Studium DBA – ročník 2019/2020

01. 10. 2019 – 13.01.2020
Místo konání: Pardubice, konferenční prostory Tiburón
Kurs je uzavřen certifikátem: Mezinárodně platný profesní titul DBA
Cena pro nové účastníky: 109.000 Kč
Cena pro absolventy MBA v SPML: 89.000 Kč

Studium DBA

Doctor of Business Administration (zkratka DBA) je mezinárodně uznávaným profesním titulem a zároveň nejvyšším stupněm manažerského vzdělání.
Jedná se o postgraduální vzdělání, které studentům přináší poznatky a nejnovější trendy ze světa moderního managementu a řízení. Velkou roli při rozšiřování a obohacování znalostí hraje nejenom povinný obsahový rámec, ale i lektorský tým, který znalosti a zkušenosti předává. Nezanedbatelný vliv má i sdílení dobré praxe mezi studenty samotnými (networking).

DBA – Phronetic Leadership

SPML nabízí zcela nový studijní obor – Phronetic Leadership. Program studia vznikl na základě dlouhodobých konzultací s kanadskou McMaster University a trvá 1,5 roku. Výuka probíhá v češtině, kombinovanou formou – tedy účastí na předepsaných přednáškách (1x v měsíci) , dále absolvováním povinných konzultací a samostatné práci. Lektorský tým tvoří výhradně profesionálové s prokazatelnou praxí, nejméně 15 let v daném oboru. Titul u nás nelze pouze zakoupit, je nutné ho získat studiem.

Průběh studia

Studijní setkání v Pardubicích se konají jednou měsíčně. Jsou vedena formou přednášek/workshopů/tréninků, rozvržených do 3 semestrů. Cílem je osvojení praktických dovedností, které bud student schopen okamžitě uplatnit v praxi, rozvoj pokročilého manažerského uvažování, schopnosti přispívat kreativními/novými způsoby k řešení stávajících situací v praxi studentů a podílet se na rozvoji zvolené oblasti na základě principů fronetického leadershipu.

Postupové práce a závěrečná zkouška

Ověření dosažené úrovně vzdělání v jednotlivých předmětech probíhá formou zpracování písemné disertační práce (s důrazem na její praktické využití) v předepsaném rozsahu, a následné diskuse k disertační práci. Student v ní musí prokázat nejen znalosti v oboru, ale i schopnost uvažovat v souvislostech a připravenost obhájit výsledky své práce před odbornou zkušební komisí. Po úspěšné obhajobě bude studentovi udělen profesní titul Doctor of Business Administration (DBA).

Publikování disertační práce

Disertační práce bude publikována ve vydavatelství SPML, vč. příslušného ISBN.

 

Program Studia DBA 2018/19

PředmětLektorTermín
METODOLOGIEPhDr. PhDr. Josef Kasal, Ph. D., MBA / Mgr. Lucie Špráchalová16. 5. 2018
FRONETICKÝ LEADERSHIPOldřich Bubák jr.15. 6. 2018
TRÉNINK MEDIÁLNÍ KOMUNIKACEIng. Marie Petrovová17. 9. 2018
TRÉNINK - MLUVENÝ PROJEV A RÉTORIKAJan Čenský12. 11. 2018
MEZINÁRODNÍ VZTAHY A JEJICH VLIV NA ŘÍZENÍ ORGANIZACÍ V ?R A EUPhDr. Hynek KmoníčekZáří 2018 (bude upřesněno dle termínu návštěvy pana Kmoníčka v ČR)
3 x  KONZULTACE ROZPRACOVANÉ DISERTAČNÍ PRÁCE / ROZPRAVA SE ČLENEM STUDIJNÍ RADYDle předmětu prácedle dohody mezi studentem a konzultantem
FINANČNÍ MANAGEMENTIng. Pavel Sobotka, MBA16. 5. 2019
MANAŽERSKÁ LOGIKAPhDr. Miroslav Joukl, Ph. D.14. 6. 2019
OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCEStudijní rada10. 12. 2019

*Společnost pro management a leadership si vyhrazuje právo na změnu lektorů.

Lektoři

PaedDr. Hynek Kmoníček

PaedDr. Hynek Kmoníček

v roli diplomata a velvyslance se účastním zásadních jednání týkajících se nejen České republiky. Naučím Vás porozumět zprávám v médiích a odlišit pravdu od spe …

| hynek.kmonicek@spml.cz
PhDr. Josef Kasal, Ph. D. , MBA

PhDr. Josef Kasal, Ph. D. , MBA

“ Přes dvacet let se věnuji umění komunikace v různých sociálních kontextech a sbírám zkušenosti z celého světa. Společně budeme hledat cestu, jak efektivně pod …

| josef.kasal@spml.cz
Ing. Marie Petrovová

Ing. Marie Petrovová

“ Vztahům s veřejností (PR) se věnuji téměř dvacet let. Našimi společnými tématy budou efektivní komunikace s novináři, profesionální a autentické vystupování p …

| marie.petrovova@spml.cz
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA -Vicepresident pro strategii a MBA

Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA -Vicepresident pro strategii a MBA

„Dobrý strategický plán je základem každé úspěšné firmy nebo projektu. Společně projdeme úskalí plánování, identifikujeme rizika i možné zkratky při praktickém …

| hana.janikova@spml.cz
Mgr. Lucie Špráchalová

Mgr. Lucie Špráchalová

Moderní management se neobejde bez kvalitního výzkumu a analýzy. Těmito tématy Vás provedu tak, že jim budete nejenom rozumět, ale začnou vás i bavit.

| lucie.sprachalova@spml.cz
Ing. Oldřich Bubák, MBA – Vicepresident Global Sales

Ing. Oldřich Bubák, MBA – Vicepresident Global Sales

Oldřich je prvním Čechem, který došel pěšky na severní i jižní pól. Po absolvování Fakulty strojního inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze proš …

| oldrich.bubak@spml.cz
Ing. Pavel Sobotka, MBA

Ing. Pavel Sobotka, MBA

Financím se věnuji přes dvacet let. Zamyslíme se nad optimální strukturou aktiv a pasiv v podnikání a minimalizací finančních rizik.Podíváme se na vaše firmy oč …

| pavel.sobotka@spml.cz
Mgr. Pavel Kotek, MBA – CEO & Senior Consultant

Mgr. Pavel Kotek, MBA – CEO & Senior Consultant

„Management může být vzrušujícím dobrodružstvím, nebo tragédií: rozdíl spočívá ve vášni a hlubokém porozumění ostatním lidem a umění dostat z nich to nejlepší v …

| pavel.kotek@spml.cz

MÁTE ZÁJEM O STUDIUM? ZAVOLÁME VÁM!