Virtuální MBA – Management neziskových organizací

07. 10. 2021 – 06.09.2022
Místo konání: Virtuální prostor
Kurs je uzavřen certifikátem:
Mezinárodně platný titul MBA
Cena pro nové účastníky: 60.000 Kč
Rádi zodpovíme Vaše dotazy k nabízenému studiu. Napište nám na info@spml.cz.

STUDIUM MBA – NNO (Non profitable Non govermental organisations)

Master of Business Administration (zkratka MBA) je mezinárodně uznávaným profesním titulem. Jedná se o postgraduální vzdělání, které studentům přináší poznatky a nejnovější trendy ze světa moderního managementu a řízení. Velkou roli při rozšiřování a obohacování znalostí hraje nejenom povinný obsahový rámec, ale i lektorský tým, který znalosti a zkušenosti předává. Nezanedbatelný vliv má i sdílení dobré praxe mezi studenty samotnými (networking).

MBA NNO

Studijní obor je určen zejména pro pracovníky středního a vyššího managementu nevládních neziskových organizací, nebo pro aspiranty na tyto pozice. Výuka probíhá v češtině, kombinovanou formou – tedy účastí na předepsaných přednáškách (1x v měsíci) , dále absolvováním povinných konzultací a samostatné práci. Lektorský tým tvoří výhradně profesionálové s prokazatelnou praxí, nejméně 15 let v daném oboru. Titul u nás nelze pouze zakoupit, je nutné ho získat studiem.

PRŮBĚH STUDIA

Studijní setkání v Pardubicích se konají jednou měsíčně. Jsou vedena formou přednášek/workshopů/tréninků, rozvržených do 3 semestrů. Cílem je osvojení praktických dovedností, které bud student schopen okamžitě uplatnit v praxi, rozvoj pokročilého manažerského uvažování, schopnosti přispívat kreativními/novými způsoby k řešení stávajících situací v praxi studentů a podílet se na rozvoji zvolené oblasti na základě principů fronetického leadershipu.

POSTUPOVÉ PRÁCE A ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA MBA

Ověření dosažené úrovně vzdělání v jednotlivých předmětech probíhá formou zpracování písemné závěrečné práce (s důrazem na její praktické využití) v předepsaném rozsahu, a následné diskuse k závěrečné práci. Student v ní musí prokázat nejen znalosti v oboru, ale i schopnost uvažovat v souvislostech a připravenost obhájit výsledky své práce před odbornou zkušební komisí. Po úspěšné obhajobě bude studentovi udělen profesní titul Master of Business Administration (MBA).

PředmětLektor/kaTermín
Personální řízení v praxi NNOIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA7. 10. 2021
Management a leadershipMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA3. 11. 2021
Osobní efektivita manažerůIng. Petr Janda, MBA4. 11. 2021
SQSS v praxi vedoucích pracovníkůIng. Mgr. Hana Janiková, MBA9. 12. 2021
Právo občanské a pracovní v praxi NNOdoc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.12. 1. 2022
Ma­nage­ment soft skillsMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA15. 2. 2022
Etika v praxi NNOPhDr. Jo­sef Ka­sal, Ph.D., MBA15. 3. 2022
Strategický management v NNOIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA11. 4. 2022
Efektivní zpracování a řízení "měkkých" projektů v NNOMgr. Jana Vožechová, MBA27. 4. 2022
Mar­ke­ting, mé­dia a PR v NNOBc. Martina Hyndráková, MBA10. 5. 2022
Manažerský aplikační workshopIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA
Mgr. Pa­vel Ko­tek, MBA
2. 6. 2022
Závěrečná práce – individuální podpora při zpracování ZPIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA
Mgr. Pa­vel Ko­tek, MBA
20. 6. 2022
Obhajoba závěrečné prácestudijní rada6. 9. 2022

Lektoři

Ing. Petr Janda, MBA

Ing. Petr Janda, MBA

Petr patří mezi TOP 30 osobností českého IT. Je považován za průkopníka inovativních manažerských přístupů. Sám o sobě říká: „Vrcholovému managementu se věnuji …

| petr.janda@spml.cz
JUDr. Miroslav Antl

JUDr. Miroslav Antl

„Během studijních setkání se na praktických příkladech dozvíte, jak se v roli OSVČ, jednatelů firem či manažerů vyvarovat kroků, které by Vás mohli (i nechtěně) …

| miroslav.antl@spml.cz
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA – Vicepresident pro strategii a MBA

Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA – Vicepresident pro strategii a MBA

„Dobrý strategický plán je základem každé úspěšné firmy nebo projektu. Společně projdeme úskalí plánování, identifikujeme rizika i možné zkratky při praktickém …

| hana.janikova@spml.cz
Mgr. Pavel Kotek, MBA

Mgr. Pavel Kotek, MBA

Management může být vzrušujícím dobrodružstvím, nebo tragédií.  Rozdíl spočívá ve vášni, hlubokém porozumění ostatním lidem a umění dostat z nich to nejlepší v  …

| pavel@spml.cz
doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.

doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.

Právu se věnuji přes 30 let a spolupracuji s mnoha místními i zahraničními institucemi. Na základě dlouholeté praxe Vás bezpečně Vás provedu nejčastějšími situa …

PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA

PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA

“ Přes dvacet let se věnuji umění komunikace v různých sociálních kontextech a sbírám zkušenosti z celého světa. Společně budeme hledat cestu, jak efektivně pod …

| josef.kasal@spml.cz
Mgr. Pavel Kotek, MBA – ředitel Společnosti pro management a leadership

Mgr. Pavel Kotek, MBA – ředitel Společnosti pro management a leadership

„Management může být vzrušujícím dobrodružstvím, nebo tragédií: rozdíl spočívá ve vášni a hlubokém porozumění ostatním lidem a umění dostat z nich to nejlepší v …

| pavel@spml.cz

MÁTE ZÁJEM O STUDIUM? PŘIHLAŠTE SE!