Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC

MSc. – Bezpečnostně-sociální management

11. 10. 2024 - 30. 09. 2025
Místo konání:
Pardubice
Příhláška ke studiu
Studium je ukončeno diplomem Mezinárodně uznávaný titul MSc. (Master of Science)
Cena pro nové účastníky 69000
Maximální kapacita vypsaného termínu je 20 účastníků.
Rádi zodpovíme Vaše dotazy k nabízenému studiu. Napište nám na info@spml.cz.

STUDIUM MSc. – Bezpečnostně-sociální management

Co získáte díky praktickému studiu bezpečnostně-sociálního managementu v ČR?

Studium reflektuje skutečné aktuální potřeby manažerů. Jako jediné v ČR probíhá pod záštitou Britské obchodní komory. V tomto unikátním studijním programu získáte dovednosti potřebné jak pro profesní tak osobní život a prestižní, celosvětově uznávaný profesní titul Master of Science.

Co můžete konkrétní očekávat? Schopnost podívat se na základě nejnovějších vědeckých poznatků a praktických zkušeností špičkových lektorů na Váš tým i na sebe odlišným způsobem. Schopnost lépe se rozhodovat na základě porozumění principům jednání v krizových situacích a jejich aplikací ve vašem profesním i soukromém životě. Nacházet unikátní způsoby řešení jak standardních, tak neobvyklých situací. Také cenné kontakty a sebejistotu při jednání s různými typy osobností. Osvojíte si schopnost porozumět ostatním lidem i sobě, zejména v náročných situacích na základě nejnovějších poznatků v oblasti bezpečnostních věd a aplikovaných psychologických disciplín, a následně volit vhodné komunikační či vyjednávací strategie. Být mnohem přesvědčivější při argumentaci s lidmi zastávající opačné názory. Řídit smysluplně případné konflikty, rozvíjet své kolegy na základě jejich talentů, lépe porozumět propojení emoční a racionální složky osobnosti a využívat těchto poznatků v praxi. V neposlední řadě schopnost posilovat svoji psychologickou odolnost a pomáhat svým kolegům atd. V rámci formálního zakončení Vám bude udělen profesní titul MSc. (Master of Science). Master of Science je mezinárodně uznávaným profesním titulem.

Jsme dlouhodobě jediným poskytovatelem MBA a MSc. programů v ČR, které probíhají pod záštitou Britské obchodní komory. Jedná se o postgraduální vzdělání, které studentům umožňuje ladění vlastního manažerského stylu za podpory špičkových odborníků s dlouhodobou praxí a jasně prokazatelnými výsledky. Současně si účastníci osvojují nové dovednosti na základě nejnovějších trendů ze světa moderního managementu a řízení. Velkou roli při rozšiřování a obohacování znalostí hraje nejenom povinný obsahový rámec, ale i lektorský tým, který znalosti a zkušenosti předává. Nezanedbatelný vliv má i sdílení dobré praxe mezi účastníky samotnými (networking).

Kdo se může stát naším účastníkem*cí

Uvědomujete si, že manažeři pracují s lidmi. Vnímáte, že management není výhradně technickou disciplínou. Chcete se více dozvědět nejen o manažerských postupech, ale také o tom, jak tyto postupy citlivě ve Vaší praxi využívat s ohledem na Váš tým a zvolenou strategii.

Vážíte si poctivého vzdělání. Chcete smysluplně pracovat na ladění Vašeho manažerského stylu za podpory špičkových odborníků s prokazatelnými výsledky ve svých oborech. Baví Vás sdílet znalosti a zkušenosti s ostatními. Vnímáte přínos osobních setkání s jinými manažery a jste ochotni dívat se na Vaší praxi i z jiných úhlů pohledu. Proto Vás oproti čtení skript láká sdílení dobré praxe, diskuse s kolegy i lektory a ladění Vašeho osobního manažerského stylu.

Výuka probíhá v češtině, kombinovanou formou – tedy účastí na workshopech (1–2× v měsíci), dále absolvováním konzultací a samostatné práci. Lektorský tým tvoří výhradně profesionálové s prokazatelnou praxí, nejméně 15 let v daném oboru. Titul u nás nelze zakoupit, je nutné ho získat studiem.

