Virtuální MBA – Management neziskových organizací

05. 05. 2021 – 23.06.2022
Místo konání: Pardubice
Kurs je uzavřen certifikátem:
Mezinárodně platný titul MBA
Cena pro nové účastníky: 60.000 Kč
Rádi zodpovíme Vaše dotazy k nabízenému studiu. Napište nám na info@spml.cz.

STUDIUM MBA – NNO (Non profitable Non govermental organisations)

Master of Business Administration (zkratka MBA) je mezinárodně uznávaným profesním titulem. Jedná se o postgraduální vzdělání, které studentům přináší poznatky a nejnovější trendy ze světa moderního managementu a řízení. Velkou roli při rozšiřování a obohacování znalostí hraje nejenom povinný obsahový rámec, ale i lektorský tým, který znalosti a zkušenosti předává. Nezanedbatelný vliv má i sdílení dobré praxe mezi studenty samotnými (networking).

MBA NNO

Studijní obor je určen zejména pro pracovníky středního a vyššího managementu nevládních neziskových organizací, nebo pro aspiranty na tyto pozice. Výuka probíhá v češtině, kombinovanou formou – tedy účastí na předepsaných přednáškách (1x v měsíci) , dále absolvováním povinných konzultací a samostatné práci. Lektorský tým tvoří výhradně profesionálové s prokazatelnou praxí, nejméně 15 let v daném oboru. Titul u nás nelze pouze zakoupit, je nutné ho získat studiem.

PRŮBĚH STUDIA

Studijní setkání v Pardubicích se konají jednou měsíčně. Jsou vedena formou přednášek/workshopů/tréninků, rozvržených do 3 semestrů. Cílem je osvojení praktických dovedností, které bud student schopen okamžitě uplatnit v praxi, rozvoj pokročilého manažerského uvažování, schopnosti přispívat kreativními/novými způsoby k řešení stávajících situací v praxi studentů a podílet se na rozvoji zvolené oblasti na základě principů fronetického leadershipu.

POSTUPOVÉ PRÁCE A ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA MBA

Ověření dosažené úrovně vzdělání v jednotlivých předmětech probíhá formou zpracování písemné závěrečné práce (s důrazem na její praktické využití) v předepsaném rozsahu, a následné diskuse k závěrečné práci. Student v ní musí prokázat nejen znalosti v oboru, ale i schopnost uvažovat v souvislostech a připravenost obhájit výsledky své práce před odbornou zkušební komisí. Po úspěšné obhajobě bude studentovi udělen profesní titul Master of Business Administration (MBA).

PředmětLektor/kaTermín
Personální řízení v praxi NNOIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA5. 5. 2021
Management a leadershipMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA6. 5. 2021
SQSS v praxi vedoucích pracovníkůIng. Mgr. Hana Janiková, MBA7. 6. 2021
Osobní efektivita manažerůIng. Petr Janda, MBA7. 9. 2021
Právo občanské a pracovní v praxi NNOdoc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.7. 10. 2021
Ma­nage­ment soft skillsMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA9. 11. 2021
Mar­ke­ting, mé­dia a PR v NNOBc. Martina Hyndráková, MBA2. 12. 2021
Etika v praxi NNOPhDr. Jo­sef Ka­sal, Ph.D., MBA5. 1. 2022
Strategický management v NNOIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA31. 1. 2022
Efektivní zpracování a řízení "měkkých" projektů v NNOMgr. Jana Vožechová, MBA22. 2. 2022
Manažerský aplikační workshopIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA
Mgr. Pa­vel Ko­tek, MBA
10. 3. 2022
Závěrečná práce – individuální podpora při zpracování ZPIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA
Mgr. Pa­vel Ko­tek, MBA
28. 3. 2022
Obhajoba závěrečné prácestudijní rada23. 6. 2022

Lektoři

doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.

doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.

Právu se věnuji přes 30 let a spolupracuji s mnoha místními i zahraničními institucemi. Na základě dlouholeté praxe Vás bezpečně Vás provedu nejčastějšími situa …

JUDr. Miroslav Antl

JUDr. Miroslav Antl

„Během studijních setkání se na praktických příkladech dozvíte, jak se v roli OSVČ, jednatelů firem či manažerů vyvarovat kroků, které by Vás mohli (i nechtěně) …

| miroslav.antl@spml.cz
Ing. Petr Janda, MBA

Ing. Petr Janda, MBA

Petr patří mezi TOP 30 osobností českého IT. Je považován za průkopníka inovativních manažerských přístupů. Sám o sobě říká: „Vrcholovému managementu se věnuji …

| petr.janda@spml.cz
PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA

PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA

“ Přes dvacet let se věnuji umění komunikace v různých sociálních kontextech a sbírám zkušenosti z celého světa. Společně budeme hledat cestu, jak efektivně pod …

| josef.kasal@spml.cz
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA – Vicepresident pro strategii a MBA

Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA – Vicepresident pro strategii a MBA

„Dobrý strategický plán je základem každé úspěšné firmy nebo projektu. Společně projdeme úskalí plánování, identifikujeme rizika i možné zkratky při praktickém …

| hana.janikova@spml.cz
RNDr. Helena Křepelková, CSc.

RNDr. Helena Křepelková, CSc.

Kvalita je mojí celoživotní vášní a nesmířím se s nekvalitně odvedenou prací.Proto dlouhá léta působím jako expertka TUV SUD CZECH pro služby a logistiku a cert …

| helena.krepelkova@spml.cz
Ing. Pavel Sobotka, MBA

Ing. Pavel Sobotka, MBA

Financím se věnuji přes dvacet let. Zamyslíme se nad optimální strukturou aktiv a pasiv v podnikání a minimalizací finančních rizik.Podíváme se na vaše firmy oč …

| pavel.sobotka@spml.cz
Mgr. Pavel Kotek, MBA – CEO & Senior Consultant

Mgr. Pavel Kotek, MBA – CEO & Senior Consultant

„Management může být vzrušujícím dobrodružstvím, nebo tragédií: rozdíl spočívá ve vášni a hlubokém porozumění ostatním lidem a umění dostat z nich to nejlepší v …

| pavel.kotek@spml.cz

MÁTE ZÁJEM O STUDIUM? PŘIHLAŠTE SE!