MSc. – Manažerská psychologie

09. 05. 2023 – 28.05.2024
Místo konání: Pardubice
Kurs je uzavřen certifikátem:
Mezinárodně uznávaný titul MSc. (Master of Science)
Cena pro nové účastníky: 70.000 Kč
Rádi zodpovíme Vaše dotazy k nabízenému studiu. Napište nám na info@spml.cz.

STUDIUM MSc. – Manažerská psychologie

Co získáte díky nepraktičtějšímu studiu  Manažerské psychologie v ČR?

Studium reflektuje skutečné aktuální potřeby manažerů. Jako jediné v ČR probíhá pod záštitou Britské obchodní komory. V tomto unikátním studijním programu získáte dovednosti potřebné jak pro profesní tak osobní život a prestižní, celosvětově uznávaný profesní titul Master of Science.

Co můžete konkrétní očekávat? Schopnost podívat se na základě nejnovějších vědeckých poznatků a praktických zkušeností špičkových lektorů na Váš tým i na sebe odlišným způsobem. Schopnost lépe se rozhodovat na základě porozumění principům behaviorální ekonomie a jejich aplikací ve vašem profesním i soukromém životě. Nacházet unikátní způsoby řešení jak standardních, tak neobvyklých situací. Také cenné kontakty a sebejistotu při jednání s různými typy osobností. Osvojíte si schopnost porozumět ostatním lidem i sobě, zejména v náročných situacích na základě nejnovějších poznatků v oblasti aplikované psychologie osobnosti, a následně volit vhodné komunikační či vyjednávací strategie. Být mnohem přesvědčivější při argumentaci s lidmi zastávající opačné názory. Řídit smysluplně případné konflikty, rozvíjet své kolegy na základě jejich talentů, lépe porozumět propojení emoční a racionální složky osobnosti a využívat těchto poznatků v praxi. V neposlední řadě schopnost posilovat svoji psychologickou odolnost a pomáhat svým kolegům atd. V rámci formálního zakončení Vám bude udělen profesní titul MSc. (Master of Science). Master of Science je mezinárodně uznávaným profesním titulem.

Jsme dlouhodobě jediným poskytovatelem MBA a MSc. programů v ČR, které probíhají pod záštitou Britské obchodní komory. Jedná se o postgraduální vzdělání, které studentům umožňuje ladění vlastního manažerského stylu za podpory špičkových odborníků s dlouhodobou praxí a jasně prokazatelnými výsledky. Současně si studenti osvojují nové dovednosti na základě nejnovějších trendů ze světa moderního managementu a řízení. Velkou roli při rozšiřování a obohacování znalostí hraje nejenom povinný obsahový rámec, ale i lektorský tým, který znalosti a zkušenosti předává. Nezanedbatelný vliv má i sdílení dobré praxe mezi studenty samotnými (networking).

 

Kdo se může stát naším studentem

Uvědomujete si, že manažeři pracují s lidmi. Vnímáte, že management není výhradně technickou disciplínou. Chcete se více dozvědět nejen o manažerských postupech, ale také o tom, jak tyto postupy citlivě ve Vaší praxi využívat s ohledem na Váš tým a zvolenou strategii.

Vážíte si poctivého vzdělání. Chcete smysluplně pracovat na ladění Vašeho manažerského stylu za podpory špičkových odborníků s prokazatelnými výsledky ve svých oborech.  Baví Vás sdílet znalosti a zkušenosti s ostatními. Vnímáte přínos osobních setkání s jinými manažery a jste ochotni dívat se na Vaší praxi i z jiných úhlů pohledu. Proto Vás oproti čtení skript láká sdílení dobré praxe, diskuse s kolegy i lektory a ladění Vašeho osobního manažerského stylu.

Výuka probíhá v češtině, kombinovanou formou – tedy účastí na workshopech (2× v měsíci), dále absolvováním konzultací a samostatné práci. Lektorský tým tvoří výhradně profesionálové s prokazatelnou praxí, nejméně 15 let v daném oboru. Titul u nás nelze zakoupit, je nutné ho získat studiem.

PRŮBĚH STUDIA

Studijní setkání v Pardubicích se konají zhruba dvakrát měsíčně. Jsou vedena formou přednášek/workshopů/tréninků, rozvržených do 12–14 měsíců. Cílem je osvojení praktických dovedností, které bud student schopen okamžitě uplatnit v praxi, rozvoj pokročilého manažerského uvažování, schopnosti přispívat kreativními/novými způsoby k řešení stávajících situací v praxi studentů a podílet se na rozvoji zvolené oblasti na základě tvůrčích a etických principů.

