MSc. – Manažerská psychologie

27. 03. 2023 – 15.04.2024
Místo konání: Pardubice
Kurs je uzavřen certifikátem:
Mezinárodně uznávaný titul MSc.
Cena pro nové účastníky: 70.000 Kč
Rádi zodpovíme Vaše dotazy k nabízenému studiu. Napište nám na info@spml.cz.

STUDIUM MSc. – zaměřeno na Vaší praxi

Co získáte studiem  u nás? Zkušenosti a znalosti, schopnost podívat se na Vaší firmu z různých pohledů, kontakty a sebejistotu.Osvojíte si schopnost porozumět ostatním lidem i sobě, zejména v náročných situacích, a následně volit vhodné komunikační či vyjednávací strategie, řídit smysluplně případné konflikty, rozvíjet své kolegy na základě jejich talentů apod. 

V rámci formálního zakončení Vám bude udělen profesní titul MSc. (Master of Science)Master of Science (zkratka MSc.) je mezinárodně uznávaným profesním titulem.

Jsme dlouhodobě jediným poskytovatelem MBA a MSc. programů v ČR, které probíhají pod záštitou Britské obchodní komory. Jedná se o postgraduální vzdělání, které studentům umožňuje ladění vlastního manažerského stylu za podpory špičkových odborníků. Současně si studenti osvojují nové dovednosti na základě nejnovějších trendů ze světa moderního managementu a řízení. Velkou roli při rozšiřování a obohacování znalostí hraje nejenom povinný obsahový rámec, ale i lektorský tým, který znalosti a zkušenosti předává. Nezanedbatelný vliv má i sdílení dobré praxe mezi studenty samotnými (networking).

 

Kdo se může stát naším studentem

Uvědomujete si, že manažeři pracují s lidmi. Vnímáte, že management není výhradně technickou disciplínou. Chcete se více dozvědět nejen o manažerských postupech, ale také o tom, jak tyto postupy citlivě ve Vaší praxi využívat s ohledem na Váš tým a zvolenou strategii.

Vážíte si poctivého vzdělání. Chcete smysluplně pracovat na ladění Vašeho manažerského stylu za podpory špičkových odborníků s prokazatelnými výsledky ve svých oborech.  Baví Vás sdílet znalosti a zkušenosti s ostatními. Vnímáte přínos osobních setkání s jinými manažery a jste ochotni dívat se na Vaší praxi i z jiných úhlů pohledu. Proto Vás oproti čtení skript láká sdílení dobré praxe, diskuse s kolegy i lektory a ladění Vašeho osobního manažerského stylu.

Výuka probíhá v češtině, kombinovanou formou – tedy účastí na workshopech (1× v měsíci), dále absolvováním konzultací a samostatné práci. Lektorský tým tvoří výhradně profesionálové s prokazatelnou praxí, nejméně 15 let v daném oboru. Titul u nás nelze zakoupit, je nutné ho získat studiem.

PRŮBĚH STUDIA

Studijní setkání v Pardubicích se konají jednou měsíčně. Jsou vedena formou přednášek/workshopů/tréninků, rozvržených do 14 měsíců. Cílem je osvojení praktických dovedností, které bud student schopen okamžitě uplatnit v praxi, rozvoj pokročilého manažerského uvažování, schopnosti přispívat kreativními/novými způsoby k řešení stávajících situací v praxi studentů a podílet se na rozvoji zvolené oblasti na základě tvůrčích a etických principů. 

POSTUPOVÉ PRÁCE A ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA 

Jsme praktici. Z každého modulu student zpracuje zápočtovou práci zaměřenou na svoji konkrétní praxi. Lektor následně poskytne zpětnou vazbu s důrazem na dobré myšlenky, postřehy a také možná rizika. Na konci studia student zpracuje závěrečnou práci (téma si volí sám, schvaluje studijní rada). Student v ní musí prokázat nejen znalosti v oboru, ale i schopnost uvažovat v souvislostech a připravenost obhájit výsledky své práce před odbornou zkušební komisí.

