MBA – Management ve školství

30. 04. 2019 – 30.04.2020
Místo konání: Pardubice, hotel Zlatá Štika
Kurs je uzavřen certifikátem: Mezinárodně platný certifikát MBA.
Cena pro nové účastníky: 79.000 Kč

STUDIUM MBA EIM (EDUCATIONAL INSTITUTIONS MANAGEMENT)

Master of Business Administration (zkratka MBA) je mezinárodně uznávaným profesním titulem. Jedná se o postgraduální vzdělání, které studentům přináší poznatky a nejnovější trendy ze světa moderního managementu a řízení. Velkou roli při rozšiřování a obohacování znalostí hraje nejenom povinný obsahový rámec, ale i lektorský tým, který znalosti a zkušenosti předává. Nezanedbatelný vliv má i sdílení dobré praxe mezi studenty samotnými (networking).

MBA EIM

Studijní obor je určen zejména pro pracovníky středního a vyššího managementu vzdělávacích organizací, nebo pro aspiranty na tyto pozice. Výuka probíhá v češtině, kombinovanou formou – tedy účastí na předepsaných přednáškách (1x v měsíci) , dále absolvováním povinných konzultací a samostatné práci. Lektorský tým tvoří výhradně profesionálové s prokazatelnou praxí, nejméně 15 let v daném oboru. Titul u nás nelze pouze zakoupit, je nutné ho získat studiem.

PRŮBĚH STUDIA

Studijní setkání v Pardubicích se konají jednou měsíčně. Jsou vedena formou přednášek/workshopů/tréninků, rozvržených do 3 semestrů. Cílem je osvojení praktických dovedností, které bud student schopen okamžitě uplatnit v praxi, rozvoj pokročilého manažerského uvažování, schopnosti přispívat kreativními/novými způsoby k řešení stávajících situací v praxi studentů.

POSTUPOVÉ PRÁCE A ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA MBA

Ověření dosažené úrovně vzdělání v jednotlivých předmětech probíhá formou zpracování písemné závěrečné práce (s důrazem na její praktické využití) v předepsaném rozsahu, a následné diskuse k závěrečné práci. Student v ní musí prokázat nejen znalosti v oboru, ale i schopnost uvažovat v souvislostech a připravenost obhájit výsledky své práce před odbornou zkušební komisí. Po úspěšné obhajobě bude studentovi udělen profesní titul Master of Business Administration (MBA).

 

PředmětLektorTermín
Management a leadershipMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA
Eko­no­mic­ké a fi­nanč­ní ří­ze­níRNDr. He­le­na K?e­pel­ko­vá, CSc, Ing. Pavel Sobotka
Strategický management, zaměřený na metody a techniky práceIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA
Mar­ke­ting, mé­dia a PRMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA
Role ředitele/pedagoga v prevenci rizikového chování mládežePhDr. Jo­sef Ka­sal, Ph. D.
Právo obchodní, občanské a pracovníJUDr. Olga Sovová, Ph.D.
Ma­nage­ment soft skillsMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA
Etika v MŠ a ZŠPhDr. Jo­sef Ka­sal, Ph. D.
Prakticky o inkluzi - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebamiIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA
Trestní odpovědnost firemJUDr. Miroslav Antl
Vedení a motivace týmu, týmová spolupráce pedagogického sboruIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA
Di­plo­mo­vá prá­ce - rozsah a formální náležitostiPhDr. Jo­sef Ka­sal, Ph. D.
Ob­ha­jo­ba di­plo­mo­vé prá­ce Všich­ni lek­toři

Lektoři

JUDr. Miroslav Antl – Senátor Parlamentu České republiky

JUDr. Miroslav Antl – Senátor Parlamentu České republiky

„Během studijních setkání se na praktických příkladech dozvíte, jak se v roli OSVČ, jednatelů firem či manažerů vyvarovat kroků, které by Vás mohli (i nechtěně) …

| miroslav.antl@spml.cz
Ing. Petr Janda, MBA

Ing. Petr Janda, MBA

Petr patří mezi TOP 30 osobností českého IT. Je považován za průkopníka inovativních manažerských přístupů. Sám o sobě říká: „Vrcholovému managementu se věnuji …

| petr.janda@spml.cz
PhDr. Josef Kasal, Ph. D. , MBA

PhDr. Josef Kasal, Ph. D. , MBA

“ Přes dvacet let se věnuji umění komunikace v různých sociálních kontextech a sbírám zkušenosti z celého světa. Společně budeme hledat cestu, jak efektivně pod …

| josef.kasal@spml.cz
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA -Vicepresident pro strategii a MBA

Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA -Vicepresident pro strategii a MBA

„Dobrý strategický plán je základem každé úspěšné firmy nebo projektu. Společně projdeme úskalí plánování, identifikujeme rizika i možné zkratky při praktickém …

| hana.janikova@spml.cz
Mgr. Pavel Kotek, MBA – CEO & Senior Consultant

Mgr. Pavel Kotek, MBA – CEO & Senior Consultant

„Management může být vzrušujícím dobrodružstvím, nebo tragédií: rozdíl spočívá ve vášni a hlubokém porozumění ostatním lidem a umění dostat z nich to nejlepší v …

| pavel.kotek@spml.cz

MÁTE ZÁJEM O STUDIUM? PŘIHLAŠTE SE!