Krizové řízení – MBA program

22. 09. 2022 – 13.10.2023
Místo konání:
Kurs je uzavřen certifikátem:
Mezinárodně uznávaný titul MBA
Cena pro nové účastníky: 120000 Kč
Cena pro absolventy MBA v SPML: 79000 Kč
Rádi zodpovíme Vaše dotazy k nabízenému studiu. Napište nám na info@spml.cz.

Motto

S KAŽDÝM PROBLÉMEM OBVYKLE PŘICHÁZÍ TLAK.
Chceme se rozhodnout co nejlépe. Eticky. Zodpovědně. A rychle.
Ve hře mohou být životy, finanční hodnoty, existenční jistoty.
Potřebujeme získat nadhled. Zapojit selský rozum. Opřít se o připravené procesy a jen je modifikovat, pokud je třeba.

Popis studia

Studium je určeno manažerům, kteří chtějí strategicky a efektivně řešit krizové situace, vzniklé více či méně nepředvídatelnou příčinou, a které mohou znamenat  přímé ohrožení jejich každodenního života – ať už pracovního, či soukromého. Studium je maximálně zaměřené na praktické zúročení získaných poznatků

Jednotlivé studijní moduly umožní teoreticky i prakticky nahlédnout do každodenní práce profesionálních krizových a bezpečnostních manažerů, záchranářů a krizových interventů, a konfrontovat vlastní názory a praxi s jimi doporučovanými postupy.  

Naprostou samozřejmostí je seznámení se systémy preventivních mechanismů a postupů, které jsou základem každého krizového plánu. 

V průběhu studia primárně usilujeme o získání metakompetencí v oblasti strategického krizového řízení.

Ve studijní skupině je maximálně 12 účastníků.

Závěrečná práce

Jako závěrečnou práci si ve spolupráci s těmi nejlepšími v oboru navrhnete funkční strukturu krizového plánu vlastní organizace.  

Rozsah studia 

Doba trvání: 1 rok
Počet povinných modulů: 10
Počet povinných aplikačních workshopů: 1
Postupové práce: nevyžaduje se
Rozsah závěrečné práce: min 50 stran

Co o studijním programu říkají jeho autoři

„Samostatný modul Krizového managementu zahrnuje všechny potřebné znalosti a dovednosti, nezbytně nutné pro řízení organizace v současné době. Na většinu současných mimořádných situací nás nemohla připravit žádná škola. Nemůžeme se jim vyhnout, ani jejich řešení delegovat. Připravené MBA studium dá manažerům dostatečnou oporu při rozhodování, řízení i procesní přípravě.“ Mgr. Martin Klimakovský, odbor bezpečnosti Magistrátu hl.m. Prahy

„Stejně jako u ostatních studijních MBA programů, i v oblasti Krizového managementu jsme se rozhodli nabídnout maximálně praktické, téměř tréninkové pojetí tématu. Špičkový manažer se musí umět rychle perfektně zorientovat v nestandardní situaci, vyhodnotit priority a začít okamžitě jednat. Podařilo se nám získat nejlepší lektory a sestavit s nimi atraktivní a funkční studijní model.“ Mgr. Pavel Kotek, MBA, ředitel Společnosti pro management a leadership

 

