Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC

MBA Executive 6

28. 05. 2022 - 09. 09. 2023
Místo konání:
Pardubice
Studium je ukončeno diplomem Mezinárodně uznávaný titul MBA
Cena pro nové účastníky 129000
Rádi zodpovíme Vaše dotazy k nabízenému studiu. Napište nám na info@spml.cz.

STUDIUM MBA - zaměřeno na Vaší praxi

Master of Business Administration (zkratka MBA) je mezinárodně uznávaným profesním titulem. Jsme dlouhodobě jediným poskytovatelem MBA programů v ČR, které probíhají pod záštitou Britské obchodní komory. Jedná se o postgraduální vzdělání, které studentům umožňuje ladění vlastního manažerského stylu za podpory špičkových odborníků. Současně si studenti osvojují nové dovednosti na základě nejnovějších trendů ze světa moderního managementu a řízení. Velkou roli při rozšiřování a obohacování znalostí hraje nejenom povinný obsahový rámec, ale i lektorský tým, který znalosti a zkušenosti předává. Nezanedbatelný vliv má i sdílení dobré praxe mezi studenty samotnými (networking).

Co získáte studiem MBA u nás? Zkušenosti a znalosti, schopnost podívat se na Vaší firmu z různých pohledů, kontakty a sebejistotu.  V rámci formálního zakončení Vám bude udělen profesní titul MBA (Master of Business Administration)

Kdo se může stát naším studentem

Uvědomujete si, že manažeři pracují s lidmi. Vnímáte, že management není výhradně technickou disciplínou.  Chcete se více dozvědět nejen o manažerských postupech, ale také o tom, jak tyto postupy citlivě ve Vaší praxi využívat s ohledem na Váš tým a zvolenou strategii.

Vážíte si poctivého vzdělání.  Chcete smysluplně pracovat na ladění Vašeho manažerského stylu za podpory špičkových odborníků s prokazatelnými výsledky ve svých oborech.  Baví Vás sdílet znalosti a zkušenosti s ostatními. Vnímáte přínos osobních setkání s jinými manažery a jste ochotni dívat se na Vaší praxi i z jiných úhlů pohledu. Proto Vás oproti čtení skript láká sdílení dobré praxe, diskuse s kolegy i lektory a ladění Vašeho osobního manažerského stylu.

Výuka probíhá v češtině, kombinovanou formou – tedy účastí na workshopech(1x v měsíci), dále absolvováním konzultací a samostatné práci. Lektorský tým tvoří výhradně profesionálové s prokazatelnou praxí, nejméně 15 let v daném oboru. Titul u nás nelze zakoupit, je nutné ho získat studiem.

PRŮBĚH STUDIA

Studijní setkání v Pardubicích se konají jednou měsíčně. Jsou vedena formou přednášek/workshopů/tréninků, rozvržených do 16-ti měsíců. Cílem je osvojení praktických dovedností, které bud student schopen okamžitě uplatnit v praxi, rozvoj pokročilého manažerského uvažování, schopnosti přispívat kreativními/novými způsoby k řešení stávajících situací v praxi studentů a podílet se na rozvoji zvolené oblasti na základě tvůrčích a etických principů.

POSTUPOVÉ PRÁCE A ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA MBA

Jsme praktici. Z každého modulu student zpracuje zápočtovou práci zaměřenou na svoji konkrétní praxi. Lektor následně poskytne zpětnou vazbu s důrazem na dobré myšlenky, postřehy a také možná rizika. Na konci studia student zpracuje závěrečnou práci (téma si volí sám, schvaluje studijní rada). Student v ní musí prokázat nejen znalosti v oboru, ale i schopnost uvažovat v souvislostech a připravenost obhájit výsledky své práce před odbornou zkušební komisí.

Po úspěšné obhajobě bude studentovi udělen profesní titul Master of Business Administration (MBA).

