MBA – Management ve veřejné správě

04. 09. 2018 – 21.06.2019
Místo konání:
Kurs je uzavřen certifikátem:
Mezinárodně platný titul MBA
Cena pro nové účastníky: 79.000 Kč
Rádi zodpovíme Vaše dotazy k nabízenému studiu. Napište nám na info@spml.cz.

VŠ O STUDIU 

Master of Business Administration (zkratka MBA) je mezinárodně uznávaným profesním titulem. Jedná se o postgraduální vzdělání, které studentům přináší poznatky a nejnovější trendy ze světa moderního managementu a řízení. Velkou roli při rozšiřování a obohacování znalostí hraje nejenom povinný obsahový rámec, ale i lektorský tým, který znalosti a zkušenosti předává. Nezanedbatelný vliv má i sdílení dobré praxe mezi studenty samotnými (networking).

PRO KOHO JE STUDIUM URČENO

Studijní obor je určen zejména pro pracovníky středního a vyššího managementu ve státní správě, nebo pro aspiranty na tyto pozice. Výuka probíhá v češtině, kombinovanou formou – tedy účastí na předepsaných přednáškách (1x v měsíci) , dále absolvováním povinných konzultací a samostatné práci. Lektorský tým tvoří výhradně profesionálové s prokazatelnou praxí, nejméně 15 let v daném oboru. Titul u nás nelze pouze zakoupit, je nutné ho získat studiem.

PRŮBĚH STUDIA

Studijní setkání v Pardubicích se konají jednou měsíčně. Jsou vedena formou přednášek/workshopů/tréninků, rozvržených do 3 semestrů. Cílem je osvojení praktických dovedností, které bud student schopen okamžitě uplatnit v praxi, rozvoj pokročilého manažerského uvažování, schopnosti přispívat kreativními/novými způsoby k řešení stávajících situací v praxi studentů a podílet se na rozvoji zvolené oblasti na základě principů fronetického leadershipu.

POSTUPOVÉ PRÁCE A ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Ověření dosažené úrovně vzdělání v jednotlivých předmětech probíhá formou zpracování písemné závěrečné práce (s důrazem na její praktické využití) v předepsaném rozsahu, a následné diskuse k závěrečné práci. Student v ní musí prokázat nejen znalosti v oboru, ale i schopnost uvažovat v souvislostech a připravenost obhájit výsledky své práce před odbornou zkušební komisí. Po úspěšné obhajobě bude studentovi udělen profesní titul Master of Business Administration (MBA).

PředmětLektorTermín
Management a leadershipMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA
Aplikační workshopIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA
Mgr. Pa­vel Ko­tek, MBA
Strategický management zaměřený na metody a techniky práce v NNOIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA
Mar­ke­ting, mé­dia a PR, fundrisingMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA, Ing. Marie Petrovová
Psychologie a sociologie řízení lidských zdrojůPhDr. Jo­sef Ka­sal, Ph. D.
Právo obchodní, občanské a pracovníJUDr. Olga Sovová, Ph.D.
SQSS v praxi vedoucích pracovníkůIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA
Ma­nage­ment soft skillsMgr. Pa­vel Ko­tek
Etika v pomáhajících profesích, firemní kulturaPhDr. Jo­sef Ka­sal, Ph. D.
Me­to­dy pro­jek­to­vé­ho ří­ze­níRNDr. He­le­na Kře­pel­ko­vá, CSc, Ing. Richard Sekerák 
Trestní odpovědnost firemJUDr. Miroslav Antl
Osobní prezentace, seberozvoj, time management a stress managementPhDr. Jo­sef Ka­sal, Ph. D.
Di­plo­mo­vá prá­ce - rozsah a formální náležitostiPhDr. Jo­sef Ka­sal, Ph. D.
Time management, stress managementIng. Petr Janda, MBA
Ob­ha­jo­ba di­plo­mo­vé prá­cestudijní rada a případně další lektoři

Lektoři

PhDr. Josef Kasal, Ph. D. , MBA

PhDr. Josef Kasal, Ph. D. , MBA

“ Přes dvacet let se věnuji umění komunikace v různých sociálních kontextech a sbírám zkušenosti z celého světa. Společně budeme hledat cestu, jak efektivně pod …

| josef.kasal@spml.cz
Ing. Marie Petrovová

Ing. Marie Petrovová

“ Vztahům s veřejností (PR) se věnuji téměř dvacet let. Našimi společnými tématy budou efektivní komunikace s novináři, profesionální a autentické vystupování p …

| marie.petrovova@spml.cz
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA -Vicepresident pro strategii a MBA

Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA -Vicepresident pro strategii a MBA

„Dobrý strategický plán je základem každé úspěšné firmy nebo projektu. Společně projdeme úskalí plánování, identifikujeme rizika i možné zkratky při praktickém …

| hana.janikova@spml.cz
PhDr. Ing. Dagmar Ouhrabková, MBA

PhDr. Ing. Dagmar Ouhrabková, MBA

Zavádění moderního HR managementu do veřejné správy chce hodně odvahy a trpělivost – ale jde to. Ukážu Vám, jak na to a podělím se s Vámi o konkrétní postupy.

| dagmar.ouhrabkova@spml.cz
Mgr. Pavel Kotek, MBA – CEO & Senior Consultant

Mgr. Pavel Kotek, MBA – CEO & Senior Consultant

„Management může být vzrušujícím dobrodružstvím, nebo tragédií: rozdíl spočívá ve vášni a hlubokém porozumění ostatním lidem a umění dostat z nich to nejlepší v …

| pavel.kotek@spml.cz

MÁTE ZÁJEM O STUDIUM? PŘIHLAŠTE SE!