Program Studia MBA Krizové řízení, běh 1A

Vzdělávací modulLektor/kaTermín
Úvod do krizového řízení
Co je a co není krize. Podstatné a nepodstatné detaily. Rozdíl v krizovém řízení v různých typech organizací. Struktura studia, seznámení s průběhem. Zadání závěrečné práce.
Mgr. Martin Klimakovský22. 9. 2022
Leadership a followership v krizovém řízení
Mimořádné události nemají nikdy stejný průběh. Proč jsou metakompetence tak důležité a jak si je osvojit. Rozhodování v krizi. Egomanagement v krizi.
Mgr. Pavel Kotek, MBA22.–23. 9. 2022
Krizová intervence
Význam krizové intervence při řešení mimořádných situací ; jak ji využít v pracovním i soukromém životě. Hranice amatérského a profesionálního zásahu. Dospělí versus děti.
Praktický trénink.
Mgr. Lucie Hermánková 23.–24. 11. 2022
Řešení krizových situací
Příklady z praxe v České republice i v zahraničí. Úspěšné a neúspěšné strategie. Proč stejné postupy a taktiky někdy dávají a někdy nedávají smysl. Jak provést nácvik krize v organizaci tak, aby přinesl efekt. Využití moderních technologií.
Jak a proč spolupracovat se složkami IZS. Smysluplná spolupráce soukromého sektoru, veřejné správy, nezisku a dalších subjektů.
Ing. Richard Smejkal, Ph.D.
Mgr. Martin Klimakovský
9.–10. 1. 2023
Funkční krizový plán
Vše, co o krizovém plánu potřebujete vědět. Jak ho sestavit optimálně. Exekutiva, evaluace, logistika, úzká místa, legislativa. Za co můžete a nemůžete jít sedět. Návod pro přípravu závěrečné práce.
Mgr. Martin Klimakovský10. 1. 2023
Terorismus a válečné konfikty.
Soft targets: možné dopady útoku na firmu nebo organizaci. Chování v doposud nepředstavitelných situacích. Prevence, zapojení zaměstnanců, nácviky situací. Situace kolem válečného konfliktu na Ukrajině, její možné dopady na Česko.
arm. gen. Ing. Jiří Šedivý22. 3. 2023
Business Continuity plan
Jak už před krizí pracovat tak, abychom, v případě že ke krizi dojde, maximálně zkrátili dobu obnovení provozu a proces zjednodušili.
Ing. Miroslav Focht, MBA23. 3. 2023
Risk management
Nejčastější manažerské chyby při rozhodování. Jak se jim vyhnout nebo se co nejefektivněji postavit jejich důsledkům.
Ing. Marian Kováč, MS1. 6. 2023
Digital body language
Praktický trénink. Mistrovství komunikace v digitálním prostředí.
Mgr. Pavel Kotek, MBA1. 6. 2023
Komunikace v krizi
Komunikace dovnitř organizace a směrem ven – pravidla, možnosti, styl.
Vysílač, přijímač a zkreslení. Kdy a jak využívat sociální sítě, komunikační technologie a kdy se jim naopak vyhnout. Význam osobních kontaktů a způsob jejich využití.
Ing. Marie Petrovová2. 6. 2023
Aplikační workshop
Společenské konflikty jako příčina krizových situací. Inkluze, diverzita, etika, pozitivní diskriminace, hoax, trolling, digitální komunikační hrozby (pomluvy, úmyslné poškozování), digitální hrozby. Možnosti a způsoby řešení situací, zkušenosti z praxe.
Mgr. Pavel Kotek, MBA,
Bc. Martina Hyndráková, MBA
Mgr. Geti Mubeenová
bude upřesněno
Obhajoba závěrečné prácestudijní rada6. 10. 2023
Slavnostní ukončení studiastudijní rada13. 10. 2023

Lektoři

amr. gen. Ing. Jiří Šedivý

amr. gen. Ing. Jiří Šedivý

Od roku 1998 byl náčelníkem Generálního štábu AČR. Kromě personální práce bylo jeho hlavní náplní provést v  armádě takové změny, aby se stala armádou splňující …

Ing. Richard Smejkal, Ph.D.

Ing. Richard Smejkal, Ph.D.

Richard Smejkal je 13 let dobrovolníkem Českého červeného kříže, od roku 2014 velitelem Ústředního krizového týmu ČČK. Je zakladatelem a ředitelem jazykové škol …

Mgr. Lucie Hermánková

Mgr. Lucie Hermánková

Lucie působí v sociálních službách od roku 1990, od roku 1992 na českých linkách důvěry. 4 roky vedla Pražskou linku důvěry, od roku 2011 spolupracuje jako expe …

Mgr. Geti Mubeenová

Mgr. Geti Mubeenová

Geti pracuje pro Organizaci pro pomoc uprchlíkům, která pomáhá integrovat cizince v ČR. Práce OOP je v současné době vnímána velmi rozporuplně. Je terčem nenávi …

Mgr. Martin Klimakovský

Mgr. Martin Klimakovský

Řešení a řízení mimořádných událostí je pevnou součástí Martinova profesionálního života už přes 30 let. Řada z těchto situací nepříznivě ovlivnila životy tisíc …

Ing. Miroslav Focht, MBA

Ing. Miroslav Focht, MBA

Retired President EMEA IMI plc, executive coach. Při práci pro firmy v USA, Anglii a dalších zemích jsem se naučil pokoře vůči lidem, kteří se neobjevují ve svě …

| miroslav.focht@spml.cz
Ing. Marian Kováč, MS

Ing. Marian Kováč, MS

Pro klienty jsem kupoval a prodával firmy, pro banky vymáhal dluhy, pro Slovenskou centrální banku dělal po revoluci první rating a emisi dluhopisů. Jsem bankéř …

| marian.kovac@spml.cz
Ing. Marie Petrovová

Ing. Marie Petrovová

“ Vztahům s veřejností (PR) se věnuji téměř dvacet let. Našimi společnými tématy budou efektivní komunikace s novináři, profesionální a autentické vystupování p …

| marie.petrovova@spml.cz

MÁTE ZÁJEM O STUDIUM? PŘIHLAŠTE SE!