Kurzy

MBA – management ve zdravotnictví

01. 09. 2018 – 19.09.2019

Být dobrým lékařem je velmi náročné. Vedoucí pracovníci ve zdravotnictví však musí být i zdatnými manažery, kteří zvládají efektivně řídit své týmy. Studijní obor je určen zejména pro pracovníky středního a vyššího managementu ve zdravotnictví, nebo pro aspiranty na tyto pozice, kteří chtějí v rozumném časovém horizornu zvládnout umění managementu.

= Podrobné informace   h Přihláška

MBA – Management ve veřejné správě

04. 09. 2018 – 21.06.2019

Obor MBA – PA je určen vedoucím pracovníkům ve veřejné správě. 12 mě­sí­ců kombinovaného studia doplňují nepovinné tématické jednodenní bloky a dvouměsíční příprava na ob­ha­jo­bu di­plo­mo­vé prá­ce.

= Podrobné informace   h Přihláška

Rétorika s Janem Čenským

12. 11. 2018 – 12.11.2018

Jak vystupovat a mít kultivovaný projev uvědomit si vlastní řeč těla a co by možná bylo záhodno změnit; jak pracovat s hlasem; jak číst správně text; jak mluvit do mikrofonu; jak se vyjádřit tak, aby ostatní pochopili Vaši myšlenku; …. a mnoho dalšího…

= Podrobné informace   h Přihláška

MBA – Management neziskových organizací

19. 11. 2018 – 12.12.2019

Obor MBA – NNO je určen vedoucím pracovníkům v neziskovém sektoru. 12 mě­sí­ců kombinovaného studia doplňují nepovinné tématické jednodenní bloky a dvouměsíční příprava na ob­ha­jo­bu di­plo­mo­vé prá­ce.

= Podrobné informace   h Přihláška

MBA – Management ve školství

01. 10. 2019 – 31.10.2020

Obor MBA – EIM je určen vedoucím pracovníkům ve školách a vzdělávacích organizacích. 12 měsíců kombinovaného studia doplňují volitelné tématické jednodenní bloky a dvouměsíční příprava na obhajobu diplomové práce.

= Podrobné informace   h Přihláška

Studium DBA – ročník 2019/2020

01. 10. 2019 – 13.01.2020

Doctor of Business Administration (zkratka DBA) je považováno za nejvyšší stupeň manažerského vzdělání. SPML nabízí zcela nový studijní obor – Phronetic Leadership. Program studia vznikl na základě konzultací s kanadskou McMaster University a trvá 1,5 roku. Studium probíhá kombinovanou formou – tedy účastí na předepsaných přednáškách, dále absolvov …

= Podrobné informace   h Přihláška