Studium MBA Executive + MBE

06. 10. 2018 – 02.02.2020
Místo konání: Pardubice, konferenční prostory Tiburon
Kurs je uzavřen certifikátem: Mezinárodně platný profesní titul MBA
Cena pro nové účastníky: 139.000 Kč bez DPH

STUDIUM MBA – EXECUTIVE v kombinaci s programem MBE

Master of Business Administration (zkratka MBA) je mezinárodně uznávaným profesním titulem. Jedná se o postgraduální vzdělání, které studentům přináší poznatky a nejnovější trendy ze světa moderního managementu a řízení. Velkou roli při rozšiřování a obohacování znalostí hraje nejenom povinný obsahový rámec, ale i lektorský tým, který znalosti a zkušenosti předává. Nezanedbatelný vliv má i sdílení dobré praxe mezi studenty samotnými (networking).

MBA EXECUTIVE

Studijní obor je určen zejména pro pracovníky středního a vyššího managementu soukromých a státních společností nebo pro aspiranty na tyto pozice. Výuka probíhá v češtině, kombinovanou formou – tedy účastí na předepsaných přednáškách (1x v měsíci) , dále absolvováním povinných konzultací a samostatné práci. Lektorský tým tvoří výhradně profesionálové s prokazatelnou praxí, nejméně 15 let v daném oboru. Titul u nás nelze pouze zakoupit, je nutné ho získat studiem.

MBE – MASTER OF BUSINESS ETIQUETTE

Mistrovství v oblasti etikety, vč. tréninku „velkého stolování“ pod vedením Ladislava Špačka a udělení titulu MBE pro úspěšné absolventy tohoto modulu.

PRŮBĚH STUDIA

Studijní setkání v Pardubicích se konají jednou měsíčně. Jsou vedena formou přednášek/workshopů/tréninků, rozvržených do 3 semestrů. Cílem je osvojení praktických dovedností, které bud student schopen okamžitě uplatnit v praxi, rozvoj pokročilého manažerského uvažování, schopnosti přispívat kreativními/novými způsoby k řešení stávajících situací v praxi studentů.

POSTUPOVÉ PRÁCE A ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA MBA

Ověření dosažené úrovně vzdělání v jednotlivých předmětech probíhá formou zpracování písemné závěrečné práce (s důrazem na její praktické využití) v předepsaném rozsahu, a následné diskuse k závěrečné práci. Student v ní musí prokázat nejen znalosti v oboru, ale i schopnost uvažovat v souvislostech a připravenost obhájit výsledky své práce před odbornou zkušební komisí. Po úspěšné obhajobě bude studentovi udělen profesní titul Master of Business Administration (MBA).

 

PředmětLektorTermín
Ma­nage­ment a lea­der­shipMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA
Eko­no­mic­ké a fi­nanč­ní ří­ze­níRNDr. He­le­na Kře­pel­ko­vá, CSc. / Ing. Pavel Sobotka
Stra­te­gic­ké ří­ze­níIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA
Mar­ke­ting, mé­dia a PR Ing. Marie Petrovová
Bc. Martina Hyndráková, MBA
Ma­na­žer­ská eti­ka a fi­rem­ní kul­tu­raPhDr. Jo­sef Ka­sal, Ph. D., MBA
Prá­vo ob­chod­ní, občan­ské a pra­cov­níJUDr. Olga So­vo­vá, Ph. D.
Per­so­nál­ní ma­nage­mentIng. Kateřina Lžíčařová
Ma­nage­ment soft skillsMgr. Pa­vel Ko­tek, MBA/PhDr. Jo­sef Ka­sal, Ph. D., MBA
Me­to­dy pro­jek­to­vé­ho ří­ze­níIng. Richard Sekerák
Trestní odpovědnost firemJUDr. Miroslav Antl
Mediální komunikacePavel Novotný (VČ Divadlo Pardubice, TV, moderátor) - volitelný předmět
Di­plo­mo­vá prá­cePhDr. Jo­sef Ka­sal, Ph. D., MBA
Ob­ha­jo­ba di­plo­mo­vé prá­ceVšich­ni lek­to­ři

