Kurzy

MBA – Management ve veřejné správě

04. 09. 2018 – 21.06.2019

Obor MBA – PA je určen vedoucím pracovníkům ve veřejné správě. 12 mě­sí­ců kombinovaného studia doplňují nepovinné tématické jednodenní bloky a dvouměsíční příprava na ob­ha­jo­bu di­plo­mo­vé prá­ce.

= Podrobné informace   h Přihláška

MBA – Management neziskových organizací

19. 11. 2018 – 12.12.2019

Obor MBA – NNO je určen vedoucím pracovníkům v neziskovém sektoru. 12 mě­sí­ců kombinovaného studia doplňují nepovinné tématické jednodenní bloky a dvouměsíční příprava na ob­ha­jo­bu di­plo­mo­vé prá­ce.

= Podrobné informace   h Přihláška

MBA – Management ve školství

30. 04. 2019 – 30.04.2020

Obor MBA – EIM je určen vedoucím pracovníkům ve školách a vzdělávacích organizacích. 12 měsíců kombinovaného studia doplňují volitelné tématické jednodenní bloky a dvouměsíční příprava na obhajobu diplomové práce.

= Podrobné informace   h Přihláška

Studium DBA – ročník 2019/2021

21. 06. 2019 – 09.04.2021

Doctor of Business Administration (zkratka DBA) je považováno za nejvyšší stupeň manažerského vzdělání. Program studia vznikl na základě konzultací s kanadskou McMaster University a mnoha evropskými odborníky. Studium probíhá kombinovanou formou – tedy účastí na předepsaných přednáškách + samostatná práce, stáže apod.

= Podrobné informace   h Přihláška

MBA + MBE

20. 09. 2019 – 18.06.2021

Manažerem a lídrem se staneme až ve chvíli, kdy nás tak začnou vnímat podřízení a kolegové. Formální moc nám zajišťuje právo rozhodovat. Pouze neformální autorita kombinovaná s dovednostmi a znalostmi využívanými etickým způsobem nám zajistí respekt. Během pravidelných studijních setkání budete ladit Váš osobní manažerský styl založený na Vašich si …

= Podrobné informace   h Přihláška

MCS – Master of Communication Science

21. 10. 2019 – 28.09.2020

Obor MCS je určen vedoucím pracovníkům se zájmem o prohloubení komunikačních znalostí a dovedností. 12 mě­sí­ců kombinovaného studia.

= Podrobné informace   h Přihláška