MBA Executive

26. 09. 2020 – 22.01.2022
Místo konání: Pardubice
Kurs je uzavřen certifikátem: mezinárodně uznávaný profesní titul MBA.
Cena pro nové účastníky: 129.000 Kč bez DPH

STUDIUM MBA + MBE

Master of Business Administration (zkratka MBA) je mezinárodně uznávaným profesním titulem. Jsme jediným poskytovatelem MBA programů v ČR, které probíhají pod záštitou Britské obchodní komory a jsou kombinované s programem Master of Business Etiquette (MBE). Jedná se o postgraduální vzdělání, které studentům přináší poznatky a nejnovější trendy ze světa moderního managementu a řízení. Velkou roli při rozšiřování a obohacování znalostí hraje nejenom povinný obsahový rámec, ale i lektorský tým, který znalosti a zkušenosti předává. Nezanedbatelný vliv má i sdílení dobré praxe mezi studenty samotnými (networking).

PRO KOHO JE STUDIUM VHODNÉ

Studijní obor je určen zejména pro pracovníky středního a vyššího managementu, podnikatele, nebo pro aspiranty na tyto pozice. Výuka probíhá v češtině, kombinovanou formou – tedy účastí na předepsaných přednáškách (1x v měsíci) , dále absolvováním povinných konzultací a samostatné práci. Lektorský tým tvoří výhradně profesionálové s prokazatelnou praxí, nejméně 15 let v daném oboru. Titul u nás nelze pouze zakoupit, je nutné ho získat studiem.

PRŮBĚH STUDIA

Studijní setkání v Pardubicích se konají jednou měsíčně. Jsou vedena formou přednášek/workshopů/tréninků, rozvržených do 3 semestrů. Cílem je osvojení praktických dovedností, které bud student schopen okamžitě uplatnit v praxi, rozvoj pokročilého manažerského uvažování, schopnosti přispívat kreativními/novými způsoby k řešení stávajících situací v praxi studentů a podílet se na rozvoji zvolené oblasti na základě tvůrčích a etických principů. 

POSTUPOVÉ PRÁCE A ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA MBA

Ověření dosažené úrovně vzdělání v jednotlivých předmětech probíhá formou zpracování písemné postupové práce a závěrečné práce (s důrazem na její praktické využití) v předepsaném rozsahu, a následné diskuse k závěrečné práci. Student v ní musí prokázat nejen znalosti v oboru, ale i schopnost uvažovat v souvislostech a připravenost obhájit výsledky své práce před odbornou zkušební komisí. Po úspěšné obhajobě bude studentovi udělen profesní titul Master of Business Administration (MBA) a titul Master of Business Etiquette (MBE)

 

PředmětLektorTermín
Ma­nage­ment a lea­der­ship ve zdravotnictvíMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA
Strategické řízení ří­ze­níIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA
Mar­ke­tingMgr. Martina Hyndráková, MBA
Aplikační workshopMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA, Ing. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA
Ma­nage­ment soft skillsMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA
PhDr. Jo­sef Ka­sal, Ph. D.
Organizační etika, etiketa a firemní kulturaPhDr. Jo­sef Ka­sal, Ph. D.
Trestní odpovědnost firemJUDr. Miroslav Antl
Moderní trendy v řízení lidských zdrojů Ing. Gabriela Kahounová
Di­plo­mo­vá prá­ce – rozsah a formální náležitostiPhDr. Jo­sef Ka­sal, Ph. D.
Mediální TréninkIng. Marie Petrovová
Master of Business EtiquettePhDr. Ladislav Špaček
Finanční management
Ing. Pavel Sobotka, MBA
Ob­ha­jo­ba di­plo­mo­vé prá­cestudijní rada a případně další lektoři

Lektoři

JUDr. Miroslav Antl – Senátor Parlamentu České republiky

JUDr. Miroslav Antl – Senátor Parlamentu České republiky

„Během studijních setkání se na praktických příkladech dozvíte, jak se v roli OSVČ, jednatelů firem či manažerů vyvarovat kroků, které by Vás mohli (i nechtěně) …

| miroslav.antl@spml.cz
PaedDr. Hynek Kmoníček

PaedDr. Hynek Kmoníček

v roli diplomata a velvyslance se účastním zásadních jednání týkajících se nejen České republiky. Naučím Vás porozumět zprávám v médiích a odlišit pravdu od spe …

| hynek.kmonicek@spml.cz
Ing. Petr Janda, MBA

Ing. Petr Janda, MBA

Petr patří mezi TOP 30 osobností českého IT. Je považován za průkopníka inovativních manažerských přístupů. Sám o sobě říká: „Vrcholovému managementu se věnuji …

| petr.janda@spml.cz
PhDr. Josef Kasal, Ph. D. , MBA

PhDr. Josef Kasal, Ph. D. , MBA

“ Přes dvacet let se věnuji umění komunikace v různých sociálních kontextech a sbírám zkušenosti z celého světa. Společně budeme hledat cestu, jak efektivně pod …

| josef.kasal@spml.cz
Ing. Marie Petrovová

Ing. Marie Petrovová

“ Vztahům s veřejností (PR) se věnuji téměř dvacet let. Našimi společnými tématy budou efektivní komunikace s novináři, profesionální a autentické vystupování p …

| marie.petrovova@spml.cz
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA -Vicepresident pro strategii a MBA

Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA -Vicepresident pro strategii a MBA

„Dobrý strategický plán je základem každé úspěšné firmy nebo projektu. Společně projdeme úskalí plánování, identifikujeme rizika i možné zkratky při praktickém …

| hana.janikova@spml.cz
Mgr. Martina Hyndráková, MBA

Mgr. Martina Hyndráková, MBA

Mojí doménou jsou především marketing, design thinking, PR a online. Jsem inspirátor, zrcadlo, tlumočník, analytik, gramodeska i postrkující šťoura. Pomáhám lid …

| martina.hyndrakova@spml.cz
Doc. JUDr. Olga Sovová, Ph. D.

Doc. JUDr. Olga Sovová, Ph. D.

Právu se věnuji přes 30 let na místní i zahraniční úrovni. Jsem spoluzakladatelkou Centra zdravotnického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a spolupracu …

| olga.sovova@spml.cz
Mgr. Pavel Kotek, MBA – CEO & Senior Consultant

Mgr. Pavel Kotek, MBA – CEO & Senior Consultant

„Management může být vzrušujícím dobrodružstvím, nebo tragédií: rozdíl spočívá ve vášni a hlubokém porozumění ostatním lidem a umění dostat z nich to nejlepší v …

| pavel.kotek@spml.cz

MÁTE ZÁJEM O STUDIUM? PŘIHLAŠTE SE!