Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC
Manažerská studia poskytujeme pod záštitou BCC

Hybridní MBA - Management neziskových organizací 19

12. 11. 2024 - 14. 04. 2026
Místo konání:
Virtuální prostor; úvodní a závěrečné setkání proběhne prezenčně
Příhláška ke studiu
Studium je ukončeno diplomem Mezinárodně uznávaný titul MBA
Cena pro nové účastníky 65000
Rádi zodpovíme Vaše dotazy k nabízenému studiu. Napište nám na info@spml.cz.

STUDIUM MBA – NNO (Non profitable Non govermental organisations)

Jediné studium MBA v ČR pod záštitou Britské obchodní komory Vám umožní posunout vaší organizaci i Vás osobně na novou úroveň úspěchu. Naše MBA studium nabízí mnohem více než jen titul – přináší neocenitelné zkušenosti, praktické dovednosti a nezbytné znalosti, které budou mít vliv na váš osobní i profesní rozvoj.

Co nás odlišuje? Malá studijní skupina s maximálně 10 účastníky vytváří intenzivní a interaktivní prostředí pro sdílení zkušeností, nápadů a perspektiv. Tento formát umožňuje hlubokou koncentraci na každého jednotlivce a jeho potřeby.

Dále je to praktický přístup. Během celého studia nejsou studenti jen pasivními posluchači – pracují na vlastních projektech, které jsou zasazeny přímo do reálného prostředí NNO. Tato kombinace teorie a praxe je klíčem k okamžitému uplatnění nově nabytých dovedností ve vaší praxi.  Po celou dobu studia pracují studenti na svém vlastním projektu.

Začlenění do našeho programu vás nejen posune v oblasti strategie, managementu a inovací, ale také vám umožní vytvořit cenné profesní kontakty. Tato síť spojení s ostatními majiteli a řediteli organizací, kteří se s vámi budou učit a růst, může vést k budoucí spolupráci a dalším příležitostem.

Nyní je čas, abyste se rozhodli investovat do svého vlastního rozvoje a budoucnosti vaší firmy. Nechte se inspirovat, učte se od těch nejlepších a přineste do svého podnikání novou energii a perspektivu.

MBA NNO

Studijní obor je určen zejména pro pracovníky středního a vyššího managementu nevládních neziskových organizací, nebo pro aspiranty na tyto pozice. Výuka probíhá v češtině, kombinovanou formou – tedy účastí na předepsaných přednáškách (1–2× v měsíci), dále absolvováním povinných konzultací a samostatné práci. Lektorský tým tvoří výhradně profesionálové s prokazatelnou praxí, nejméně 15 let v daném oboru.

PRŮBĚH STUDIA

Úvodní a závěrečné setkání proběhnou prezenčně v Pardubicích, zatímco vzdělávací moduly probíhají ve virtuálním prostředí ZOOM jednou až dvakrát měsíčně. Jsou vedena formou přednášek/workshopů/tréninků, rozvržených do 3 semestrů. Cílem je osvojení praktických dovedností, které bud student schopen okamžitě uplatnit v praxi, rozvoj pokročilého manažerského uvažování, schopnosti přispívat kreativními/novými způsoby k řešení stávajících situací v praxi studentů a podílet se na rozvoji zvolené oblasti na základě principů fronetického leadershipu.

POSTUPOVÉ PRÁCE A ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA MBA

Ověření dosažené úrovně vzdělání v jednotlivých předmětech probíhá formou zpracování písemné závěrečné práce (s důrazem na její praktické využití) v předepsaném rozsahu, a následné diskuse k závěrečné práci. Student v ní musí prokázat nejen znalosti v oboru, ale i schopnost uvažovat v souvislostech a připravenost obhájit výsledky své práce před odbornou zkušební komisí. Po úspěšné obhajobě bude studentovi udělen profesní titul Master of Business Administration (MBA).

Vzdělávací modulLektor/kaTermín
Úvod do studia (prezenčně v Pardubicích)
– seznámení se se studijní radou, představení účastníků, očekávání od studia, obsah studia, náležitosti závěrečné práce
Studijní rada12. 11. 2024
Personální řízení v praxi NNOIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA4. 12. 2024
Techniky a metody ve strategickém řízení v NNOIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA16. 1. 2025
Ma­nage­ment human skillsPaedDr. Pa­vel Ko­tek, MBA
PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA
4. 2. 2025
Efektivní zpracování a řízení "měkkých" projektů v NNOMgr. Jana Vožechová, Ph.D., MBA25. 3. 2025
Kritické myšlení jako nástroj pro manažerské rozhodováníIng. Marian Kováč, MS24. 4. 2025
SQSS v praxi vedoucích pracovníkůIng. Mgr. Hana Janiková, MBA26. 5. 2025
Management a leadershipPaedDr. Pa­vel Ko­tek, MBA19. 6. 2025
Osobní efektivita manažerůIng. Petr Janda, MBA11. 9. 2025
Právo občanské a pracovní v praxi NNOdoc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.8. 10. 2025
Mar­ke­ting, mé­dia a PR v NNOBc. Martina Hyndráková, MBA10. 11. 2025
Závěrečná práce – individuální podpora při zpracování ZPIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA
PaedDr. Pa­vel Ko­tek, MBA
9. 12. 2025
Manažerský aplikační workshopIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA
PaedDr. Pa­vel Ko­tek, MBA
7. 1. 2026
Ob­ha­jo­ba závěrečné prá­ce (prezenčně v Pardubicích)studijní rada14. 4. 2026

Lektoři

Ing. Marian Kováč, MS
Pro klienty jsem kupoval a prodával firmy, pro banky vymáhal dluhy, pro Slovenskou centrální banku dělal po revoluci první rating a emisi ...
Ing. Petr Janda, MBA
Petr patří mezi TOP 30 osobností českého IT. Je považován za průkopníka inovativních manažerských přístupů. Sám o sobě říká: ...
Bc. Martina Hyndráková, MBA
Mojí doménou jsou především marketing, design thinking, PR a online. Jsem inspirátor, zrcadlo, tlumočník, analytik, gramodeska i postrkující šťoura. ...
Mgr. Jana Vožechová, Ph.D., MBA
Dlouhodobě se věnuji problematice řízení neziskových organizací pečujících o ohrožené děti a jejich rodiny. Cenné manažerské zkušenosti jsem získala různých pozicích ...
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA – vicepresident pro strategii a MBA
„Dobrý strategický plán je základem každé úspěšné firmy nebo projektu. Společně projdeme úskalí plánování, identifikujeme rizika i možné zkratky ...
PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA – předseda studijní rady
„Přes dvacet let se věnuji umění komunikace v různých sociálních kontextech a sbírám zkušenosti z celého světa. Společně budeme ...
doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
Právu se věnuji přes 30 let a spolupracuji s mnoha místními i zahraničními institucemi. Na základě dlouholeté praxe Vás bezpečně Vás provedu ...
PaedDr. Pavel Kotek, MBA - ředitel Společnosti pro management a leadership
„Management může být vzrušujícím dobrodružstvím, nebo tragédií: rozdíl spočívá ve vášni a hlubokém porozumění ostatním lidem a umění dostat ...

Máte zájem o studium? Přihlašte se!
      

  Member
  Czech Chamber of Commerce
  Manažerská studia poskytujeme pod záštitou
  BCC British Chamber of Commerce Czech Republic
  Partnerství
  Universita Hradec Králové
  MC Master
  Pedagogical University of Cracow
  IADL