Vzdělávací modulLektor/kaTermín
Zahájení studiastudijní rada28. 5. 2022
Management human skillsMgr. Pavel Kotek, MBA
PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA
28.–29. 5. 2022
Moderní marketing a PRBc. Martina Hyndráková, MBA25.–26. 6. 2022
Umění kritického myšleníIng. Marian Kováč, MS17. 9. 2022
Právo obchodní a pracovnídoc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.18. 9. 2022
Ochrana firemního know-howOndrej Kováč22. 10. 2022
Vliv mezinárodních vztahůPaedDr. Hynek Kmoníček22.–23. 10. 2022
Stra­te­gic­ké myšleníMgr. Pavel Kotek, MBA12.–13. 11. 2022
Moderní trendy v personálním řízeníIng. Gabriela Kahounová10.–11. 12. 2022
Management a leadership IMgr. Pavel Kotek, MBA14.–15. 1. 2023
Management a leadership IIMgr. Pavel Kotek, MBA11.–12. 2. 2023
Osobní efektivita manažerůIng. Petr Janda, MBA25.–26. 3. 2023
Mediální tréninkIng. Marie Petrovová22.–23. 4. 2023
Finanční řízení pro manažeryBc. Pavel Strnádek, AA.13.–14. 5. 2023
Trestní odpovědnost právnických osobJUDr. Miroslav Antl10. 6. 2023
Závěrečné práce – individuální podporaMgr. Pavel Kotek, MBA
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA
11. 6. 2023
Obhajoba závěrečné prácestudijní rada8. 9. 2023
Slavnostní ukončení studiastudijní rada9. 9. 2023

Lektoři

Ing. Marian Kováč, MS
Pro klienty jsem kupoval a prodával firmy, pro banky vymáhal dluhy, pro Slovenskou centrální banku dělal po revoluci první rating a emisi ...
PaedDr. Hynek Kmoníček
v roli diplomata a velvyslance se účastním zásadních jednání týkajících se nejen České republiky. Naučím Vás porozumět zprávám ...
Ing. Marie Petrovová
“ Vztahům s veřejností (PR) se věnuji téměř dvacet let. Našimi společnými tématy budou efektivní komunikace s novináři, profesionální ...
Ing. Petr Janda, MBA
Petr patří mezi TOP 30 osobností českého IT. Je považován za průkopníka inovativních manažerských přístupů. Sám o sobě říká: ...
Ing. Gabriela Kahounová
Zajímá Vás, jak a kde hledat kvalitní lidí a jak si ověřit jejich schopnosti?  Jak přilákat nejlepší lidi na trhu a sestavit profesionální ...
JUDr. Miroslav Antl
„Během studijních setkání se na praktických příkladech dozvíte, jak se v roli OSVČ, jednatelů firem či manažerů vyvarovat kroků, ...
Bc. Martina Hyndráková, MBA
Mojí doménou jsou především marketing, design thinking, PR a online. Jsem inspirátor, zrcadlo, tlumočník, analytik, gramodeska i postrkující šťoura. ...
Bc. Pavel Strnádek, AA.
Po studiích v USA a po krátkém učitelském angažmá jsem prošel řadou pozic od výkonných až po mezinárodní manažerské, a to hlavně ve finančním ...
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA – vicepresident pro strategii a MBA
„Dobrý strategický plán je základem každé úspěšné firmy nebo projektu. Společně projdeme úskalí plánování, identifikujeme rizika i možné zkratky ...
PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA – předseda studijní rady
„Přes dvacet let se věnuji umění komunikace v různých sociálních kontextech a sbírám zkušenosti z celého světa. Společně budeme ...
doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
Právu se věnuji přes 30 let a spolupracuji s mnoha místními i zahraničními institucemi. Na základě dlouholeté praxe Vás bezpečně Vás provedu ...
PaedDr. Pavel Kotek, MBA - ředitel Společnosti pro management a leadership
„Management může být vzrušujícím dobrodružstvím, nebo tragédií: rozdíl spočívá ve vášni a hlubokém porozumění ostatním lidem a umění dostat ...
Member
Czech Chamber of Commerce
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou
BCC British Chamber of Commerce Czech Republic
Partnerství
Universita Hradec Králové
MC Master
Pedagogical University of Cracow
IADL