Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC

MBA Krizové řízení 2

27. 11. 2023 - 30. 01. 2025
Místo konání:
Praha, budova Magistrátu hl.m. Prahy na Mariánském náměstí
Příhláška ke studiu
Studium je ukončeno diplomem Mezinárodně uznávaný titul MBA
Studium probíhá pod záštitou Britské obchodní komory a s podporou Magistrátu hl. města Prahy

Cena pro nové účastníky 79.000
Ve studijní skupině max. 12 účastníků
Rádi zodpovíme Vaše dotazy k nabízenému studiu. Napište nám na info@spml.cz.

Motto

S KAŽDÝM PROBLÉMEM OBVYKLE PŘICHÁZÍ TLAK.
Chceme se rozhodnout co nejlépe. Eticky. Zodpovědně. A rychle.
Ve hře mohou být životy, finanční hodnoty, existenční jistoty.
Potřebujeme získat nadhled. Zapojit selský rozum. Opřít se o ověřené postupy, připravené procesy a jen je modifikovat, pokud je třeba.

Popis studia

Studium je určeno manažerům, kteří chtějí strategicky a efektivně řešit krizové situace, vzniklé více či méně nepředvídatelnou příčinou, a které mohou znamenat  přímé ohrožení života jednotlivce, týmu nebo organizace. 

 • Studium je maximálně zaměřené na praktické zúročení získaných poznatků
 • Jednotlivé studijní moduly umožní teoreticky i prakticky nahlédnout do každodenní práce profesionálních krizových a bezpečnostních manažerů, záchranářů a krizových interventů, a konfrontovat vlastní názory a praxi s  jimi doporučovanými postupy.  
 • Naprostou samozřejmostí je seznámení se systémy preventivních mechanismů a postupů, které jsou základem každého krizového plánu. 
 • V průběhu studia primárně usilujeme o získání metakompetencí v  oblasti strategického krizového řízení.

Ve studijní skupině je maximálně 12 účastníků.
Výuka probíhá v zázemí orgánů krizového řízení hl. m. Prahy.

Závěrečná práce

Jako závěrečnou práci si ve spolupráci s těmi nejlepšími v  oboru navrhnete krizový plán vlastní organizace.  

Rozsah studia 

Doba trvání: 1 rok a 2 měsíce
Počet studijních modulů: 10
Počet aplikačních workshopů: 1
Postupové práce: nevyžadují se
Rozsah závěrečné práce: min. 50 stran

Co o studijním programu říkají jeho autoři

"Samostatný modul Krizového managementu zahrnuje všechny potřebné znalosti a dovednosti, nezbytně nutné pro řízení organizace v současné době. Na většinu současných mimořádných situací nás nemohla připravit žádná škola. Nemůžeme se jim vyhnout, ani jejich řešení delegovat. Toto unikátní  MBA studium dá manažerům dostatečnou oporu při rozhodování, řízení i procesní přípravě." Mgr. Martin Klimakovský, odbor bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy

"Stejně jako u ostatních studijních MBA programů, i v oblasti Krizového managementu jsme se rozhodli nabídnout maximálně praktické, téměř tréninkové pojetí tématu. Špičkový manažer se musí umět rychle  a perfektně zorientovat v nestandardní situaci, vyhodnotit priority a začít okamžitě jednat. Podařilo se nám získat nejlepší lektory a sestavit s nimi atraktivní a funkční studijní model." Mgr. Pavel Kotek, MBA, ředitel Společnosti pro management a leadership

