Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC

MBA Executive 7

02. 12. 2023 - 11. 03. 2025
Místo konání:
Pardubice
Příhláška ke studiu
Studium je ukončeno diplomem Mezinárodně uznávaný titul MBA

Cena studia bez DPH:

Cena pro nové účastníky 129.000
Rádi zodpovíme Vaše dotazy k nabízenému studiu. Napište nám na info@spml.cz.

STUDIUM MBA - zaměřeno na Vaší praxi

Jediné studium MBA v ČR pod záštitou Britské obchodní komory Vám umožní posunout vaší firmu i Vás osobně na novou úroveň úspěchu. Naše MBA studium nabízí mnohem více než jen titul – přináší neocenitelné zkušenosti, praktické dovednosti a nezbytné znalosti, které budou mít vliv na váš osobní i profesní rozvoj.

Co nás odlišuje? Malá studijní skupina s maximálně 10 účastníky vytváří intenzivní a interaktivní prostředí pro sdílení zkušeností, nápadů a perspektiv. Tento formát umožňuje hlubokou koncentraci na každého jednotlivce a jeho potřeby.

Dále je to praktický přístup. Během celého studia nejsou studenti jen pasivními posluchači – pracují na vlastních projektech, které jsou zasazeny přímo do reálného prostředí NNO. Tato kombinace teorie a praxe je klíčem k okamžitému uplatnění nově nabytých dovedností ve vaší praxi.  Po celou dobu studia pracují studenti na svém vlastním projektu. 

Začlenění do našeho programu vás nejen posune v oblasti strategie, managementu a inovací, ale také vám umožní vytvořit cenné profesní kontakty. Tato síť spojení s ostatními majiteli a řediteli organizací, kteří se s vámi budou učit a růst, může vést k budoucí spolupráci a dalším příležitostem.

Nyní je čas, abyste se rozhodli investovat do svého vlastního rozvoje a budoucnosti vaší firmy. Nechte se inspirovat, učte se od praktiků, kteří mají ve svých oborech zvučné jméno, přineste do svého podnikání novou energii a perspektivu.

Co získáte studiem MBA u nás? Zkušenosti a znalosti, schopnost podívat se na Vaší firmu z různých pohledů, kontakty a sebejistotu.  Po celou dobu studia budete pracovat na svém vlastnímu projektu, který využijete ve své praxi. V rámci formálního zakončení Vám bude udělen profesní titul MBA (Master of Business Administration)

Kdo se může stát naším studentem

Uvědomujete si, že manažeři pracují s lidmi. Vnímáte, že management není výhradně technickou disciplínou, ale také uměním. Chcete se více dozvědět nejen o manažerských postupech, ale také o tom, jak tyto postupy citlivě ve Vaší praxi využívat s ohledem na Váš tým, vaší vizi  a zvolenou strategii.

Vážíte si poctivého vzdělání. Chcete smysluplně pracovat na ladění Vašeho manažerského stylu za podpory špičkových odborníků s prokazatelnými výsledky ve svých oborech. Baví Vás sdílet znalosti a zkušenosti s ostatními. Vnímáte přínos osobních setkání s jinými manažery a jste ochotni dívat se na Vaší praxi i z jiných úhlů pohledu. Proto Vás oproti čtení skript láká sdílení dobré praxe, diskuse s kolegy i lektory a ladění Vašeho osobního manažerského stylu.

Výuka probíhá v češtině, kombinovanou formou – tedy účastí na workshopech (1 víkend v měsíci), dále absolvováním konzultací a samostatné práci. Lektorský tým tvoří výhradně profesionálové s prokazatelnou praxí, nejméně 15 let v daném oboru. Titul u nás nelze zakoupit, je nutné ho získat studiem.

PRŮBĚH STUDIA

Studijní setkání v Pardubicích se konají jednou měsíčně ve dvou dnech. Jsou vedena formou přednášek/workshopů/tréninků, rozvržených do 16 měsíců. Cílem je osvojení praktických dovedností, které bud student schopen okamžitě uplatnit v praxi, rozvoj pokročilého manažerského uvažování, schopnosti přispívat kreativními/novými způsoby k řešení stávajících situací v praxi studentů a podílet se na rozvoji zvolené oblasti na základě tvůrčích a etických principů.

POSTUPOVÉ PRÁCE A ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA MBA

Jsme praktici. Z vybraných modulů student zpracuje zápočtovou práci zaměřenou na svoji konkrétní praxi. Lektor následně poskytne zpětnou vazbu s důrazem na dobré myšlenky, postřehy a také možná rizika. Na konci studia student zpracuje závěrečnou práci (téma si volí sám, schvaluje studijní rada). Student v ní musí prokázat nejen znalosti v oboru, ale i schopnost uvažovat v souvislostech a připravenost obhájit výsledky své práce před odbornou zkušební komisí.

