MBA – management ve zdravotnictví

01. 09. 2018 – 19.09.2019
Místo konání: Pardubice, konferenční prostory Tiburon
Kurs je uzavřen certifikátem: mezinárodně uznávaný profesní titul MBA
Cena pro nové účastníky: 99.000 Kč

STUDIUM MBA – HMIM

Master of Business Administration (zkratka MBA) je mezinárodně uznávaným profesním titulem. Jedná se o postgraduální vzdělání, které studentům přináší poznatky a nejnovější trendy ze světa moderního managementu a řízení. Velkou roli při rozšiřování a obohacování znalostí hraje nejenom povinný obsahový rámec, ale i lektorský tým, který znalosti a zkušenosti předává. Nezanedbatelný vliv má i sdílení dobré praxe mezi studenty samotnými (networking).

MBA HMIM

Studijní obor je určen zejména pro pracovníky středního a vyššího managementu ve zdravotníctví, nebo pro aspiranty na tyto pozice. Výuka probíhá v češtině, kombinovanou formou – tedy účastí na předepsaných přednáškách (1x v měsíci) , dále absolvováním povinných konzultací a samostatné práci. Lektorský tým tvoří výhradně profesionálové s prokazatelnou praxí, nejméně 15 let v daném oboru. Titul u nás nelze pouze zakoupit, je nutné ho získat studiem.

PRŮBĚH STUDIA

Studijní setkání v Pardubicích se konají jednou měsíčně. Jsou vedena formou přednášek/workshopů/tréninků, rozvržených do 3 semestrů. Cílem je osvojení praktických dovedností, které bud student schopen okamžitě uplatnit v praxi, rozvoj pokročilého manažerského uvažování, schopnosti přispívat kreativními/novými způsoby k řešení stávajících situací v praxi studentů a podílet se na rozvoji zvolené oblasti na základě principů fronetického leadershipu.

POSTUPOVÉ PRÁCE A ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA MBA

Ověření dosažené úrovně vzdělání v jednotlivých předmětech probíhá formou zpracování písemné závěrečné práce (s důrazem na její praktické využití) v předepsaném rozsahu, a následné diskuse k závěrečné práci. Student v ní musí prokázat nejen znalosti v oboru, ale i schopnost uvažovat v souvislostech a připravenost obhájit výsledky své práce před odbornou zkušební komisí. Po úspěšné obhajobě bude studentovi udělen profesní titul Master of Business Administration (MBA).

 

PředmětLektorTermín
Ma­nage­ment a lea­der­ship ve zdravotnictvíMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA
Strategické řízení ří­ze­níIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA
Mar­ke­tingMgr. Pa­vel Ko­tek
Aplikační workshopMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA, Ing. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA
Ma­nage­ment soft skillsMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA
Organizační etika, etiketa a firemní kulturaPhDr. Jo­sef Ka­sal, Ph. D.
Trestní odpovědnost firemJUDr. Miroslav Antl
Moderní trendy v řízení lidských zdrojů se zaměřením na zdravotnictvíPhDr. Ing. Dagmar Ouhrabková, Ph. D.
Di­plo­mo­vá prá­ce – rozsah a formální náležitostiPhDr. Jo­sef Ka­sal, Ph. D.
Mediální TréninkIng. Marie Petrovová
Krizová komunikace a risk managementdoc. JUDr. Olga Sovová, Ph. D.
Podnikání ve zdravotnictví
MuDr. Radek Mounajjed, DDS, Ph. D.
Ob­ha­jo­ba di­plo­mo­vé prá­cestudijní rada a případně další lektoři

Lektoři

JUDr. Miroslav Antl – Senátor Parlamentu České republiky

JUDr. Miroslav Antl – Senátor Parlamentu České republiky

„Během studijních setkání se na praktických příkladech dozvíte, jak se v roli OSVČ, jednatelů firem či manažerů vyvarovat kroků, které by Vás mohli (i nechtěně) …

| miroslav.antl@spml.cz
PhDr. Josef Kasal, Ph. D. , MBA

PhDr. Josef Kasal, Ph. D. , MBA

“ Přes dvacet let se věnuji umění komunikace v různých sociálních kontextech a sbírám zkušenosti z celého světa. Společně budeme hledat cestu, jak efektivně pod …

| josef.kasal@spml.cz
Ing. Marie Petrovová

Ing. Marie Petrovová

“ Vztahům s veřejností (PR) se věnuji téměř dvacet let. Našimi společnými tématy budou efektivní komunikace s novináři, profesionální a autentické vystupování p …

| marie.petrovova@spml.cz
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA -Vicepresident pro strategii a MBA

Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA -Vicepresident pro strategii a MBA

„Dobrý strategický plán je základem každé úspěšné firmy nebo projektu. Společně projdeme úskalí plánování, identifikujeme rizika i možné zkratky při praktickém …

| hana.janikova@spml.cz
MuDr. Radek Mounajjed, DDS, Ph. D. 

MuDr. Radek Mounajjed, DDS, Ph. D. 

Podnikání ve zdravotnictví má svá specifika. Měli by je znát nejenom podnikatelé, ale i jejich obchodní partneři.

| radek.mounajjed@spml.cz
PhDr. Ing. Dagmar Ouhrabková, MBA

PhDr. Ing. Dagmar Ouhrabková, MBA

Zavádění moderního HR managementu do veřejné správy chce hodně odvahy a trpělivost – ale jde to. Ukážu Vám, jak na to a podělím se s Vámi o konkrétní postupy.

| dagmar.ouhrabkova@spml.cz
Doc. JUDr. Olga Sovová, Ph. D.

Doc. JUDr. Olga Sovová, Ph. D.

Právu se věnuji přes 30 let na místní i zahraniční úrovni. Jsem spoluzakladatelkou Centra zdravotnického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a spolupracu …

| olga.sovova@spml.cz
Mgr. Pavel Kotek, MBA – CEO & Senior Consultant

Mgr. Pavel Kotek, MBA – CEO & Senior Consultant

„Management může být vzrušujícím dobrodružstvím, nebo tragédií: rozdíl spočívá ve vášni a hlubokém porozumění ostatním lidem a umění dostat z nich to nejlepší v …

| pavel.kotek@spml.cz

MÁTE ZÁJEM O STUDIUM? ZAVOLÁME VÁM!