Po úspěšné obhajobě bude studentovi udělen profesní titul Master of Science (MSc.)

Vzdělávací modulLektor/kaTermín
Zahájení studiastudijní rada27. 3. 2023
Psychologie osobnostiMgr. Bc. Markéta Kotková, DiS.27. 3. 2023
Management osobní změnyIng. Petr Janda, MBA20. 4. 2023
Krizová intervenceBc. Lenka Davidová, DiS.17.–18. 5. 2023
Neurolingvistika pro manažeryIng. Marie Petrovová19. 6. 2023
Emoční a sociální inteligence v praxiMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA
PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA
18.–19. 9. 2023
Psychologie zdravíPhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.11. 10. 2023
Klíč k životní moudrostiPhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA
PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
7. 11. 2023
Psychologie rozhodováníIng. Marian Kováč, MS4. 12. 2023
MediaceIng. Mgr. Hana Janiková, MBA
Mgr. Pavel Kotek, MBA
15. 1. 2024
Motivační rozhovoryIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA16. 1. 2024
Interkulturní psychologieMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA7. 2. 2024
Závěrečná sebeprezentacestudijní rada10. 4. 2024
Slavnostní předání diplomůstudijní rada15. 4. 2024

Lektoři

Ing. Marian Kováč, MS

Ing. Marian Kováč, MS

Pro klienty jsem kupoval a prodával firmy, pro banky vymáhal dluhy, pro Slovenskou centrální banku dělal po revoluci první rating a emisi dluhopisů. Jsem bankéř …

| marian.kovac@spml.cz
Mgr. Pavel Kotek, MBA – ředitel Společnosti pro management a leadership

Mgr. Pavel Kotek, MBA – ředitel Společnosti pro management a leadership

„Management může být vzrušujícím dobrodružstvím, nebo tragédií: rozdíl spočívá ve vášni a hlubokém porozumění ostatním lidem a umění dostat z nich to nejlepší v …

| pavel@spml.cz
Ing. Petr Janda, MBA

Ing. Petr Janda, MBA

Petr patří mezi TOP 30 osobností českého IT. Je považován za průkopníka inovativních manažerských přístupů. Sám o sobě říká: „Vrcholovému managementu se věnuji …

| petr.janda@spml.cz
Mgr. Bc. Markéta Kotková, DiS.

Mgr. Bc. Markéta Kotková, DiS.

Psychologie osobnosti pro Vás nebude jen nudnou teorií, ale velmi praktickou disciplínou, kterou můžete využít v pracovním i soukromém životě. Naučíte se lépe p …

| marketa.kotkova@spml.cz
Bc. Lenka Davidová, DiS.

Bc. Lenka Davidová, DiS.

| lenka.davidova@spml.cz
PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.

PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.

| stanislav.pelcak@spml.cz
PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.

PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.

Co doopravdy znamená logicky myslet a jak aplikovat logiku  na Vaše konkrétní manažerská rozhodnutí.  Umíte se rozhodovat správně?

| miroslav.joukl@spml.cz
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA – Vicepresident pro strategii a MBA

Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA – Vicepresident pro strategii a MBA

„Dobrý strategický plán je základem každé úspěšné firmy nebo projektu. Společně projdeme úskalí plánování, identifikujeme rizika i možné zkratky při praktickém …

| hj@spml.cz
PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA

PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA

“ Přes dvacet let se věnuji umění komunikace v různých sociálních kontextech a sbírám zkušenosti z celého světa. Společně budeme hledat cestu, jak efektivně pod …

| jk@spml.cz
Ing. Marie Petrovová

Ing. Marie Petrovová

“ Vztahům s veřejností (PR) se věnuji téměř dvacet let. Našimi společnými tématy budou efektivní komunikace s novináři, profesionální a autentické vystupování p …

| marie.petrovova@spml.cz

MÁTE ZÁJEM O STUDIUM? PŘIHLAŠTE SE!