoura. ...
PhDr. Petra Bendová, Ph.D.
Problematice osob se specifickými potřebami se věnuji již od roku 2003. Ať je jedná o děti či dospělé, moji snahou je ...
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA – vicepresident pro strategii a MBA
„Dobrý strategický plán je základem každé úspěšné firmy nebo projektu. Společně projdeme úskalí plánování, identifikujeme rizika i možné zkratky ...
PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA – předseda studijní rady
„Přes dvacet let se věnuji umění komunikace v různých sociálních kontextech a sbírám zkušenosti z celého světa. Společně budeme ...
doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
Právu se věnuji přes 30 let a spolupracuji s mnoha místními i zahraničními institucemi. Na základě dlouholeté praxe Vás bezpečně Vás provedu ...
PaedDr. Pavel Kotek, MBA - ředitel Společnosti pro management a leadership
„Management může být vzrušujícím dobrodružstvím, nebo tragédií: rozdíl spočívá ve vášni a hlubokém porozumění ostatním lidem a umění dostat ...
Member
Czech Chamber of Commerce
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou
BCC British Chamber of Commerce Czech Republic
Partnerství
Universita Hradec Králové
MC Master
Pedagogical University of Cracow
IADL