MBA Krizové řízení 2 2023–2025

Vzdělávací modulLektor/kaTermín
Úvod do krizového řízení
Co je a co není krize. Podstatné a nepodstatné detaily. Rozdíl v krizovém řízení v různých typech organizací. Struktura studia, seznámení s průběhem. Zadání závěrečné práce.
Mgr. Martin Klimakovský27. 11. 2023
Leadership a followership v krizovém řízení
Mimořádné události nemají nikdy stejný průběh. Proč jsou metakompetence tak důležité a jak si je osvojit. Rozhodování v  krizi. Egomanagement v krizi.
Mgr. Pavel Kotek, MBA27.–28. 11. 2023
Krizová intervence
Význam krizové intervence při řešení mimořádných situací ; jak ji využít v pracovním i soukromém životě. Hranice amatérského a profesionálního zásahu. Dospělí versus děti.
Praktický trénink.
Mgr. Lucie Hermánková 15.–16. 1. 2024
Řešení krizových situací
Příklady z praxe v České republice i v zahraničí. Úspěšné a neúspěšné strategie. Proč stejné postupy a taktiky někdy dávají a někdy nedávají smysl. Jak provést nácvik krize v  organizaci tak, aby přinesl efekt. Využití moderních technologií.
Jak a proč spolupracovat se složkami IZS. Smysluplná spolupráce soukromého sektoru, veřejné správy, nezisku a dalších subjektů.
Ing. Richard Smejkal, Ph.D.
Mgr. Martin Klimakovský
13.–14. 3. 2024
Funkční krizový plán
Vše, co o krizovém plánu potřebujete vědět. Jak ho sestavit optimálně. Exekutiva, evaluace, logistika, úzká místa, legislativa. Za co můžete a nemůžete jít sedět. Návod pro přípravu závěrečné práce.
Mgr. Martin Klimakovský14. 3. 2024
Terorismus a válečné konflikty
Soft targets: možné dopady útoku na firmu nebo organizaci. Chování v doposud nepředstavitelných situacích. Prevence, zapojení zaměstnanců, nácviky situací. Situace kolem válečného konfliktu na Ukrajině, její možné dopady na Česko.
arm. gen. Ing. Jiří Šedivý13. 5. 2024
Business Continuity Plan
Jak už před krizí pracovat tak, abychom, v  případě že ke krizi dojde, maximálně zkrátili dobu obnovení provozu a proces zjednodušili. Praktická doporučení na základě mezinárodních zkušeností.
Dr. Ing. Miroslav Focht, MBA14. 5. 2024
Risk management
Nejčastější manažerské chyby při rozhodování. Jak se jim vyhnout nebo se co nejefektivněji postavit jejich důsledkům.
Ing. Marian Kováč, MS25. 9. 2024
Digital body language
Praktický trénink. Mistrovství komunikace v  digitálním prostředí.
Mgr. Pavel Kotek, MBA25. 9. 2024
Aplikační workshop
Společenské konflikty jako příčina krizových situací. Inkluze, diverzita, etika, pozitivní diskriminace, hoax, trolling, digitální komunikační hrozby (pomluvy, úmyslné poškozování), digitální hrozby. Možnosti a způsoby řešení situací, zkušenosti z  praxe.
Mgr. Pavel Kotek, MBA,
Bc. Martina Hyndráková, MBA
Mgr. Geti Mubeenová
26. 9. 2024
Komunikace v krizi
Komunikace dovnitř organizace a směrem ven – pravidla, možnosti, styl.
Vysílač, přijímač a zkreslení. Kdy a jak využívat sociální sítě, komunikační technologie a kdy se jim naopak vyhnout. Význam osobních kontaktů a způsob jejich využití.
Ing. Marie Petrovová21. 10. 2024
Obhajoba závěrečné prácestudijní rada27. 1. 2025
Slavnostní ukončení studiastudijní rada30. 1. 2025

Lektoři

Ing. Marian Kováč, MS
Pro klienty jsem kupoval a prodával firmy, pro banky vymáhal dluhy, pro Slovenskou centrální banku dělal po revoluci první rating a emisi ...
Ing. Marie Petrovová
“ Vztahům s veřejností (PR) se věnuji téměř dvacet let. Našimi společnými tématy budou efektivní komunikace s novináři, profesionální ...
arm. gen. Ing. Jiří Šedivý
Od roku 1998 byl náčelníkem Generálního štábu AČR. Kromě personální práce bylo jeho hlavní náplní provést v  armádě takové změny, ...
Dr. Ing. Miroslav Focht, MBA
Retired President EMEA IMI plc, executive coach. Při práci pro firmy v USA, Anglii a dalších zemích jsem se naučil pokoře ...
Mgr. Martin Klimakovský
Řešení a řízení mimořádných událostí je pevnou součástí Martinova profesionálního života už přes 30 let. Řada z těchto situací nepříznivě ovlivnila ...
Mgr. Geti Mubeenová
Geti pracuje pro Organizaci pro pomoc uprchlíkům, která pomáhá integrovat cizince v ČR. Práce OOP je v současné době vnímána velmi rozporuplně. ...
Mgr. Lucie Hermánková
Lucie je krizová interventka, lektorka krizové intervence a supervizorka. Na českých linkách důvěry působí přes 30 let, druhou polovinu v roli ...
Ing. Richard Smejkal, Ph.D.
Richard Smejkal je 13 let dobrovolníkem Českého červeného kříže, od roku 2014 velitelem Ústředního krizového týmu ČČK. Je zakladatelem a ředitelem ...
Mgr. Pavel Kotek, MBA - ředitel Společnosti pro management a leadership
„Management může být vzrušujícím dobrodružstvím, nebo tragédií: rozdíl spočívá ve vášni a hlubokém porozumění ostatním lidem a umění dostat ...

Máte zájem o studium? Přihlašte se!
      

  Member
  Czech Chamber of Commerce
  Manažerská studia poskytujeme pod záštitou
  BCC British Chamber of Commerce Czech Republic
  Partnerství
  Universita Hradec Králové
  MC Master
  Pedagogical University of Cracow
  IADL
  Magistrát hlavního města Praha