Virtuální MBA – Management neziskových organizací

10. 05. 2023 – 30.05.2024
Místo konání: Virtuální prostor
Kurs je uzavřen certifikátem:
Mezinárodně platný titul MBA
Cena pro nové účastníky: 60.000 Kč
Rádi zodpovíme Vaše dotazy k nabízenému studiu. Napište nám na info@spml.cz.

STUDIUM MBA – NNO (Non profitable Non govermental organisations)

Master of Business Administration (zkratka MBA) je mezinárodně uznávaným profesním titulem. Jedná se o postgraduální vzdělání, které studentům přináší poznatky a nejnovější trendy ze světa moderního managementu a řízení. Velkou roli při rozšiřování a obohacování znalostí hraje nejenom povinný obsahový rámec, ale i lektorský tým, který znalosti a zkušenosti předává. Nezanedbatelný vliv má i sdílení dobré praxe mezi studenty samotnými (networking).

MBA NNO

Studijní obor je určen zejména pro pracovníky středního a vyššího managementu nevládních neziskových organizací, nebo pro aspiranty na tyto pozice. Výuka probíhá v češtině, kombinovanou formou – tedy účastí na předepsaných přednáškách (1–2x v měsíci), dále absolvováním povinných konzultací a samostatné práci. Lektorský tým tvoří výhradně profesionálové s prokazatelnou praxí, nejméně 15 let v daném oboru. Titul u nás nelze pouze zakoupit, je nutné ho získat studiem.

PRŮBĚH STUDIA

Studijní setkání ve virtuálním prostředí ZOOM se konají jednou až dvakrát měsíčně. Jsou vedena formou přednášek/workshopů/tréninků, rozvržených do 3 semestrů. Cílem je osvojení praktických dovedností, které bud student schopen okamžitě uplatnit v praxi, rozvoj pokročilého manažerského uvažování, schopnosti přispívat kreativními/novými způsoby k řešení stávajících situací v praxi studentů a podílet se na rozvoji zvolené oblasti na základě principů fronetického leadershipu.

POSTUPOVÉ PRÁCE A ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA MBA

Ověření dosažené úrovně vzdělání v jednotlivých předmětech probíhá formou zpracování písemné závěrečné práce (s důrazem na její praktické využití) v předepsaném rozsahu, a následné diskuse k závěrečné práci. Student v ní musí prokázat nejen znalosti v oboru, ale i schopnost uvažovat v souvislostech a připravenost obhájit výsledky své práce před odbornou zkušební komisí. Po úspěšné obhajobě bude studentovi udělen profesní titul Master of Business Administration (MBA).

Vzdělávací modulLektor/kaTermín
Personální řízení v praxi NNOIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA10. 5. 2023
Mar­ke­ting, mé­dia a PR v NNOBc. Martina Hyndráková, MBA19. 6. 2023
Osobní efektivita manažerůIng. Petr Janda, MBA13. 9. 2023
Techniky a metody ve strategickém řízení v NNOIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA9. 10. 2023
Efektivní zpracování a řízení "měkkých" projektů v NNOMgr. Jana Vožechová, Ph.D., MBA31. 10. 2023
SQSS v praxi vedoucích pracovníkůIng. Mgr. Hana Janiková, MBA21. 11. 2023
Management a leadershipMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA14. 12. 2023
Kritické myšlení jako nástroj pro manažerské rozhodováníIng. Marian Kováč, MS8. 1. 2024
Ma­nage­ment human skillsMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA
PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA
22. 1. 2024
Manažerský aplikační workshopIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA
Mgr. Pa­vel Ko­tek, MBA
5. 2. 2024
Právo občanské a pracovní v praxi NNOdoc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.21. 2. 2024
Závěrečná práce – individuální podpora při zpracování ZPIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA
Mgr. Pa­vel Ko­tek, MBA
6. 3. 2024
Obhajoba závěrečné prácestudijní rada30. 5. 2024

Lektoři

Ing. Marian Kováč, MS

Ing. Marian Kováč, MS

Pro klienty jsem kupoval a prodával firmy, pro banky vymáhal dluhy, pro Slovenskou centrální banku dělal po revoluci první rating a emisi dluhopisů. Jsem bankéř …

| marian.kovac@spml.cz
Mgr. Pavel Kotek, MBA – ředitel Společnosti pro management a leadership

Mgr. Pavel Kotek, MBA – ředitel Společnosti pro management a leadership

„Management může být vzrušujícím dobrodružstvím, nebo tragédií: rozdíl spočívá ve vášni a hlubokém porozumění ostatním lidem a umění dostat z nich to nejlepší v …

| pavel@spml.cz
Ing. Petr Janda, MBA

Ing. Petr Janda, MBA

Petr patří mezi TOP 30 osobností českého IT. Je považován za průkopníka inovativních manažerských přístupů. Sám o sobě říká: „Vrcholovému managementu se věnuji …

| petr.janda@spml.cz
Mgr. Jana Vožechová, Ph.D., MBA

Mgr. Jana Vožechová, Ph.D., MBA

Dlouhodobě se věnuji problematice řízení neziskových organizací pečujících o ohrožené děti a jejich rodiny. Cenné manažerské zkušenosti jsem získala různých poz …

| jana.vozechova@spml.cz
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA – Vicepresident pro strategii a MBA

Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA – Vicepresident pro strategii a MBA

„Dobrý strategický plán je základem každé úspěšné firmy nebo projektu. Společně projdeme úskalí plánování, identifikujeme rizika i možné zkratky při praktickém …

| hj@spml.cz
doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.

doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.

Právu se věnuji přes 30 let a spolupracuji s mnoha místními i zahraničními institucemi. Na základě dlouholeté praxe Vás bezpečně Vás provedu nejčastějšími situa …

| olga.sovova@spml.cz
PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA

PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA

“ Přes dvacet let se věnuji umění komunikace v různých sociálních kontextech a sbírám zkušenosti z celého světa. Společně budeme hledat cestu, jak efektivně pod …

| jk@spml.cz
Bc. Martina Hyndráková, MBA

Bc. Martina Hyndráková, MBA

Mojí doménou jsou především marketing, design thinking, PR a online. Jsem inspirátor, zrcadlo, tlumočník, analytik, gramodeska i postrkující šťoura. Pomáhám lid …

| martina.hyndrakova@spml.cz

MÁTE ZÁJEM O STUDIUM? PŘIHLAŠTE SE!