PRŮBĚH STUDIA

Studijní setkání v Pardubicích se konají zhruba jednou až dvakrát měsíčně. Jsou vedena formou přednášek/workshopů/tréninků rozvržených do 12 měsíců. Cílem je osvojení praktických dovedností, které bud student schopen okamžitě uplatnit v praxi, rozvoj pokročilého manažerského uvažování, schopnosti přispívat kreativními/novými způsoby k řešení stávajících situací v praxi účastníků a podílet se na rozvoji zvolené oblasti na základě tvůrčích a etických principů.

POSTUPOVÉ PRÁCE A ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Ověření dosažené úrovně vzdělání v jednotlivých předmětech probíhá formou zpracování závěrečné práce (s důrazem na její praktické využití) v předepsaném rozsahu a následné diskuse k závěrečné práci. Účastník*ce v ní musí prokázat nejen znalosti v oboru, ale i schopnost uvažovat v souvislostech a připravenost obhájit výsledky své práce před odbornou zkušební komisí. Po úspěšné obhajobě bude účastníkovi*ci udělen profesní titul aster of Science (MSc.).

Vzdělávací modulLektor/kaTermín
Zahájení studiaStudijní rada11. 10. 2024
Bezpečnostní politikadoc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LL.M., MSc.11. 10. 2024
25. 10. 2024
Legislativní ukotvení bezpečnostidoc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.14. 11. 2024
Krizová komunikaceIng. Marie Petrovová10. 12. 2024
Management konfliktůMgr. Hana Kvasničková14. 1. 2025
Mezinárodní bezpečnostní scénaarm. gen. Ing. Jiří Šedivý5. 2. 2025
Vybraná témata ze sociální psychologie a psychopatologieBc. Eliška Kvasničková12. 3. 2025
Práce s rizikovými jedinci a skupinamiPhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA
Bc. Eliška Kvasničková
9. 4. 2025
10. 4. 2025
Kyberprostor & bezpečíBc. Jaromír Kuba7. 5. 2025
Multigenerační a gender managementMgr. Lucie Křivánková, Ph.D.9. 6. 2025
Závěrečná práce – individuální podpora (online)PaedDr. Pa­vel Ko­tek, MBA
PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA
PaedDr. Bc. Martin Knytl, MBA, MCS
25. 6. 2025
Obhajoba závěrečné práceStudijní rada25. 9. 2025
Slavnostní předání diplomůStudijní rada30. 9. 2025

Lektoři

Ing. Marie Petrovová
“ Vztahům s veřejností (PR) se věnuji téměř dvacet let. Našimi společnými tématy budou efektivní komunikace s novináři, profesionální ...
arm. gen. Ing. Jiří Šedivý
Od roku 1998 byl náčelníkem Generálního štábu AČR. Kromě personální práce bylo jeho hlavní náplní provést v  armádě takové změny, ...
Mgr. Lucie Křivánková, Ph.D.
Moderní management se neobejde bez kvalitního výzkumu a analýzy. Těmito tématy Vás provedu tak, že jim budete nejenom rozumět, ...
PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA – předseda studijní rady
„Přes dvacet let se věnuji umění komunikace v různých sociálních kontextech a sbírám zkušenosti z celého světa. Společně budeme ...
doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
Právu se věnuji přes 30 let a spolupracuji s mnoha místními i zahraničními institucemi. Na základě dlouholeté praxe Vás bezpečně Vás provedu ...
PaedDr. Pavel Kotek, MBA - ředitel Společnosti pro management a leadership
„Management může být vzrušujícím dobrodružstvím, nebo tragédií: rozdíl spočívá ve vášni a hlubokém porozumění ostatním lidem a umění dostat ...
PaedDr. Bc. Martin Knytl, MBA, MCS
Vedoucí studijního oddělení, člen studijní rady

Máte zájem o studium? Přihlašte se!
      

  Member
  Czech Chamber of Commerce
  Manažerská studia poskytujeme pod záštitou
  BCC British Chamber of Commerce Czech Republic
  Partnerství
  Universita Hradec Králové
  MC Master
  Pedagogical University of Cracow
  IADL