POSTUPOVÉ PRÁCE A ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Jsme praktici a chceme, abyste si nové dovednosti co nejrychleji osvojili a zkoušeli v praxi. Lektor Vám během studia  poskytne zpětnou vazbu s důrazem na dobré myšlenky, postřehy a také možná rizika. Na konci studia student prochází praktickou zkouškou (téma si volí sám, schvaluje studijní rada). Student v ní musí prokázat nejen znalosti v oboru, ale i schopnost uvažovat v souvislostech a připravenost obhájit výsledky své práce před odbornou zkušební komisí.

Po úspěšné obhajobě bude studentovi udělen profesní titul Master of Science (MSc.)

Vzdělávací modulLektor/kaTermín
Zahájení studiastudijní rada9. 5. 2023
Psychologie osobnosti v praxiMgr. Bc. Markéta Kotková, DiS.9. 5. 2023
Management osobní změnyIng. Petr Janda, MBA8. 6. 2023
Emoční a sociální inteligence v praxiMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA
PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA
6.–7. 9. 2023
Psychologie rozhodování – jak se rozhodovat správně? Ing. Marian Kováč, MS16. 10. 2023
Krizová intervence v manažerské praxiBc. Lenka Davidová, DiS.8.–9. 11. 2023
Neurolingvistika pro manažeryIng. Marie Petrovováprosinec 2023
Psychologie zdravíPhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.5. 2. 2024
Klíč k životní moudrostiPhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA
PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.
9. 1. 2024
Mediace v manažerské praxibude doplněno19. 3. 2024
Motivační rozhovoryMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA20. 3. 2024
Interkulturní psychologie – na co si dát pozor při práci v mezinárodních týmechMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA8. 4. 2024
Závěrečná sebeprezentacestudijní rada20. 5. 2024
Slavnostní předání diplomůstudijní rada28. 5. 2024

Lektoři

Ing. Marian Kováč, MS

Ing. Marian Kováč, MS

Pro klienty jsem kupoval a prodával firmy, pro banky vymáhal dluhy, pro Slovenskou centrální banku dělal po revoluci první rating a emisi dluhopisů. Jsem bankéř …

| marian.kovac@spml.cz
Mgr. Pavel Kotek, MBA – ředitel Společnosti pro management a leadership

Mgr. Pavel Kotek, MBA – ředitel Společnosti pro management a leadership

„Management může být vzrušujícím dobrodružstvím, nebo tragédií: rozdíl spočívá ve vášni a hlubokém porozumění ostatním lidem a umění dostat z nich to nejlepší v …

| pavel@spml.cz
Ing. Petr Janda, MBA

Ing. Petr Janda, MBA

Petr patří mezi TOP 30 osobností českého IT. Je považován za průkopníka inovativních manažerských přístupů. Sám o sobě říká: „Vrcholovému managementu se věnuji …

| petr.janda@spml.cz
Mgr. Bc. Markéta Kotková, DiS.

Mgr. Bc. Markéta Kotková, DiS.

Psychologie osobnosti pro Vás nebude jen nudnou teorií, ale velmi praktickou disciplínou, kterou můžete využít v pracovním i soukromém životě. Naučíte se lépe p …

| marketa.kotkova@spml.cz
Bc. Lenka Davidová, DiS.

Bc. Lenka Davidová, DiS.

| lenka.davidova@spml.cz
PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.

PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.

| stanislav.pelcak@spml.cz
PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.

PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.

Co doopravdy znamená logicky myslet a jak aplikovat logiku  na Vaše konkrétní manažerská rozhodnutí.  Umíte se rozhodovat správně?

| miroslav.joukl@spml.cz
PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA

PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA

“ Přes dvacet let se věnuji umění komunikace v různých sociálních kontextech a sbírám zkušenosti z celého světa. Společně budeme hledat cestu, jak efektivně pod …

| jk@spml.cz
Ing. Marie Petrovová

Ing. Marie Petrovová

“ Vztahům s veřejností (PR) se věnuji téměř dvacet let. Našimi společnými tématy budou efektivní komunikace s novináři, profesionální a autentické vystupování p …

| marie.petrovova@spml.cz

MÁTE ZÁJEM O STUDIUM? PŘIHLAŠTE SE!