Po úspěšné obhajobě bude studentovi udělen profesní titul Master of Business Administration (MBA).

Vzdělávací modulLektor/kaTermín
Zahájení studiastudijní rada2. 12. 2023
Moderní marketing a PRBc. Martina Hyndráková, MBA2.–3. 12. 2023
Management human skillsMgr. Pavel Kotek, MBA
PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA
13.–14. 1. 2024
Stra­te­gic­ké myšleníMgr. Pavel Kotek, MBA10.–11. 2. 2024
Mediální tréninkIng. Marie Petrovová16.–17. 3. 2024
Trestní odpovědnost právnických osobJUDr. Miroslav Antl6. 4. 2024
Právo obchodní a pracovnídoc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.7. 4. 2024
Management a leadership IMgr. Pavel Kotek, MBA11.–12. 5. 2024
Management a leadership IIMgr. Pavel Kotek, MBA
Dr. Ing. Miroslav Focht, MBA
Mgr. Lucie Křivánková, Ph.D.
15.–16. 6. 2024
Umění kritického myšleníIng. Marian Kováč, MS7. 8. 2024
Ochrana firemního know-howIng. Josef Piňos8. 9. 2024
Finanční řízení pro manažeryBc. Pavel Strnádek, AA.5.–6. 10. 2024
Osobní efektivita manažerůIng. Petr Janda, MBA2.–3. 11. 2024
Vliv mezinárodních vztahů na business v ČRPaedDr. Hynek Kmoníček7. 12. 2024
Závěrečné práce – individuální podporaMgr. Pavel Kotek, MBA8. 12. 2024
Moderní trendy v personálním řízeníIng. Gabriela Kahounová11.–12. 1. 2025
Obhajoba závěrečné prácestudijní rada8. 3. 2025
Slavnostní ukončení studiastudijní rada11. 3. 2025

Lektoři

Ing. Marian Kováč, MS
Pro klienty jsem kupoval a prodával firmy, pro banky vymáhal dluhy, pro Slovenskou centrální banku dělal po revoluci první rating a emisi ...
PaedDr. Hynek Kmoníček
v roli diplomata a velvyslance se účastním zásadních jednání týkajících se nejen České republiky. Naučím Vás porozumět zprávám ...
Ing. Marie Petrovová
“ Vztahům s veřejností (PR) se věnuji téměř dvacet let. Našimi společnými tématy budou efektivní komunikace s novináři, profesionální ...
Ing. Petr Janda, MBA
Petr patří mezi TOP 30 osobností českého IT. Je považován za průkopníka inovativních manažerských přístupů. Sám o sobě říká: ...
Ing. Gabriela Kahounová
Zajímá Vás, jak a kde hledat kvalitní lidí a jak si ověřit jejich schopnosti?  Jak přilákat nejlepší lidi na trhu a sestavit profesionální ...
Dr. Ing. Miroslav Focht, MBA
Retired President EMEA IMI plc, executive coach. Při práci pro firmy v USA, Anglii a dalších zemích jsem se naučil pokoře ...
JUDr. Miroslav Antl
„Během studijních setkání se na praktických příkladech dozvíte, jak se v roli OSVČ, jednatelů firem či manažerů vyvarovat kroků, ...
Bc. Pavel Strnádek, AA.
Po studiích v USA a po krátkém učitelském angažmá jsem prošel řadou pozic od výkonných až po mezinárodní manažerské, a to hlavně ve finančním ...
PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA – předseda studijní rady
„Přes dvacet let se věnuji umění komunikace v různých sociálních kontextech a sbírám zkušenosti z celého světa. Společně budeme ...
doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
Právu se věnuji přes 30 let a spolupracuji s mnoha místními i zahraničními institucemi. Na základě dlouholeté praxe Vás bezpečně Vás provedu ...
Mgr. Pavel Kotek, MBA - ředitel Společnosti pro management a leadership
„Management může být vzrušujícím dobrodružstvím, nebo tragédií: rozdíl spočívá ve vášni a hlubokém porozumění ostatním lidem a umění dostat ...

Máte zájem o studium? Přihlašte se!
      

  Member
  Czech Chamber of Commerce
  Manažerská studia poskytujeme pod záštitou
  BCC British Chamber of Commerce Czech Republic
  Partnerství
  Universita Hradec Králové
  MC Master
  Pedagogical University of Cracow
  IADL
  Magistrát hlavního města Praha