Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC

Hybridní MPA - Management ve veřejné správě

05. 11. 2024 - 16. 12. 2025
Místo konání:
Virtuální prostor; úvodní a závěrečné setkání proběhne prezenčně
Příhláška ke studiu
Studium je ukončeno diplomem Mezinárodně uznávaný titul MPA
Cena pro nové účastníky 67000
Rádi zodpovíme Vaše dotazy k nabízenému studiu. Napište nám na info@spml.cz.

STUDIUM MPA

Jediné studium MPA v ČR pod záštitou Britské obchodní komory Vám umožní posunout vaší organizaci i Vás osobně na novou úroveň úspěchu. Naše MPA studium nabízí mnohem více než jen titul – přináší neocenitelné zkušenosti, praktické dovednosti a nezbytné znalosti, které budou mít vliv na váš osobní i profesní rozvoj. Budete lépe připraveni na budoucnost a moderní řízení organizací.

Co nás odlišuje? Malá studijní skupina s maximálně 10 účastníky vytváří intenzivní a interaktivní prostředí pro sdílení zkušeností, nápadů a perspektiv. Tento formát umožňuje hlubokou koncentraci na každého jednotlivce a jeho potřeby.

Dále je to praktický přístup. Během celého studia nejsou studenti jen pasivními posluchači – pracují na vlastních projektech, které jsou zasazeny přímo do reálného prostředí vaší organizace. Tato kombinace teorie a praxe je klíčem k okamžitému uplatnění nově nabytých dovedností ve vaší praxi. Po celou dobu studia pracují studenti na svém vlastním projektu.
Začlenění do našeho programu vás nejen posune v oblasti strategie, managementu a inovací, ale také vám umožní vytvořit cenné profesní kontakty. Tato síť spojení s ostatními manažery z různých organizací, kteří se s vámi budou učit a růst, může vést k budoucí spolupráci a dalším příležitostem.

Nyní je čas, abyste se rozhodli investovat do svého vlastního rozvoje a budoucnosti vaší organizace. Nechte se inspirovat, učte se od těch nejlepších a přineste do své práce novou energii a perspektivu.

MPA – Management ve veřejné správě

Studijní obor je určen zejména pro pracovníky středního a vrcholového managementu ve státní správě, nebo pro aspiranty na tyto pozice, kteří si chtějí osvojit nejmodernější manažerské přístupy a aplikovat je ve svých organizacích s ohledem na nastavené cíle. Výuka probíhá v češtině, kombinovanou formou – tedy účastí na předepsaných přednáškách (1–2× v měsíci), dále absolvováním povinných konzultací a samostatné práci. Lektorský tým tvoří výhradně profesionálové s prokazatelnou praxí, nejméně 15 let v daném oboru.

PRŮBĚH STUDIA

ÚvVzdělávací moduly probíhají ve virtuálním prostředí ZOOM jednou až dvakrát měsíčně. Výjimkou jsou první a závěrečné setkání, která proběhnou prezenčně. Jsou vedena formou přednášek/workshopů/tréninků, rozvržených do 3 semestrů. Cílem je osvojení praktických dovedností, které bude student schopen okamžitě uplatnit v praxi, rozvoj pokročilého manažerského uvažování, schopnosti přispívat kreativními/novými způsoby k řešení stávajících situací v praxi studentů a podílet se na rozvoji zvolené oblasti na základě principů fronetického leadershipu.

POSTUPOVÉ PRÁCE A ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA MPA

Ověření dosažené úrovně vzdělání v jednotlivých předmětech probíhá formou zpracování písemné závěrečné práce (s důrazem na její praktické využití) v předepsaném rozsahu, a následné diskuse k závěrečné práci. Student v ní musí prokázat nejen znalosti v oboru, ale i schopnost uvažovat v souvislostech a připravenost obhájit výsledky své práce před odbornou zkušební komisí. Po úspěšné obhajobě bude studentovi udělen profesní titul Master of Public Administration (MPA).

Vzdělávací modulLektor/kaTermín
Úvod do studia
(prezenčně v Pardubicích)
Studijní rada5. 11. 2024
Moderní trendy v managementu a leadershipuPaedDr. Pa­vel Ko­tek, MBA27. 11. 2024
Human skillsMgr. Martina Hejduková7. 1. 2025
Umění vyjednáváníPaedDr. Pa­vel Ko­tek, MBA5. 2. 2025
Krizová komunikaceIng. Marie Petrovová24. 3. 2025
Praktická facilitace pro manažeryIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA28. 4. 2025
Manažerské rozhodováníIng. Marian Kováč, MS22. 5. 2025
Řízení změnIng. Petr Janda, MBA12. 6. 2025
Moderní trendy ve strategickém řízeníPaedDr. Pa­vel Ko­tek, MBA8. 9. 2025
HR managementPhDr. Ing. Dagmar Ouhrabková, MBA7. 10. 2025
Právo občanské a správnídoc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.23. 10. 2025
Obhajoba závěrečné reflexivní práce
(prezenčně v Pardubicích)
Studijní rada16. 12. 2025

Lektoři

Ing. Marian Kováč, MS
Pro klienty jsem kupoval a prodával firmy, pro banky vymáhal dluhy, pro Slovenskou centrální banku dělal po revoluci první rating a emisi ...
Ing. Marie Petrovová
“ Vztahům s veřejností (PR) se věnuji téměř dvacet let. Našimi společnými tématy budou efektivní komunikace s novináři, profesionální ...
Ing. Petr Janda, MBA
Petr patří mezi TOP 30 osobností českého IT. Je považován za průkopníka inovativních manažerských přístupů. Sám o sobě říká: ...
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA – vicepresident pro strategii a MBA
„Dobrý strategický plán je základem každé úspěšné firmy nebo projektu. Společně projdeme úskalí plánování, identifikujeme rizika i možné zkratky ...
PhDr. Ing. Dagmar Ouhrabková, MBA
Zavádění moderního HR managementu do veřejné správy chce hodně odvahy a trpělivost - ale jde to. Ukážu Vám, ...
doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
Právu se věnuji přes 30 let a spolupracuji s mnoha místními i zahraničními institucemi. Na základě dlouholeté praxe Vás bezpečně Vás provedu ...
PaedDr. Pavel Kotek, MBA - ředitel Společnosti pro management a leadership
„Management může být vzrušujícím dobrodružstvím, nebo tragédií: rozdíl spočívá ve vášni a hlubokém porozumění ostatním lidem a umění dostat ...

Máte zájem o studium? Přihlašte se!
      

  Member
  Czech Chamber of Commerce
  Manažerská studia poskytujeme pod záštitou
  BCC British Chamber of Commerce Czech Republic
  Partnerství
  Universita Hradec Králové
  MC Master
  Pedagogical University of Cracow
  IADL