MBA – Management ve školství

24. 01. 2022 – 12.04.2023
Místo konání: Pardubice
Kurs je uzavřen certifikátem:
Mezinárodní profesní titul MBA
Cena pro nové účastníky: 75.000 Kč
Rádi zodpovíme Vaše dotazy k nabízenému studiu. Napište nám na info@spml.cz.

Získejte mezinárodní profesní titul MBA pod záštitou Britské obchodní komory

STUDIUM MBA EIM (EDUCATIONAL INSTITUTIONS MANAGEMENT)

Master of Business Administration (zkratka MBA) je mezinárodně uznávaným profesním titulem. Jedná se o postgraduální vzdělání, které studentům přináší poznatky a nejnovější trendy ze světa moderního managementu a řízení. Velkou roli při rozšiřování a obohacování znalostí hraje nejenom povinný obsahový rámec, ale i lektorský tým, který znalosti a zkušenosti předává. Nezanedbatelný vliv má i sdílení dobré praxe mezi studenty samotnými (networking).

MBA EIM

Studijní obor je určen zejména pro pracovníky středního a vyššího managementu vzdělávacích organizací, nebo pro aspiranty na tyto pozice. Výuka probíhá v češtině, kombinovanou formou – tedy účastí na předepsaných přednáškách (1–2× v měsíci) , dále absolvováním povinných konzultací a samostatné práci. Lektorský tým tvoří výhradně profesionálové s prokazatelnou praxí, nejméně 15 let v daném oboru. Titul u nás nelze pouze zakoupit, je nutné ho získat studiem.

PRŮBĚH STUDIA

Studijní setkání v Pardubicích se konají jednou měsíčně. Jsou vedena formou přednášek/workshopů/tréninků, rozvržených do 3 semestrů. Cílem je osvojení praktických dovedností, které bud student schopen okamžitě uplatnit v praxi, rozvoj pokročilého manažerského uvažování, schopnosti přispívat kreativními/novými způsoby k řešení stávajících situací v praxi studentů.

POSTUPOVÉ PRÁCE A ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA MBA

Ověření dosažené úrovně vzdělání v jednotlivých předmětech probíhá formou zpracování písemné závěrečné práce (s důrazem na její praktické využití) v předepsaném rozsahu, a následné diskuse k závěrečné práci. Student v ní musí prokázat nejen znalosti v oboru, ale i schopnost uvažovat v souvislostech a připravenost obhájit výsledky své práce před odbornou zkušební komisí. Po úspěšné obhajobě bude studentovi udělen profesní titul Master of Business Administration (MBA).

Vzdělávací modulLektor/kaTermín
Zahájení studiastudijní rada24. 1. 2022
Ma­nage­ment human skillsMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA
PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA
24. 1. 2022
Vedení a motivace týmu, týmová spolupráce pedagogického sboruIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA25. 1. 2022
Právo občanské a pracovnídoc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.24. 3. 2022
Etika ve školstvíPhDr. Jo­sef Ka­sal, Ph.D., MBA12. 4. 2022
Mar­ke­ting, mé­dia a PRBc. Martina Hyndráková, MBA2. 5. 2022
Strategický management (zaměřený na metody a techniky práce)Ing. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA23. 5. 2022
Prakticky o inkluzi – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebamiPhDr. Petra Bendová, Ph.D.8. 9. 2022
Role ředitele/pedagoga v prevenci rizikového chování mládežePhDr. Jo­sef Ka­sal, Ph.D., MBA4. 10. 2022
Videotrénink interakcíIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA5. 10. 2022
Management a leadershipMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA16. 11. 2022
Aplikační workshop zaměřený na nejzásadnější témata řešená ve školním prostředíMgr. Pavel Kotek, MBA
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA
6. 12. 2022
Závěrečná prá­ce – individuální podporaMgr. Pavel Kotek, MBA
Ing. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA
5. 1. 2023
Ob­ha­jo­ba závěrečné prá­ce studijní rada6. 4. 2023
Slavnostní předání diplomůstudijní rada12. 4. 2023

Lektoři

PhDr. Petra Bendová, Ph.D.

PhDr. Petra Bendová, Ph.D.

Problematice osob se specifickými potřebami se věnuji již od roku 2003. Ať je jedná o děti či dospělé, moji snahou je aplikovat podporující přístup s využitím v …

Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA – Vicepresident pro strategii a MBA

Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA – Vicepresident pro strategii a MBA

„Dobrý strategický plán je základem každé úspěšné firmy nebo projektu. Společně projdeme úskalí plánování, identifikujeme rizika i možné zkratky při praktickém …

| hj@spml.cz
doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.

doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.

Právu se věnuji přes 30 let a spolupracuji s mnoha místními i zahraničními institucemi. Na základě dlouholeté praxe Vás bezpečně Vás provedu nejčastějšími situa …

PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA

PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA

“ Přes dvacet let se věnuji umění komunikace v různých sociálních kontextech a sbírám zkušenosti z celého světa. Společně budeme hledat cestu, jak efektivně pod …

| jk@spml.cz
Bc. Martina Hyndráková, MBA

Bc. Martina Hyndráková, MBA

Mojí doménou jsou především marketing, design thinking, PR a online. Jsem inspirátor, zrcadlo, tlumočník, analytik, gramodeska i postrkující šťoura. Pomáhám lid …

| martina.hyndrakova@spml.cz
Mgr. Pavel Kotek, MBA – ředitel Společnosti pro management a leadership

Mgr. Pavel Kotek, MBA – ředitel Společnosti pro management a leadership

„Management může být vzrušujícím dobrodružstvím, nebo tragédií: rozdíl spočívá ve vášni a hlubokém porozumění ostatním lidem a umění dostat z nich to nejlepší v …

| pavel@spml.cz

MÁTE ZÁJEM O STUDIUM? PŘIHLAŠTE SE!