Studium DBA – ročník 2019/2021

21. 06. 2019 – 09.04.2021
Místo konání: Praha, Šafaříkova 201 (sídlo firmy Veracomp s.r.o. )
Kurs je uzavřen certifikátem: Mezinárodní profesní titul DBA
Cena pro nové účastníky: 129.000,- Kč bez DPH
Cena pro absolventy MBA v SPML: 99.000 Kč bez DPH

Studium DBA

Doctor of Business Administration (zkratka DBA) je mezinárodně uznávaným profesním titulem a zároveň nejvyšším stupněm manažerského vzdělání.
Jedná se o postgraduální vzdělání, které studentům přináší poznatky a nejnovější trendy ze světa moderního managementu a řízení. Velkou roli při rozšiřování a obohacování znalostí hraje nejenom povinný obsahový rámec, ale i lektorský tým, který znalosti a zkušenosti předává. Nezanedbatelný vliv má i sdílení dobré praxe mezi studenty samotnými (networking).

DBA – Strategický leadership

Nabízíme unikátní a prakticky pojaté studium, které probíhá jako jedninné v ČR pod záštitou Britské obchodní komory.  Program studia vznikal na základě dlouhodobých konzultací s kanadskou McMaster University a předními evropskými odborníky v oblasti řízení organizací.  Výuka probíhá v češtině, kombinovanou formou – tedy účastí na předepsaných přednáškách, dále absolvováním povinných stáží a samostatné práci. Lektorský tým tvoří výhradně profesionálové s prokazatelnou praxí, nejméně 15 let v daném oboru. Titul u nás nelze pouze zakoupit, je nutné ho získat studiem.

Cíl studia

Studijní setkání jsou  vedena formou přednášek/workshopů/tréninků, rozvržených do téměř dvou let, aby měli studenti prostor pro aplikaci získaných znalostí do vlastní praxe. Cílem je osvojení praktických dovedností, které bud student schopen okamžitě uplatnit v praxi, rozvoj pokročilého manažerského uvažování, schopnosti přispívat kreativními/novými způsoby k řešení stávajících situací v praxi studentů a podílet se na rozvoji zvolené oblasti na základě etických principů. 

Postupové práce a závěrečná zkouška

Ověření dosažené úrovně vzdělání  probíhá formou zpracování písemné disertační práce (s důrazem na její praktické využití) v předepsaném rozsahu, a následné diskuse (obhajoby). Student v ní musí prokázat nejen znalosti v oboru, ale i schopnost uvažovat v souvislostech a připravenost obhájit výsledky své práce před odbornou zkušební komisí. Po úspěšné obhajobě bude studentovi udělen profesní titul Doctor of Business Administration (DBA).

Publikování disertační práce

Disertační práce bude publikována ve vydavatelství SPML, vč. příslušného ISBN ( v případě souhlasu studenta). 

 

Program Studia DBA 2019/2021

PředmětLektorTermín
ZAHÁJENÍ STUDIAstudijní rada21. 6. 2019
SYSTEMICKÝ MANAGEMENTDIDIER SCHAPIRO21. 6 - 22. 6. 2019
TRÉNINK MEDIÁLNÍ KOMUNIKACEIng. Marie Petrovová13-14. 9. 2019
MANAŽERSKÁ LOGIKAMIROSLAV JOUKL30. 11. 2019
VLIV TECHNOLOGIÍ NA STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ORGANIZACÍPETR ŠRÁMEK29. 11. 2019
STRATEGICKÉ HRMICHAELA CHALOUPKOVÁ12-13. 6. 2020
VÝZKUM V MANAGEMENTUJOSEF SMOLÍK20. 3. 2020
DEKÓDOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ BEHAVIORÁLNÍCH PREFERENCÍ V MANAGEMENTUDIDIER SCHAPIRO21. 3. 2020
KONZULTACE K DBA PRÁCIvybraní lektoři27. 11. 2020
STRATEGICKÝ LEADERSHIP V PRAXIKeneth Ditlev - překlad do ČJ10. 10. 2020
MULTIKULTURALITA V MANAGEMENTUAGATA PEDERSEN - překlad do ČJ10. 10. 2020
OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCEStudijní rada12. 3. 2021
PŘEDÁNÍ DIPLOMŮStudijní rada9. 4. 2021

*Společnost pro management a leadership si vyhrazuje právo na změnu lektorů.

Lektoři

Ing. Petr Šrámek, MBA

Ing. Petr Šrámek, MBA

| petr.sramek@spml.cz
Ing. Didier Schapiro, MBA

Ing. Didier Schapiro, MBA

| didier.schapiro@spml.cz
Ing. Marie Petrovová

Ing. Marie Petrovová

“ Vztahům s veřejností (PR) se věnuji téměř dvacet let. Našimi společnými tématy budou efektivní komunikace s novináři, profesionální a autentické vystupování p …

| marie.petrovova@spml.cz
Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA -Vicepresident pro strategii a MBA

Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA -Vicepresident pro strategii a MBA

„Dobrý strategický plán je základem každé úspěšné firmy nebo projektu. Společně projdeme úskalí plánování, identifikujeme rizika i možné zkratky při praktickém …

| hana.janikova@spml.cz

MÁTE ZÁJEM O STUDIUM? PŘIHLAŠTE SE!