Studium DBA – ročník 2020-2022

11. 06. 2020 – 24.06.2022
Místo konání: Praha nebo Pardubice, TBA
Kurs je uzavřen certifikátem:
Mezinárodní profesní titul DBA
Cena pro nové účastníky: 129.000,- Kč bez DPH
Cena pro absolventy MBA v SPML: 99.000 Kč bez DPH
Rádi zodpovíme Vaše dotazy k nabízenému studiu. Napište nám na info@spml.cz.

Získejte mezinárodní profesní titul DBA pod záštitou Britské obchodní komory

Studium DBA

Doctor of Business Administration (zkratka DBA) je mezinárodně uznávaným profesním titulem a zároveň nejvyšším stupněm manažerského vzdělání.
Jedná se o postgraduální vzdělání, které studentům přináší poznatky a nejnovější trendy ze světa moderního managementu a řízení. Velkou roli při rozšiřování a obohacování znalostí hraje nejenom povinný obsahový rámec, ale i lektorský tým, který znalosti a zkušenosti předává. Nezanedbatelný vliv má i sdílení dobré praxe mezi studenty samotnými (networking).

DBA – Strategický leadership

Nabízíme unikátní a prakticky pojaté studium, které probíhá jako jedninné v ČR pod záštitou Britské obchodní komory.  Program studia vznikal na základě dlouhodobých konzultací s kanadskou McMaster University a předními evropskými odborníky v oblasti řízení organizací.  Výuka probíhá v češtině, kombinovanou formou – tedy účastí na předepsaných přednáškách, dále absolvováním povinných stáží a samostatné práci. Lektorský tým tvoří výhradně profesionálové s prokazatelnou praxí, nejméně 15 let v daném oboru. Titul u nás nelze pouze zakoupit, je nutné ho získat studiem. lektorů.

Cíl studia

Studijní setkání jsou  vedena formou přednášek/workshopů/tréninků, rozvržených do téměř dvou let, aby měli studenti prostor pro aplikaci získaných znalostí do vlastní praxe. Cílem je osvojení praktických dovedností, které bud student schopen okamžitě uplatnit v praxi, rozvoj pokročilého manažerského uvažování, schopnosti přispívat kreativními/novými způsoby k řešení stávajících situací v praxi studentů a podílet se na rozvoji zvolené oblasti na základě etických principů. 

Postupové práce a závěrečná zkouška

Ověření dosažené úrovně vzdělání  probíhá formou zpracování písemné disertační práce (s důrazem na její praktické využití) v předepsaném rozsahu, a následné diskuse (obhajoby). Student v ní musí prokázat nejen znalosti v oboru, ale i schopnost uvažovat v souvislostech a připravenost obhájit výsledky své práce před odbornou zkušební komisí. Po úspěšné obhajobě bude studentovi udělen profesní titul Doctor of Business Administration (DBA).

Publikování disertační práce

Disertační práce bude publikována ve vydavatelství SPML, vč. příslušného ISBN ( v případě souhlasu studenta). 

Program Studia DBA 2020-2022

PředmětLektorTermín
ZAHÁJENÍ STUDIAstudijní rada17. 9. 2020
KREATIVNÍ MANAGEMENTMartina Hyndráková17. 9. 2020
MANAŽERSKÁ LOGIKAMiroslav Joukl18. 9. 2020
Self DesignRadkin Honzák
Pavel Kotek
10- 11. 12. 2020
UMĚLÁ INTELIGENCE V MANAŽERSKÉ PRAXIPetr Šrámek11. 3. 2021
KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST FIRMYBožetěch Brablc12. 3. 2021
KRITICKÉ MYŠLENÍ A FUTUROLOGIESenta Čermáková24. 6. 2021
MANAŽERSKÁ FILOZOFIE A FENOMENOLOGIEMiroslav Joukl
Josef Kasal
4. 9. 2021
LEAND AND RESOURCE MANAGEMENTJiří Papapkiriakos10. 9. 2021
METODOLOGIE PUBLIKOVÁNÍLucie Špráchalová8. 10. 2021
APLIKAČNÍ WORKSHOP- PUBLIKOVÁNÍLucie Špráchalová6. 1. 2022
APLIKAČNÍ WORKSHOP- DISERTAČNÍ PRÁCEStudijní rada7. 2. 2022
OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCEStudijní rada17. 6. 2022
SLAVNOSTNÍ UKOČENÍ STUDIAStudijní rada24. 6. 2022

*Společnost pro management a leadership si vyhrazuje právo na změnu lektorů.

Lektoři

Ing. Miroslav Focht, MBA

Ing. Miroslav Focht, MBA

Retired President EMEA IMI plc, executive coach. Při práci pro firmy v USA, Anglii a dalších zemích jsem se naučil pokoře vůči lidem, kteří se neobjevují ve svě …

| miroslav.focht@spml.cz
PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.

PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.

Co doopravdy znamená logicky myslet a jak aplikovat logiku  na Vaše konkrétní manažerská rozhodnutí.  Umíte se rozhodovat správně?

| miroslav.joukl@spml.cz
Mgr. Pavel Kotek, MBA

Mgr. Pavel Kotek, MBA

Management může být vzrušujícím dobrodružstvím, nebo tragédií.  Rozdíl spočívá ve vášni, hlubokém porozumění ostatním lidem a umění dostat z nich to nejlepší v  …

| pavel@spml.cz
Mgr. Lucie Špráchalová, PhD.

Mgr. Lucie Špráchalová, PhD.

Moderní management se neobejde bez kvalitního výzkumu a analýzy. Těmito tématy Vás provedu tak, že jim budete nejenom rozumět, ale začnou vás i bavit.

| lucie.sprachalova@spml.cz

MÁTE ZÁJEM O STUDIUM? PŘIHLAŠTE SE!