MBA Executive

25. 09. 2021 – 26.03.2023
Místo konání: Pardubice
Kurs je uzavřen certifikátem:
Mezinárodně uznávaný titul MBA.
Cena pro nové účastníky: 129.000 Kč bez DPH
Rádi zodpovíme Vaše dotazy k nabízenému studiu. Napište nám na info@spml.cz.

STUDIUM MBA – zaměřeno na Vaší praxi

Master of Business Administration (zkratka MBA) je mezinárodně uznávaným profesním titulem. Jsme dlouhodobě jediným poskytovatelem MBA programů v ČR, které probíhají pod záštitou Britské obchodní komory. Jedná se o postgraduální vzdělání, které studentům umožňuje ladění vlastního manažerského stylu za podpory špičkových odborníků. Současně si studenti osvojují nové dovednosti na základě nejnovějších trendů ze světa moderního managementu a řízení. Velkou roli při rozšiřování a obohacování znalostí hraje nejenom povinný obsahový rámec, ale i lektorský tým, který znalosti a zkušenosti předává. Nezanedbatelný vliv má i sdílení dobré praxe mezi studenty samotnými (networking).

Co získáte studiem MBA u nás? Zkušenosti a znalosti, schopnost podívat se na Vaší firmu z různých pohledů, kontakty a sebejistotu.  V rámci formálního zakončení Vám bude udělen profesní titul MBA (Master of Business Administration)

Kdo se může stát naším studentem

Uvědomujete si, že manažeři pracují s lidmi. Vnímáte, že management není výhradně technickou disciplínou.  Chcete se více dozvědět nejen o manažerských postupech, ale také o tom, jak tyto postupy citlivě ve Vaší praxi využívat s ohledem na Váš tým a zvolenou strategii.

Vážíte si poctivého vzdělání.  Chcete smysluplně pracovat na ladění Vašeho manažerského stylu za podpory špičkových odborníků s prokazatelnými výsledky ve svých oborech.  Baví Vás sdílet znalosti a zkušenosti s ostatními. Vnímáte přínos osobních setkání s jinými manažery a jste ochotni dívat se na Vaší praxi i z jiných úhlů pohledu. Proto Vás oproti čtení skript láká sdílení dobré praxe, diskuse s kolegy i lektory a ladění Vašeho osobního manažerského stylu.

Výuka probíhá v češtině, kombinovanou formou – tedy účastí na workshopech(1x v měsíci), dále absolvováním konzultací a samostatné práci. Lektorský tým tvoří výhradně profesionálové s prokazatelnou praxí, nejméně 15 let v daném oboru. Titul u nás nelze zakoupit, je nutné ho získat studiem.

PRŮBĚH STUDIA

Studijní setkání v Pardubicích se konají jednou měsíčně. Jsou vedena formou přednášek/workshopů/tréninků, rozvržených do 16-ti měsíců. Cílem je osvojení praktických dovedností, které bud student schopen okamžitě uplatnit v praxi, rozvoj pokročilého manažerského uvažování, schopnosti přispívat kreativními/novými způsoby k řešení stávajících situací v praxi studentů a podílet se na rozvoji zvolené oblasti na základě tvůrčích a etických principů. 

POSTUPOVÉ PRÁCE A ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA MBA

Jsme praktici. Z každého modulu student zpracuje zápočtovou práci zaměřenou na svoji konkrétní praxi. Lektor následně poskytne zpětnou vazbu s důrazem na dobré myšlenky, postřehy a také možná rizika. Na konci studia student zpracuje závěrečnou práci (téma si volí sám, schvaluje studijní rada). Student v ní musí prokázat nejen znalosti v oboru, ale i schopnost uvažovat v souvislostech a připravenost obhájit výsledky své práce před odbornou zkušební komisí.

Po úspěšné obhajobě bude studentovi udělen profesní titul Master of Business Administration (MBA).

PředmětLektorTermín
Zahájení studiastudijní rada25. 9. 2021
Osobní efektivitaIng. Petr Janda, MBA25.–26. 9. 2021
Moderní trendy v personálním řízeníIng. Gabriela Kahounová23.–24. 10. 2021
Mediální tréninkIng. Marie Petrovová20.–21. 11. 2021
Management soft skillsMgr. Pavel Kotek, MBA
PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA
11.–12. 12. 2021
Stra­te­gic­ké ří­ze­níIng. Mgr. Hana Ja­ni­ko­vá, MBA12.–13. 2. 2022
Trestní odpovědnost právnických osobJUDr. Miroslav Antl9. 4. 2022
Právo obchodní a pracovnídoc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.10. 4. 2022
Finanční řízení pro manažeryIng. Jaromír Lohniský14.–15. 5. 2022
Moderní marketing a PRBc. Martina Hyndráková, MBA4.–5. 6. 2022
Management a leadership IMgr. Pavel Kotek, MBA17.–18. 9. 2022
Management a leadership IIMgr. Pavel Kotek, MBA22.–23. 10. 2022
Ochrana firemního know-howIng. Božetěch Brablc12. 11. 2022
Vliv mezinárodních vztahůPaedDr. Hynek Kmoníček13. 11. 2022
Umění kritického myšleníIng. Senta Čermáková10. 12. 2022
Konzultace závěrečné prácestudijní rada11. 12. 2022
Obhajoba závěrečné prácestudijní rada25. 3. 2023
Slavnostní ukončení studiastudijní rada26. 3. 2023

Lektoři

No items found

MÁTE ZÁJEM O STUDIUM? PŘIHLAŠTE SE!