MBA – management ve zdravotnictví

01. 09. 2018 – 19.09.2019
Místo konání:
Kurs je uzavřen certifikátem:
mezinárodně uznávaný titul MBA
Cena pro nové účastníky: 99.000 Kč
Rádi zodpovíme Vaše dotazy k nabízenému studiu. Napište nám na info@spml.cz.

VŠE O STUDIU 

Master of Business Administration (zkratka MBA) je mezinárodně uznávaným profesním titulem. Jedná se o postgraduální vzdělání, které studentům přináší poznatky a nejnovější trendy ze světa moderního managementu a řízení. Velkou roli při rozšiřování a obohacování znalostí hraje nejenom povinný obsahový rámec, ale i lektorský tým, který znalosti a zkušenosti předává. Nezanedbatelný vliv má i sdílení dobré praxe mezi studenty samotnými (networking).

PRO KOHO JE STUDIUM URČENO 

Studijní obor je určen zejména pro pracovníky středního a vyššího managementu ve zdravotníctví, nebo pro aspiranty na tyto pozice. Výuka probíhá v češtině, kombinovanou formou – tedy účastí na předepsaných přednáškách (1x v měsíci) , dále absolvováním povinných konzultací a samostatné práci. Lektorský tým tvoří výhradně profesionálové s prokazatelnou praxí, nejméně 15 let v daném oboru. Titul u nás nelze pouze zakoupit, je nutné ho získat studiem.

PRŮBĚH STUDIA

Studijní setkání v Pardubicích se konají jednou měsíčně. Jsou vedena formou přednášek/workshopů/tréninků, rozvržených do 3 semestrů. Cílem je osvojení praktických dovedností, které bud student schopen okamžitě uplatnit v praxi, rozvoj pokročilého manažerského uvažování, schopnosti přispívat kreativními/novými způsoby k řešení stávajících situací v praxi studentů a podílet se na rozvoji zvolené oblasti na základě principů fronetického leadershipu.

POSTUPOVÉ PRÁCE A ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA MBA

Ověření dosažené úrovně vzdělání v jednotlivých předmětech probíhá formou zpracování písemné závěrečné práce (s důrazem na její praktické využití) v předepsaném rozsahu, a následné diskuse k závěrečné práci. Student v ní musí prokázat nejen znalosti v oboru, ale i schopnost uvažovat v souvislostech a připravenost obhájit výsledky své práce před odbornou zkušební komisí. Po úspěšné obhajobě bude studentovi udělen profesní titul Master of Business Administration (MBA).

PředmětLektorTermín
Ma­nage­ment a lea­der­ship ve zdravotnictvíMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA
Strategické řízení ří­ze­níIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA
Mar­ke­tingMgr. Martina Hyndráková, MBA
Aplikační workshopMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA, Ing. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA
Ma­nage­ment soft skillsMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA
PhDr. Jo­sef Ka­sal, Ph. D.
Organizační etika, etiketa a firemní kulturaPhDr. Jo­sef Ka­sal, Ph. D.
Trestní odpovědnost firemJUDr. Miroslav Antl
Moderní trendy v řízení lidských zdrojů Ing. Gabriela Kahounová
Di­plo­mo­vá prá­ce – rozsah a formální náležitostiPhDr. Jo­sef Ka­sal, Ph. D.
Mediální TréninkIng. Marie Petrovová
Master of Business EtiquettePhDr. Ladislav Špaček
Finanční management
Ing. Pavel Sobotka, MBA
Ob­ha­jo­ba di­plo­mo­vé prá­cestudijní rada a případně další lektoři

Lektoři

No items found

MÁTE ZÁJEM O STUDIUM? PŘIHLAŠTE SE!