Lektoři

JUDr. Miroslav Antl – Senátor Parlamentu České republiky

JUDr. Miroslav Antl – Senátor Parlamentu České republiky

„Během studijních setkání se na praktických příkladech dozvíte, jak se v roli OSVČ, jednatelů firem či manažerů vyvarovat kroků, které by Vás mohli (i nechtěně) …

| miroslav.antl@spml.cz
PhDr. Ladislav Špaček

PhDr. Ladislav Špaček

 je český spisovatel, televizní novinář a moderátor, pedagog, popularizátor společenské etikety, bývalý tiskový mluvčí prezidenta Václava Havla. Pořádá přednášk …

| ladislav.spacek@spml.cz
Ing. Petr Janda, MBA

Ing. Petr Janda, MBA

Petr patří mezi TOP 30 osobností českého IT. Je považován za průkopníka inovativních manažerských přístupů. Sám o sobě říká: „Vrcholovému managementu se věnuji …

| petr.janda@spml.cz
PhDr. Josef Kasal, Ph. D. , MBA

PhDr. Josef Kasal, Ph. D. , MBA

“ Přes dvacet let se věnuji umění komunikace v různých sociálních kontextech a sbírám zkušenosti z celého světa. Společně budeme hledat cestu, jak efektivně pod …

| josef.kasal@spml.cz
Ing. Marie Petrovová

Ing. Marie Petrovová

“ Vztahům s veřejností (PR) se věnuji téměř dvacet let. Našimi společnými tématy budou efektivní komunikace s novináři, profesionální a autentické vystupování p …

| marie.petrovova@spml.cz
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA -Vicepresident pro strategii a MBA

Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA -Vicepresident pro strategii a MBA

„Dobrý strategický plán je základem každé úspěšné firmy nebo projektu. Společně projdeme úskalí plánování, identifikujeme rizika i možné zkratky při praktickém …

| hana.janikova@spml.cz
Doc. JUDr. Olga Sovová, Ph. D.

Doc. JUDr. Olga Sovová, Ph. D.

Právu se věnuji přes 30 let na místní i zahraniční úrovni. Jsem spoluzakladatelkou Centra zdravotnického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a spolupracu …

| olga.sovova@spml.cz
Ing. Oldřich Bubák, MBA – Vicepresident Global Sales

Ing. Oldřich Bubák, MBA – Vicepresident Global Sales

Oldřich je prvním Čechem, který došel pěšky na severní i jižní pól. Po absolvování Fakulty strojního inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze proš …

| oldrich.bubak@spml.cz
RNDr. Helena Křepelková, CSc.

RNDr. Helena Křepelková, CSc.

Kvalita je mojí celoživotní vášní a nesmířím se s nekvalitně odvedenou prací.Proto dlouhá léta působím jako expertka TUV SUD CZECH pro služby a logistiku a cert …

| helena.krepelkova@spml.cz
Ing. Kateřina Lžíčařová

Ing. Kateřina Lžíčařová

„HR se profesionálně věnuji přes 15 let. Nejvíce mě ovlivnila zkušenost v zahraničních korporacích, kde jsem měla možnost vést HR pro CEE region. Vyzkoušela jse …

| katerina.lzicarova@spml.cz
Ing. Pavel Sobotka, MBA

Ing. Pavel Sobotka, MBA

Financím se věnuji přes dvacet let. Zamyslíme se nad optimální strukturou aktiv a pasiv v podnikání a minimalizací finančních rizik.Podíváme se na vaše firmy oč …

| pavel.sobotka@spml.cz
Mgr. Pavel Kotek, MBA – CEO & Senior Consultant

Mgr. Pavel Kotek, MBA – CEO & Senior Consultant

„Management může být vzrušujícím dobrodružstvím, nebo tragédií: rozdíl spočívá ve vášni a hlubokém porozumění ostatním lidem a umění dostat z nich to nejlepší v …

| pavel.kotek@spml.cz

MÁTE ZÁJEM O STUDIUM? ZAVOLÁME VÁM!