Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC

MSc. – Manažerská psychologie 1

21. 04. 2022 - 14. 06. 2023
Místo konání:
Pardubice
Studium je ukončeno diplomem Mezinárodně uznávaný titul MSc.
Cena pro nové účastníky 70000
Maximální kapacita vypsaného termínu je 20 studentů.
Rádi zodpovíme Vaše dotazy k nabízenému studiu. Napište nám na info@spml.cz.

STUDIUM MSc. – zaměřeno na Vaší praxi

Co získáte studiem  u nás? Zkušenosti a znalosti, schopnost podívat se na Vaší firmu z různých pohledů, kontakty a sebejistotu.Osvojíte si schopnost porozumět ostatním lidem i sobě, zejména v náročných situacích, a následně volit vhodné komunikační či vyjednávací strategie, řídit smysluplně případné konflikty, rozvíjet své kolegy na základě jejich talentů apod.

V rámci formálního zakončení Vám bude udělen profesní titul MSc. (Master of Science)Master of Science (zkratka MSc.) je mezinárodně uznávaným profesním titulem.

Jsme dlouhodobě jediným poskytovatelem MBA a MSc. programů v ČR, které probíhají pod záštitou Britské obchodní komory. Jedná se o postgraduální vzdělání, které studentům umožňuje ladění vlastního manažerského stylu za podpory špičkových odborníků. Současně si studenti osvojují nové dovednosti na základě nejnovějších trendů ze světa moderního managementu a řízení. Velkou roli při rozšiřování a obohacování znalostí hraje nejenom povinný obsahový rámec, ale i lektorský tým, který znalosti a zkušenosti předává. Nezanedbatelný vliv má i sdílení dobré praxe mezi studenty samotnými (networking).

Kdo se může stát naším studentem

Uvědomujete si, že manažeři pracují s lidmi. Vnímáte, že management není výhradně technickou disciplínou. Chcete se více dozvědět nejen o manažerských postupech, ale také o tom, jak tyto postupy citlivě ve Vaší praxi využívat s ohledem na Váš tým a zvolenou strategii.

Vážíte si poctivého vzdělání. Chcete smysluplně pracovat na ladění Vašeho manažerského stylu za podpory špičkových odborníků s prokazatelnými výsledky ve svých oborech.  Baví Vás sdílet znalosti a zkušenosti s ostatními. Vnímáte přínos osobních setkání s jinými manažery a jste ochotni dívat se na Vaší praxi i z jiných úhlů pohledu. Proto Vás oproti čtení skript láká sdílení dobré praxe, diskuse s kolegy i lektory a ladění Vašeho osobního manažerského stylu.

Výuka probíhá v češtině, kombinovanou formou – tedy účastí na workshopech (1× v měsíci), dále absolvováním konzultací a samostatné práci. Lektorský tým tvoří výhradně profesionálové s prokazatelnou praxí, nejméně 15 let v daném oboru. Titul u nás nelze zakoupit, je nutné ho získat studiem.

PRŮBĚH STUDIA

Studijní setkání v Pardubicích se konají jednou měsíčně. Jsou vedena formou přednášek/workshopů/tréninků, rozvržených do 14 měsíců. Cílem je osvojení praktických dovedností, které bud student schopen okamžitě uplatnit v praxi, rozvoj pokročilého manažerského uvažování, schopnosti přispívat kreativními/novými způsoby k řešení stávajících situací v praxi studentů a podílet se na rozvoji zvolené oblasti na základě tvůrčích a etických principů.

POSTUPOVÉ PRÁCE A ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Jsme praktici. Z každého modulu student zpracuje zápočtovou práci zaměřenou na svoji konkrétní praxi. Lektor následně poskytne zpětnou vazbu s důrazem na dobré myšlenky, postřehy a také možná rizika. Na konci studia student zpracuje závěrečnou práci (téma si volí sám, schvaluje studijní rada). Student v ní musí prokázat nejen znalosti v oboru, ale i schopnost uvažovat v souvislostech a připravenost obhájit výsledky své práce před odbornou zkušební komisí.

Po úspěšné obhajobě bude studentovi udělen profesní titul Master of Science (MSc.)

Vzdělávací modulLektor/kaTermín
Zahájení studiastudijní rada21. 4. 2022
Psychologie osobnostiMgr. Bc. Markéta Kotková, DiS.21. 4. 2022
Emoční a sociální inteligence v praxeMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA
PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA
11.–12. 5. 2022
Psychologie zdravíPhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.9. 6. 2022
Klíč k životní moudrostiPhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA
PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
13. 9. 2022
Psychologie rozhodováníIng. Marian Kováč, MS3. 10. 2022
Management osobní změnyIng. Petr Janda, MBA22. 11. 2022
Krizová intervenceBc. Lenka Davidová, DiS.9.–10. 1. 2023
Neurolingvistika pro manažeryIng. Marie Petrovová8. 3. 2023
MediaceJana Klekar, BA (hons)24. 3. 2023
Interkulturní psychologieMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA11. 4. 2023
Motivační rozhovoryMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA12. 4. 2023
Závěrečná sebeprezentacestudijní rada6. 6. 2023
Slavnostní předání diplomůstudijní rada14. 6. 2023

Lektoři

Ing. Marian Kováč, MS
Pro klienty jsem kupoval a prodával firmy, pro banky vymáhal dluhy, pro Slovenskou centrální banku dělal po revoluci první rating a emisi ...
Ing. Marie Petrovová
“ Vztahům s veřejností (PR) se věnuji téměř dvacet let. Našimi společnými tématy budou efektivní komunikace s novináři, profesionální ...
Ing. Petr Janda, MBA
Petr patří mezi TOP 30 osobností českého IT. Je považován za průkopníka inovativních manažerských přístupů. Sám o sobě říká: ...
PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
Co doopravdy znamená logicky myslet a jak aplikovat logiku  na Vaše konkrétní manažerská rozhodnutí.  Umíte se rozhodovat správně?
Bc. Lenka Davidová, DiS.
20 let spolupracovala v neziskovém sektoru s lidmi v hlubokých krizových a traumatických situacích. Přes 11 let pak poskytuje psychoterapie ve své soukromé ...
Mgr. Bc. Markéta Kotková, DiS.
Psychologie osobnosti pro Vás nebude jen nudnou teorií, ale velmi praktickou disciplínou, kterou můžete využít v pracovním i soukromém životě. Naučíte ...
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA – vicepresident pro strategii a MBA
„Dobrý strategický plán je základem každé úspěšné firmy nebo projektu. Společně projdeme úskalí plánování, identifikujeme rizika i možné zkratky ...
PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA – předseda studijní rady
„Přes dvacet let se věnuji umění komunikace v různých sociálních kontextech a sbírám zkušenosti z celého světa. Společně budeme ...
PaedDr. Pavel Kotek, MBA - ředitel Společnosti pro management a leadership
„Management může být vzrušujícím dobrodružstvím, nebo tragédií: rozdíl spočívá ve vášni a hlubokém porozumění ostatním lidem a umění dostat ...
Member
Czech Chamber of Commerce
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou
BCC British Chamber of Commerce Czech Republic
Partnerství
Universita Hradec Králové
MC Master
Pedagogical University of Cracow
IADL