Virtuální MBA – Management ve školství

19. 01. 2022 – 03.04.2023
Místo konání: Virtuální prostor
Kurs je uzavřen certifikátem:
Mezinárodní profesní titul MBA
Cena pro nové účastníky: 60.000 Kč
Rádi zodpovíme Vaše dotazy k nabízenému studiu. Napište nám na info@spml.cz.

Získejte mezinárodní profesní titul MBA pod záštitou Britské obchodní komory

STUDIUM MBA EIM (EDUCATIONAL INSTITUTIONS MANAGEMENT)

Master of Business Administration (zkratka MBA) je mezinárodně uznávaným profesním titulem. Jedná se o postgraduální vzdělání, které studentům přináší poznatky a nejnovější trendy ze světa moderního managementu a řízení. Velkou roli při rozšiřování a obohacování znalostí hraje nejenom povinný obsahový rámec, ale i lektorský tým, který znalosti a zkušenosti předává. Nezanedbatelný vliv má i sdílení dobré praxe mezi studenty samotnými (networking).

MBA EIM

Studijní obor je určen zejména pro pracovníky středního a vyššího managementu vzdělávacích organizací, nebo pro aspiranty na tyto pozice. Výuka probíhá v češtině, kombinovanou formou – tedy účastí na předepsaných přednáškách (1–2× v měsíci) , dále absolvováním povinných konzultací a samostatné práci. Lektorský tým tvoří výhradně profesionálové s prokazatelnou praxí, nejméně 15 let v daném oboru. Titul u nás nelze pouze zakoupit, je nutné ho získat studiem.

PRŮBĚH STUDIA

Studijní setkání v Pardubicích se konají jednou měsíčně. Jsou vedena formou přednášek/workshopů/tréninků, rozvržených do 3 semestrů. Cílem je osvojení praktických dovedností, které bud student schopen okamžitě uplatnit v praxi, rozvoj pokročilého manažerského uvažování, schopnosti přispívat kreativními/novými způsoby k řešení stávajících situací v praxi studentů.

POSTUPOVÉ PRÁCE A ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA MBA

Ověření dosažené úrovně vzdělání v jednotlivých předmětech probíhá formou zpracování písemné závěrečné práce (s důrazem na její praktické využití) v předepsaném rozsahu, a následné diskuse k závěrečné práci. Student v ní musí prokázat nejen znalosti v oboru, ale i schopnost uvažovat v souvislostech a připravenost obhájit výsledky své práce před odbornou zkušební komisí. Po úspěšné obhajobě bude studentovi udělen profesní titul Master of Business Administration (MBA).

Vzdělávací modulLektor/kaTermín
Vedení a motivace týmu, týmová spolupráce pedagogického sboruIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA19. 1. 2022
Mar­ke­ting, mé­dia a PRBc. Martina Hyndráková, MBA20. 1. 2022
Etika ve školstvíPhDr. Jo­sef Ka­sal, Ph.D., MBA29. 3. 2022
Management a leadershipMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA19. 4. 2022
Ma­nage­ment human skillsMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA
PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA
3. 5. 2022
Prakticky o inkluzi – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebamiPhDr. Petra Bendová, Ph.D.19. 5. 2022
Právo občanské a pracovnídoc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.14. 6. 2022
Strategický management (zaměřený na metody a techniky práce)Ing. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA26. 9. 2022
Role ředitele/pedagoga v prevenci rizikového chování mládežePhDr. Jo­sef Ka­sal, Ph.D., MBA18. 10. 2022
Videotrénink interakcíIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA9. 11. 2022
Aplikační workshop zaměřený na nejzásadnější témata řešená ve školním prostředíMgr. Pavel Kotek, MBA
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA
1. 12. 2022
Závěrečná prá­ce – individuální podporaMgr. Pavel Kotek, MBA
Ing. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA
4. 1. 2023
Ob­ha­jo­ba závěrečné prá­ce studijní rada3. 4. 2023

Lektoři

PhDr. Petra Bendová, Ph.D.

PhDr. Petra Bendová, Ph.D.

Problematice osob se specifickými potřebami se věnuji již od roku 2003. Ať je jedná o děti či dospělé, moji snahou je aplikovat podporující přístup s využitím v …

Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA – Vicepresident pro strategii a MBA

Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA – Vicepresident pro strategii a MBA

„Dobrý strategický plán je základem každé úspěšné firmy nebo projektu. Společně projdeme úskalí plánování, identifikujeme rizika i možné zkratky při praktickém …

| hj@spml.cz
doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.

doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.

Právu se věnuji přes 30 let a spolupracuji s mnoha místními i zahraničními institucemi. Na základě dlouholeté praxe Vás bezpečně Vás provedu nejčastějšími situa …

PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA

PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA

“ Přes dvacet let se věnuji umění komunikace v různých sociálních kontextech a sbírám zkušenosti z celého světa. Společně budeme hledat cestu, jak efektivně pod …

| jk@spml.cz
Bc. Martina Hyndráková, MBA

Bc. Martina Hyndráková, MBA

Mojí doménou jsou především marketing, design thinking, PR a online. Jsem inspirátor, zrcadlo, tlumočník, analytik, gramodeska i postrkující šťoura. Pomáhám lid …

| martina.hyndrakova@spml.cz
Mgr. Pavel Kotek, MBA – ředitel Společnosti pro management a leadership

Mgr. Pavel Kotek, MBA – ředitel Společnosti pro management a leadership

„Management může být vzrušujícím dobrodružstvím, nebo tragédií: rozdíl spočívá ve vášni a hlubokém porozumění ostatním lidem a umění dostat z nich to nejlepší v …

| pavel@spml.cz

MÁTE ZÁJEM O STUDIUM? PŘIHLAŠTE SE!